"ഫലകം:Quote box" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

538 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
Switch to make use of template styles
(per talk page)
(Switch to make use of template styles)
<div class="quotebox pullquote {{#switch: {class{lc:{{{align|}}}"}} style="
text-align:| center; = centered
{{#switch: {{lc:{{{align|}}}}}
| centerleft = margin: auto; floatleft
| left = float: left; clear: left; margin: 0.5em 1.4em 0.8em 0;
| none =
| floatright
| float: right; clear: right; margin: 0.5em 0 0.8em 1.4em;
}} {{{class|}}}" style="
{{#if:{{{width|}}} |width:{{{width}}};}}
{{#ifeq:{{{border}}}|none|border:none;|{{#if:{{{border|}}}|border-width: {{{border}}}}};}}
padding: 10px;
border: {{#if: {{{borderfontsize|}}}|font-size: {{{borderfontsize}}}|1px;}} solid #aaa;
font{{#if:{{{bgcolor|}}}|background-sizecolor: {{#ififeq: {{{fontsizebgcolor|}}}|none|transparent|{{{fontsizebgcolor}}}|88%}}; }}
{{{style|}}}"><templatestyles src="Template:Quote_box/styles.css" />
{{#if: {{{bgcolor|}}}|background-color: {{{bgcolor}}}|background-color: #F9F9F9}};
{{{style|}}}">
{{#if:{{{title|}}}
|<div class="quotebox-title {{{tclass|}}}" style="
{{#if: {{{title_bg|{{{bgcolor|}}}}}}|background-color: {{#ifeq:{{{title_bg}}}|{{#if: {{{bgcolor|}}}}}}|background-color: none|transparent|{{{title_bg|{{{bgcolor}}}|background-color: #F9F9F9}}}}};}}
{{#if: {{{title_fnt|}}}|color: {{{title_fnt}}}|color: black;}};
text-align: center;
font-size: larger;
font-weight: bold;
{{{tstyle|}}}">{{{title}}}</div>
}}
<div class="quotebox-quote {{#if:{{{quoted|}}}|quoted}} {{#switch: {{lc:{{{qalign|{{{halign|left}}}}}}}}
<div class="{{{qclass|}}}" style="
|right = right-aligned
position: relative;
|center = center-aligned
text-align: {{#if: {{{qalign|}}}|{{{qalign}}}|{{#if: {{{halign|}}}|{{{halign|}}}|left}}}};
|left-aligned
{{{qstyle|}}}">
<div }} {{#if:{{{quotedqclass|}}}|" style="margin:0px 2em;"}}><!--
{{{styleqstyle|}}}"><!--
-->{{{text|{{{content|{{{quotetext|{{{quote|{{{1|<includeonly>{{error|Error: No text given for quotation (or equals sign used in the actual argument to an unnamed parameter)}}</includeonly><noinclude>{{lorem ipsum}}</noinclude>}}}}}}}}}}}}}}}<!--
--></div>
{{#if:{{{author|{{{source|}}}}}}{{{2|}}}{{{3|}}}|<cite class="{{#switch: {{lc:{{{salign|{{{qalign|{{{halign|left}}} }}} }}} }}
{{#if:{{{quoted|}}}
|right = right-aligned
|<div style="
position:|center absolute;= center-aligned
|left: 0px; top: 0px; -aligned
}}" style="{{{sstyle|}}}"><!--Manually inserted dashes will need to be removed from uses of the template first, I guess, then enable this:--><!--—&thinsp;-->{{{author|{{{2|}}}}}}{{#if:{{{author|}}}{{{2|}}}|{{#if:{{{source|}}}{{{3|}}}|<!--Display comma-space only if both cite parameters are present.-->,&#32;}}}}{{{source|{{{3|}}}}}}</cite>}}
text-align: left;
font-family:'Times New Roman',serif;
font-weight:bold;
font-size: large;
color: gray;">“</div>
<div style="
position: absolute;
right: 0px; bottom: 0px;
text-align: left;
font-family:'Times New Roman',serif;
font-weight:bold;
font-size: large;
color: gray;">”</div>
}}</div>
{{#if:{{{author|{{{source|}}}}}}{{{2|}}}{{{3|}}}|
<cite style="
display: block;
text-align: {{ifempty|{{{salign|}}}|{{{qalign|}}}|{{{halign|}}}|left}};
{{{sstyle|}}}"><!--Manually inserted dashes will need to be removed from uses of the template first, I guess, then enable this:--><!--—&thinsp;-->{{{author|{{{2|}}}}}}{{#if:{{{author|}}}{{{2|}}}|{{#if:{{{source|}}}{{{3|}}}|<!--Display comma-space only if both cite parameters are present.-->,&#32;}}}}{{{source|{{{3|}}}}}}</cite>}}
</div><noinclude>
{{Documentation}}
ഒരു തിരുത്തൽ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3301052" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്