"തന്ത്രശാസ്ത്രം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

7,838 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
Rathishkrishna (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതിപ്പ് CommonsDelinker സൃഷ്ടിച്ചതാണ്
No edit summary
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ ആപിലെ തിരുത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപിൽ നിന്നുള്ള തിരുത്ത്
(ചെ.) (Rathishkrishna (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതിപ്പ് CommonsDelinker സൃഷ്ടിച്ചതാണ്)
റ്റാഗ്: റോൾബാക്ക്
ലളിതാസഹസ്രനാമം താന്ത്രികമന്ത്രമാണ്.
 
[[വർഗ്ഗം:ഹൈന്ദവം]]Who is Temple Tantra?
 
''Tantri is sacred to believers. Tantri is the father of the Goddess. Believers need to understand Tantri. The first six pillars of the Tantra complex are dedicated to the temple .The Tantri is the most important component of the complex. The person who establishes the temple through many actions.
Tantri responsibilities start from when the thought of a temple is put into practice. Let us examine several steps
 
1. The ritual
 
The temple activities begin with the ritual. The person who is the master of the land to which the temple is to be built, worships the rituals of Tantri and Parikrama with the offerings of deities and offer prayers and offerings. Provides the sacred ring for verbs, cloth diapers, and mahogany.
 
2. Land map
 
Next is the verb terrestrial. After selecting the land that is suitable for the temple, tansar, purifying the land and taking the temple land according to the architectural designation, Tantri performs the Shadadhara in the prescribed moment. Vastubali, vastupuja, and Homam, and the basis for silayakunna muladhara symbol, a symbol of svadhisthana dhyanapithavum placed on its top, nidhikumbhavum represented manipurakatte on it, and above anahata cakrapratikamaya patmavum, padmattil hrdayasthanamaya pranasaktiyum it to the top of the Round as a symbol of the purity of his devoted yeaganalatteyum Three are dedicated to the sadakara.
 
3.Exercise and uterus establishment
 
The sacred image of the deity is the sacred body of the deity. Bhoomi Devi is the mother of the temple male body. It is thought that the temple land bears the son of an idol. For this purpose the womb institute is run on earth. The appearance of the uterus, which is made of brass, indicates the ghost. Then, in this womb, with the mantra, the deva invokes the deity and performs the pooja tantra with the sacred thread.
 
4. Inscription
 
Then Tantri invites suitable craftsmen. Their weapons are worshiped by judgment. The trick is to choose the stone to become an idol. Once the stone is found, the tantra is performed. After praying the dream vision, the sculptors cut the pieces accordingly. Then the idol climbs into the barn with musical instruments.
 
5. Sprouting
 
When the idol is completed, the tantra is refined and refined according to the verdict. Purification is made by the Somamandalam. In a ceremony called bamboo laying, sprouts worship Lord Vishnu and Soman in sperm. The Tantra performs three puja and night sacrifice as long as the bamboo stays.
 
6. Image image
 
The sculptor spreads the bed and places the image on it. The tantric idol is torn from the eye with a sculptor by a sculptor with a golden pole. The temple master receives the sculpture from the sculptor and dedicates it to the tantric.
 
7. Reflection
 
Gemma, Honey, Bark, Putta soil, Leopard and Turmeric are used to make the idol with water or octagonal water.
 
8. Curious bonding
 
Then he binds the golden mustard, the pearl, and the gold in a silk cloak, and binds them with the right hand of the god Tantri. Gold is the Solar System, the Mustard Volcano, and the Pearl Solar System. This act is the product of Kundalini, the purified body of the idol.
 
9. Water Residence
 
This is the concept of the life-force samadhi after the birth of Kundalini. The lamp and the vocal cords rise to the temple pond. Tantri tirtha is worshiped by Lord Varuna. And the rest of the image lay on the east side of the table with the head of the sea, lowering it in the water, and fastened in the eight winds. It continues for three days and three nights.
 
10. Prasada purity
 
Prasadam means shrine. Prasada purifies the tantric image with Darbha, Gomaya water, mustard, panchavam and radiation. He cleanses the evil spirits, sprinkles octagonal water, sprinkles the smell of incense, completes the prasadas by burning incense.
 
11. The Astrophysical Pooja
 
The bowl is worshiped with the arrow mantra of the god. In the womb, the deity is worshiped with the mantra of the goddess and sprinkled with fiery mustard, chanting and purifying the five chanting.
 
12 Safe Homes
 
After conducting Vastu Homu and Vastu offerings in the East corner, Tantri invokes Prasada Murthy in the center of the womb and performs the puja where he worships Vasudeva.
 
13. Bimba Purim bowl
 
The Tantri deity fills the room with the sacred vessels of the temple and paints the idol of the temple. These flutter past the watery image.
 
13. Mandapa culture
 
The Tantri worships the mandapam, worshiping the Dwara bowls in the Purdwadi hole, making the mandapam for meditation.
 
14. Ignition
 
To the east of the mandapam, the head of the Shaiya Puja is made by the Acharya Kundam and burned. The fire in the kunda is the placement of the supreme male sperm in the womb of nature. After the conception process, other cultures perform the rituals of the deity.
 
15. The Shayapuja
 
On the porch, he spreads his bed and places the sleeping pads on the head of the Padma Padma and the Vidyeswara bowl at eight o'clock. Devotees on the head, feet, left, right, and crown parts of the bed are worshiped with the sacred things and offer Ashtamangalya to the deity.
 
16. Hydration
 
Go to the pilgrimage site, take out the water-torn idol and place it in the Bhadra Peetha Perahera. This is an eye opener after the samadhi. The naked image shows the cow in the past and brings it to the mandapam and puts it on the bed.
 
17. Soulfulness
 
  - Learning
The tantri then enters into the contemplative body for meditation. In accordance with the verdict, the Guru is worshiped in the evening and meditated on. The nadisud'dhi with pranayamannale jeevatma awoke from muladharattil with mantras, with up to 25-man division to the principles of the slaughter of the self is the body of the slaughter of the macroeconomic vayubijam with seasippikkukayum, agnibijam with sanharikkukayum, Amrita Amrita, Palau, and made up with semen lipin'yasavum, mulamantra to Nassau Dhyananivasattinu ready.
 
18. Meditation practice
 
He then meditates on the image of the bed. Pranayama Purasam performs demonic and demonic activities. They do this in the tantric body, and when the image touches the heart of the image with the grass, it is assumed that the image itself is doing these actions. He performs a nervous system that connects his nerves with the image. Then he performs the ritual homa in the Acharya Kundam by inserting the sambatam idol.
 
19. Homestead
 
In all the eight directions of the bed, he makes octaves and conducts tranquility. The Sambatam that was burnt by his sperm is touched by the peetham and the prostration that was burnt by the love of the spirits is touched by the Napamsaka rock. On the south side of the mandap, the cow's milk is milked and made into a ceremonial bowl.
 
20. Dedication
 
And afterwards the idol. He conducts a complex idol, Nupunsaka stone statue, altar statue, and the Dikpalaka Parivar statue. Through meditation, the tantra image is brought to the alertness of the Samadhi and the spirit of the tantra is imparted through the Avanadi river processes. The Napamsaka rock and altar are consecrated with rituals and burnt offerings. The sacred tantri transforms the spirit of tantri into the image through the art of anointing.
This process can be seen as a directional process. The tantra ritual practitioner gives deeksha to Prasada Purusha. Tantra, the Master, sets out the inventory for the disciple. Temple manners are promises made by the temple man to his guru Tantri. It is their duty to observe. If not, the chytanya defect is certain.
 
The complexity of rituals and sufferings and the practice of Dharma and Tantra shastras make up a temple. Who else but the deity in the temple is the only sovereign of the temple?''''''''
10,205

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3305614" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്