"നായർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,428 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  5 മാസം മുമ്പ്
നായർ സ്ത്രീകൾ നാഗപട്ടത്താലി, ആഡ്യൽ എന്നിവ കഴുത്തിലും; [[തക്ക]], [[തോട]] എന്ന ആഭരണങ്ങൾ ചെവിയിലും; മൂക്കുത്തിയും ധരിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന നായർ സ്ത്രീകൾ കണങ്കാലിൽ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും യുവതികൾ പാദസരവും കൊലുസും ധരിച്ചിരുന്നു. പച്ചകുത്തൽ ചരിത്രപരമായി വ്യാപകമല്ലായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊല്ലത്തിനു തെക്കുള്ള നായർ സ്ത്രീകളിൽ പച്ചകുത്തൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. <ref name="Commissioner1903">{{cite book|author=India. Census Commissioner|title=Census of India, 1901|url=http://books.google.com/books?id=vyUUAAAAYAAJ&pg=PA134|accessdate=2011-06-06|year=1903|publisher=Printed at the Rajputana Mission Press|pages=134–135}}</ref>
 
== പശ്ചാത്തലം ==
== ഉപദാന രീതികൾ 1800 കളിൽ ==
ക്രിസ്തുവർഷം ഏതാണ്ട് 130 മുതൽ 110 വരെ പല രൂപങ്ങളിൽ നിൽ നിന്നിരിക്കാവുന്ന ചേര സാമരാജ്യം പലപ്പോശ്ഴായും കേരളത്തിൽ ഐക്യം കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. 11ആം ശതകത്തിൽ നടന്ന ചോളന്മാരുമായുണ്ടായ വലിയ യുദ്ധം കേരളത്തെ ശിഥിലമാക്കുകയും ശക്തമായ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നായന്മാരായ നാട്ടൂപ്രമാണിമാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയും ചെയ്തു. <ref>{{Cite book|title=Studies in Kerala History|last=P.N. Elamkulam|first=Kunjan pillai|publisher=National Book Stall|year=1970|isbn=|location=|pages=264}}</ref> ഇനിയുള്ള ആറേഴ് ശതകങ്ങളിൽ ഈ പ്രമാണിമാർ തമ്മിൽ സമരങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. വിജൗഇകളും പ്രബലുമായവർ തങ്ങൾ ക്ഷത്രിയർ ആണെന്ന് അവകാശപെട്ടു. ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയർ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമായ വിജയം കൊണ്ട്മതപരമായ നിലക്ക് ഒരുയർച്ച് വന്ന നായന്മാരായിരുന്നു അവർ <ref>{{Cite book|title=A Survey f Kerala History|last=A|first=Sreedhara Menon|publisher=National Books|year=|isbn=|location=Kottayam|pages=188, 207}}</ref> സഹ്യപർവ്വതത്തിന്റെ പ്രത്യേകസ്ഥാനം നിമിത്തം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശാങ്ങളിൽ നിന്നും പാടെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്റ്റ്രീയ സമ്പ്രദായം വളർന്നു വന്നു. ആന്തരീകമായ ബന്ധങ്ങൾ അതാതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവർ എല്ലാം തന്നെ ചേര ചക്രവർത്തിയുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശപെട്ടിരുന്നു.
 
ഇവർക്കൂ താഴെയായി ഒരൊ ദേശാത്തേയും പ്രഥാനിയായ നായർ പ്രമുഖൻ വളർന്നു വന്നു. ഈ ദേശത്തലവന്മാർ അതാതു നാടുവാഴി തമ്പ്രാക്കളോട് വിശ്വസ്തത പാലിച്ചു വന്നു. ദേശത്തിനു സമാന്തരമായി അതിർത്തികൾക്ക് വിദേയമാകാതെ ബ്രാഹ്മണിക സാമുദായിക സംഘടനകളും വളർന്നു വന്നു, ഇവർ ഗ്രാമങ്ങളിലായി നിലകൊണ്ടാപ്പോൾ നായർന്മാർ കരകളിലും ഈഴവർ ചേരികളിലും സംഘടിക്കപ്പെട്ടു.
 
പ്രാചീന കാലം മുതൽ 18 നൂറ്റാണ്ടിൻടെ അവസാനം വരെ നായാന്മാരുടേ നാട്ടൂക്കൂട്ടങ്ങളും തറക്കൂട്ടങ്ങളും ഭരണാധികാരികളുടെ അടിച്ചമർത്തലുകളുൽ നിന്നും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ നിന്നും നാടിനെ പരി രക്ഷൈച്ചു വന്നു എന്നു കരുതുന്നു. ഇതിനു ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് 1729 ഇൽ മാർത്താണ്ഡവർമ വേണാട്ടൂ രാജാവായ ശേഷമായിരുന്നു.
 
==സമുദായ പരിഷ്കരണം==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3310131" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്