"ആറ്റിങ്ങൽ റാണി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

712 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
 
== ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാർ ==
{| class="wikitable" width="40%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
* 1253 - 1282 ''':''' [[ശ്രീ ഉമാദേവി]]
|-
* 1577 - 1578 ''':''' [[മകയിരം തിരുനാൾ]]
! width=5% style="background:#3A952B;" | ചിത്രം
* 1677 - 1684 ''':''' [[മൂത്ത റാണി അശതി തിരുനാൾ ഉമയമ്മ റാണി]]
! width=30% style="background:#3A952B;" | പേർ
* 1684 - 1690 ''':''' [[ഇളയ റാണി കാർത്തിക തിരുനാൾ]]
! width=5% style="background:#3A952B;" | ഭരണകാലം
* 1690 - 1718 ''':''' [[മൂത്ത റാണി കാർത്തിക നാൾ ഉമ ബായി]]
|-
* 1690 - 1693 ''':''' [[ഇളയ റാണി]]
! |
* 1718 - 1748 ''':''' [[മൂത്ത റാണി പാർവ്വതി ബായി]]
*| 1253 - 1282 ''':'''| [[ശ്രീ ഉമാദേവി]]
| | [[1253]] – [[1282]]
|-
! |
*| 1577 - 1578 ''':'''| [[മകയിരം തിരുനാൾ]]
| | [[1577]] – [[1578]]
|-
! | [[Image:Anizham Thirunal Marthanda Varma.jpg|50px]]
*| 1677 - 1684 ''':'''| [[മൂത്ത റാണി അശതിഉമയമ്മറാണി|അശ്വതി തിരുനാൾ ഉമയമ്മ റാണി]]
| | [[1677]] - [[1684]]
|-
! |
*| 1684 - 1690 ''':'''| [[ഇളയ റാണി കാർത്തിക തിരുനാൾ]]
| | [[1684]] – [[1690]]
|-
! |
| | [[കാർത്തിക തിരുനാൾ ഉമാ ബായി]]
| | [[1690]] - [[1718]]
|-
! | [[Image:Anizham Thirunal Marthanda Varma.jpg|50px]]
*| 1690 - 1718 ''':'''| [[മൂത്ത റാണി കാർത്തിക നാൾ ഉമപാർവ്വതി ബായി]]
| | [[1718] - [[1748]]
|-
! | [[Image:Anizham Thirunal Marthanda Varma.jpg|50px]]
*| 1718 - 1748 ''':'''| [[മൂത്ത റാണി പാർവ്വതി ബായി]]
| | [[1718] - [[1748]]
|-
! | [[Image:Anizham Thirunal Marthanda Varma.jpg|50px]]
| | [[മൂത്ത റാണി പാർവ്വതി ബായി]]
| | [[1718] - [[1748]]
|-
|}
 
 
 
* 1749 - 1788 ''':''' [[ഇളയ റാണി ഉത്രാടം തിരുനാൾ അത്തം ബായി]]
* 1788 - 1810 ''':''' [[മൂത്ത റാണി ഭരണി നാൾ പാർവ്വതി]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3250743" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്