"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|102,968999
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,111146
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|71,824866
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|7
|[[User:EmausBot|EmausBot]]
|60,572580
|
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,788822
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,640650
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,034063
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|21
|[[User:Razimantv|Razimantv]]
|26,210220
|ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,881883
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,179187
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,775792
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,123147
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,759780
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,210246
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,638661
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,949952
|autopatrolled
|-
|74
|[[User:Ramjchandran|Ramjchandran]]
|6,949
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|74
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,949
|autopatrolled
|-
|75
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,766769
|യന്ത്രം
|-
|95
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,493499
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|98
|[[User:Prabhachatterji|Prabhachatterji]]
|4,956960
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|-
|128
|[[User:Rsvkjafs6ias432tAkbarali|Rsvkjafs6ias432tAkbarali]]
|3,027028
|autopatrolled
|-
|129
|[[User:AkbaraliRsvkjafs6ias432t|AkbaraliRsvkjafs6ias432t]]
|3,026027
|autopatrolled
|-
|168
|[[User:Saleeshkumar2000|Saleeshkumar2000]]
|2,045046
|autopatrolled
|-
|-
|179
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,776782
|autopatrolled
|-
|180
|[[User:Tgsurendran|Tgsurendran]]
|1,778
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|180
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,776
|autopatrolled
|-
|181
|-
|332
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|405
|autopatrolled
|-
|333
|[[User:Ahamedsageerkv|Ahamedsageerkv]]
|403
|
|-
|333
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|402
|autopatrolled
|-
|334
|-
|392
|[[User:SijocalicutShino jacob koottanad|SijocalicutShino jacob koottanad]]
|290291
|autopatrolled
|
|-
|393
|[[User:Shino jacob koottanadSijocalicut|Shino jacob koottanadSijocalicut]]
|290
|
|autopatrolled
|-
|394
|-
|449
|[[User:നാരായണൻ നായർ|നാരായണൻ നായർ]]
|216
|
|-
|450
|[[User:Arunchullikkal|Arunchullikkal]]
|214
|
|-
|450451
|[[User:എൻ സാനു|എൻ സാനു]]
|213
|
|-
|451452
|[[User:Tsanu|Tsanu]]
|212
|
|-
|452453
|[[User:Kamalvengara|Kamalvengara]]
|211
|
|-
|453
|[[User:Arjun Muraleedharan Madathiparambil|Arjun Muraleedharan Madathiparambil]]
|211
|
|-
|454
|[[User:Arjun Muraleedharan Madathiparambil|Arjun Muraleedharan Madathiparambil]]
|[[User:നാരായണൻ നായർ|നാരായണൻ നായർ]]
|211
|
|-
|955
|[[User:StephinmathewcMPF|StephinmathewcMPF]]
|53
|
|-
|956
|[[User:MalayalamWriterStephinmathewc|MalayalamWriterStephinmathewc]]
|53
|
|-
|957
|[[User:Fathima naalukolilMalayalamWriter|Fathima naalukolilMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|958
|[[User:NjansandeepFathima naalukolil|NjansandeepFathima naalukolil]]
|53
|
|-
|959
|[[User:SachundaNjansandeep|SachundaNjansandeep]]
|5253
|
|-
|960
|[[User:DumdumSachunda|DumdumSachunda]]
|52
|
|-
|961
|[[User:RakeshnambooDumdum|RakeshnambooDumdum]]
|52
|
|-
|962
|[[User:PkacharyRakeshnamboo|PkacharyRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|963
|[[User:IjasaslamPkachary|IjasaslamPkachary]]
|52
|
|-
|964
|[[User:Ashwin147Ijasaslam|Ashwin147Ijasaslam]]
|52
|
|-
|965
|[[User:BoldrinmichaelAshwin147|BoldrinmichaelAshwin147]]
|52
|
|-
|966
|[[User:Krishna NandaBoldrinmichael|Krishna NandaBoldrinmichael]]
|52
|
|-
|967
|[[User:പ്രീതിKrishna Nanda|പ്രീതിKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|968
|[[User:Matiiaപ്രീതി|Matiiaപ്രീതി]]
|52
|
|-
|969
|[[User:MPFMatiia|MPFMatiia]]
|52
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3432166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്