"പാട്ടുപ്രസ്ഥാനം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,351 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  5 മാസം മുമ്പ്
ചെറിയ തിരുത്തുകൾ, ഫലകത്തിന്റെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുന്നു
(വിമർശനങ്ങൾ ചേർത്തു.)
(ചെറിയ തിരുത്തുകൾ, ഫലകത്തിന്റെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കുന്നു)
 
{{പ്രാചീനമലയാളസാഹിത്യം}}{{ആധികാരികത}}
<span></span>[[വർഗ്ഗം: {{പ്രാചീനമലയാളസാഹിത്യം]]}}
{| class="bordered infobox" style="font-size:90%; width:200px;" cellpadding="5"
! style="background:#FFBF00; font-size:105%; text-align:center" | പ്രാചീനമലയാളസാഹിത്യം
|-
| style="background:#efefef; text-align:center" |[[മണിപ്രവാളം|മണിപ്രവാളസാഹിത്യം]]
|-
| style="line-height:100%; font-size:0.9em; text-align:center" |
<p style="font-size:1.1em; text-align:left">'''[[മണിപ്രവാളചമ്പുക്കൾ|ചമ്പുക്കൾ]]''' :</p>
[[ഉണ്ണിയച്ചീചരിതം]]
&bull;[[ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീചരിതം]]
&bull;[[ഉണ്ണിയാടീചരിതം]]
 
<p style="font-size:1.1em; text-align:left">'''[[മലയാളത്തിലെ സന്ദേശകാവ്യങ്ങൾ|സന്ദേശകാവ്യങ്ങൾ]]''' :</p>
[[ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം]]
&bull;[[കോകസന്ദേശം]]
&bull;[[കാകസന്ദേശം]]
 
<p style="font-size:1.1em; text-align:left">'''[[സ്തോത്രം|സ്തോത്രകൃതികൾ]]''' :</p>
[[ചെല്ലൂർനാഥസ്തവം]]
&bull;[[വാസുദേവസ്തവം]]<br />
&bull;[[ഭദ്രകാളീസ്തവം]]
&bull;[[രാമായണകീർത്തനം]] <br />
&bull;[[അവതരണദശകം]]
&bull;[[ദശാവതാരചരിതം]]
 
<p style="font-size:1.1em; text-align:left">'''മറ്റുള്ളവ''' :</p>
[[വൈശികതന്ത്രം]]
&bull;[[മണിപ്രവാള ലഘുകാവ്യങ്ങൾ|ലഘുകാവ്യങ്ങൾ]]
&bull;[[അനന്തപുരവർണ്ണനം]]<br />
&bull;[[ആലത്തൂർ മണിപ്രവാളം]]
&bull;[[താമരനല്ലൂർ ഭാഷ]]
&bull;[[ചന്ദ്രോത്സവം (മണിപ്രവാളം)|ചന്ദ്രോത്സവം]]
|-
| style="background:#efefef; text-align:center" |[[പാട്ട്]]
|-
| style="line-height:100%; font-size:0.9em; text-align:center" |
[[രാമചരിതം]]
&bull;[[തിരുനിഴൽമാല]]<br />
&bull;[[ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത]]
&bull;[[ഭാരതമാല]]<br />
&bull;[[കണ്ണശ്ശരാമായണം]]
&bull;[[കണ്ണശ്ശഭാരതം]]<br />
&bull;[[കണ്ണശ്ശഭാഗവതം]]
&bull;[[ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം]]<br />
&bull;[[രാമകഥപ്പാട്ട്]]<br />
&bull;[[കൃഷ്ണഗാഥ]]
&bull;[[ഭാരതഗാഥ]]
|-
| style="background:#efefef; text-align:center" |[[പ്രാചീനഗദ്യം]]
|-
| style="line-height:100%; font-size:0.9em; text-align:center" |
[[ഭാഷാകൗടലീയം]]
&bull;[[ആട്ടപ്രകാരം (പ്രാചീനഗദ്യം)|ആട്ടപ്രകാരം]]
&bull;[[ക്രമദീപിക (പ്രാചീനഗദ്യം)|ക്രമദീപിക]]<br />
&bull;[[ദൂതവാക്യം (പ്രാചീനഗദ്യം)|ദൂതവാക്യം]]
&bull;[[ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം (പ്രാചീനഗദ്യം)|ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം]]<br />
&bull;[[ഹോരാഫലരത്നാവലി (പ്രാചീനഗദ്യം)|ഹോരാഫലരത്നാവലി]]
&bull;[[അംബരീഷോപാഖ്യാനം (പ്രാചീനഗദ്യം)|അംബരീഷോപാഖ്യാനം]]
&bull;[[നളോപാഖ്യാനം|നളോപാഖ്യാനം (പ്രാചീനഗദ്യം)]]
&bull;[[രാമായണം തമിഴ് (പ്രാചീനഗദ്യം)|രാമായണം തമിഴ്]]
&bull;[[ഉത്തരരാമായണസംഗ്രഹം (പ്രാചീനഗദ്യം)|ഉത്തരരാമായണസംഗ്രഹം]]
&bull;[[ഭാഗവതസംഗ്രഹം (പ്രാചീനഗദ്യം)|ഭാഗവതസംഗ്രഹം]]
&bull;[[പുരാണസംഹിത (പ്രാചീനഗദ്യം)|പുരാണസംഹിത]]
&bull;[[ദേവീമാഹാത്മ്യം (പ്രാചീനഗദ്യം)|ദേവീമാഹാത്മ്യം]]
|-
| colspan="2" style="padding: 0 5px 0 5px" align="right" | <small class="editlink noprint plainlinksneverexpand">[ തിരുത്തുക ]</small>
|}
<span></span>[[വർഗ്ഗം: പ്രാചീനമലയാളസാഹിത്യം]]
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ [[സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം|സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണ്]] '''പാട്ടുപ്രസ്ഥാനം'''. [[മലയാളഭാഷ|മലയാളഭാഷയുടെ]] ആധുനിക രൂപത്തിനു മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു സാഹിത്യ ശാഖകകളാണ് പാട്ടുകൃതികളും മണിപ്രവാളകൃതികളും. [[രാമായണം]] യുദ്ധകാണ്ഡത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ [[രാമചരിതം|രാമചരിതമാണ്]] ഇന്നു ലഭിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പഴയ പാട്ടുകൃതി. [[തമിഴ്|തമിഴക്ഷരമാലയാണു]] ഇതിന്റെ രചനയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. [[ദ്രാവിഡഭാഷകൾ|ദ്രാവിഡ]] വൃത്തങ്ങളാണു പാട്ടുകൃതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 
 
==പുസ്തകങ്ങൾ==
#മലയാളസാഹിത്യചരിത്രം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ-എരുമേലി
#മലയാളസാഹിത്യചരിത്രം, പി.കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ, സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, 1958
 
 
 
! style="background[[വർഗ്ഗം:#FFBF00; font-size:105%; text-align:center" | പ്രാചീനമലയാളസാഹിത്യം]]
[[വർഗ്ഗം:മലയാളത്തിലെ പാട്ടുസാഹിത്യം]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3400657" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്