"കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

 
<br />
 
== കോളേജുകൾ ==
 
#College of Horticulture, വെള്ളാനിക്കര
# [[കാർഷിക കോളേജ്, വെള്ളായണി]]
# [[കാർഷിക കോളേജ് പടന്നക്കാട്]]
#[[കാർഷിക കോളേജ്, വെള്ളായണി|കാർഷിക കോളേജ്]] അമ്പലവയൽ
#[[കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനിയറിങ് ആന്റ് ടെക്നോളജി|കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി, തവനൂർ]]
#College of Co-operation Banking and Management, വെള്ളാനിക്കര
# College of Forestry, വെള്ളാനിക്കര
 
== മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ /കോഴ്‌സുകൾ ==
 
# Academy of Climate Change Education and Research , Vellanikkara
# B.Sc.-M.Sc. (Integrated) Biotechnology COA Vellayani
# Diploma in Agricultural Sciences, IAT Pattambi (RARS)
# Diploma in Organic Agriculture, COA Vellayani
 
== പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക] ==
# പട്ടാമ്പി
# കുമരകം
 
== കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ==
 
#കൊല്ലം (സദാനന്ദപുരം)
#കോട്ടയം (കുമരകം)
#തൃശ്ശൂർ (വെള്ളാനിക്കര)
#പാലക്കാട് (പട്ടാമ്പി)
#മലപ്പുറം (തവനൂർ)
#കണ്ണൂർ (പന്നിയൂർ)
#വയനാട് (അമ്പലവയൽ)
 
== ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ==
#[[ആനക്കയം കാർഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം|കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ആനക്കയം]]
#ഔഷധ സുഗന്ധ തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ഓടക്കാലി
#[[പൈനാപ്പിൾ ഗവേഷണകേന്ദ്രം വാഴക്കുളം]]
#ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, [[പാമ്പാടുംപാറ]]
#കാർഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം, [[മണ്ണുത്തി]]
#CSRC, [[കരമന]]
#Cadbury Cocoa Research Project, [[വെള്ളാനിക്കര]]
 
==പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ==
#പീലിക്കോട്
#അമ്പല‌വയൽ
#പട്ടാമ്പി
#കുമരകം
== കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ==
#കൊല്ലം (സദാനന്ദപുരം)
#കോട്ടയം (കുമരകം)
#തൃശ്ശൂർ (വെള്ളാനിക്കര)
#പാലക്കാട് (പട്ടാമ്പി)
#മലപ്പുറം (തവനൂർ)
#കണ്ണൂർ (പന്നിയൂർ)
#വയനാട് (അമ്പലവയൽ)
==കോളേജുകൾ==
 
#College of Horticulture, വെള്ളാനിക്കര
# [[കാർഷിക കോളേജ്, വെള്ളായണി]]
# [[കാർഷിക കോളേജ് പടന്നക്കാട്]]
#[[കാർഷിക കോളേജ്, വെള്ളായണി|കാർഷിക കോളേജ്]] അമ്പലവയൽ
#[[കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനിയറിങ് ആന്റ് ടെക്നോളജി|കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി, തവനൂർ]]
#College of Co-operation Banking and Management, വെള്ളാനിക്കര
# College of Forestry, വെള്ളാനിക്കര
 
== മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ /കോഴ്‌സുകൾ ==
 
# Academy of Climate Change Education and Research , Vellanikkara
# B.Sc.-M.Sc. (Integrated) Biotechnology COA Vellayani
# Diploma in Agricultural Sciences, IAT Pattambi (RARS)
# Diploma in Organic Agriculture, COA Vellayani
 
== സർവ്വകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിത്തിനങ്ങൾ ==
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3283390" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്