"വിക്കിപീഡിയ:മായ്ക്കൽ പുനഃപരിശോധന" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

* [https://books.google.com.sa/books?id=Q9q_CQAAQBAJ&pg=PT172&lpg=PT172&dq=k.m+maulavi&source=bl&ots=fTyNvcGZrf&sig=ACfU3U0blTn895hzpn3YaK0bym3QXdYImA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiQnYL0xOLiAhUCCxoKHaRPC0w4ChDoATADegQICBAB#v=onepage&q&f=false Islamic Reform and Colonial Discourse on Modernity in India By Jose Abraham]
* [https://books.google.com.sa/books?id=PCBdogPnnqsC&pg=PA59&dq=k.m+moulavi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjmmueBx-LiAhURJBoKHViXDyYQ6AEILzAB#v=onepage&q=k.m%20moulavi&f=false Educational Empowerment of Kerala Muslims: A Socio-historical Perspective, By U. Mohammed]
* [https://sg.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/52423/8/08_introduction.pdf#page=9 Anti_European struggle by the mappilas of Malabar 1498_1921 AD, By Salahuddeen O.P]
* [https://books.google.com.sa/books?id=-khnDwAAQBAJ&pg=PT347&dq=k.m+moulavi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjmmueBx-LiAhURJBoKHViXDyYQ6AEIOTAD#v=onepage&q=k.m%20moulavi&f=false Islam, Sufism and Everyday Politics of Belonging in South Asia Article By Nandagopal R Menon, book edited by Deepra Dandekar, Torsten Tschacher]
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3283503" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്