"യെമൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,847 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{prettyurl|Yemen}}
{{Otheruses4|യെമൻ എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്|യമൻ എന്ന ഹൈന്ദവ ദേവനെക്കുറിച്ചറിയാൻ |യമൻ}}
 
{{Infobox Countrycountry
|native_name = <span style="line-height:1.33em;"><big> الجمهورية اليمنية </big><br />''Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah''</span>
| conventional_long_name = <span style ="line-height:1.33em;">Republic ofറിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് Yemen</span>യെമൻ
| common_name = Yemen
| native_name = {{native name|ar|ٱلْجُمْهُورِيَّة ٱلْيَمَنِيَّة|italics=off}}<br>{{small|{{nobold|''al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah''}}}}
|image_flag = Flag of Yemen.svg
|image_coat image_flag = Coat of= armsFlag of Yemen.svg
|image_map image_coat = LocationYemenYemen Coat of Arms.PNGsvg
|area_rank coa_size = 49th110px
|national_motto = ''"Allah, al-Watan, at-Thawra, al-Wehda"''<small><br />"God, Nation, Revolution, Unity"</small>
|time_zone symbol_type = Emblem
|national_anthem = ''[[National anthem of Yemen|United Republic]]''
| national_motto = {{native name|ar|الله، ٱلْوَطَن، ٱلثَوْرَة، ٱلْوَحْدَة|Allāh|italics=off}}<br />{{transl|ar|Allāh, al-Waṭan, ath-Thawrah, al-Waḥdah}}<br />“God, Country, Revolution, Unity”
|official_languages = [[Arabic language|Arabic]]
| national_anthem = [[National anthem of Yemen|''United Republic'']] <br />({{lang-ar|الجمهورية المتحدة|al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidah}})<br />{{lower|0.2em|[[File:United States Navy Band - United Republic.ogg|centre]]}}
|demonym = Yemeni, [[Yemenite]]
|capital image_map = [[San‘a’]]Yemen on the globe (Yemen centered).svg
| map_caption = {{map caption |location_color= red}}
|latd=15.3547 |latm= |latNS=N |longd=44.2067 |longm= |longEW=E
| image_map2 = Yemen - Location Map (2013) - YEM - UNOCHA.svg
||largest_city = [[San'a]]
| capital = [[Sana'a]] (''[[Houthi takeover in Yemen|de jure]]'')<br />[[Ataq]] (provisional)
|government_type = [[Republic]]
|leader_title1 largest_city = [[President of Yemen|PresidentSana'a]]
|leader_title2 official_languages = [[PrimeModern MinisterStandard of YemenArabic|Prime MinisterArabic]]
| ethnic_groups = <!--The following is sourced (see ethnic_groups_year above), so please do not change it without also replacing that source:-->{{ublist|[[Arab]] 92.8%|[[Somalis]] 3.7%|[[Afro-Arab]] 1.1%|[[Indo-Pakistani]] 1%|Other 1.4%}}
|leader_name1 = [[Abd Rabbuh Mansur Hadi|അബ്ദ് റബു മൻസൂർ ഹാദി]]
|leader_name2 demonym = [[MohammedDemographics of Yemen|Yemeni, BasindawaYemenite]]
| government_type = * [[Unitary state|Unitary]] [[presidential system|presidential]] [[constitution]]al [[republic]] (de jure)
|area_rank = 49th
* [[Unitary state|Unitary]] [[provisional government]] (de facto)
|area_magnitude = 1 E8
|area_km2 leader_title1 = [[President of = 527,968Yemen|President]]
|area_sq_mi leader_name1 = 203,849[[Abdrabbuh Mansur Hadi]]
| leader_title2 = [[Vice President of Yemen|Vice President]]
|percent_water = negligible
| leader_name2 = [[Ali Mohsen al-Ahmar]]
|population_estimate = 23,013,376[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html]
| leader_title3 = [[Prime Minister of Yemen|Prime Minister]]
|population_estimate_year = July 2008
| leader_name3 = [[Maeen Abdulmalik Saeed]]
|population_estimate_rank = 51st
| leader_title4 = [[Supreme Political Council|President of the Supreme Political Council]]
|population_census = 22,230,531
| leader_name4 = [[Mahdi al-Mashat]]
|population_census_year = July 2007
| leader_title5 = [[Supreme Political Council|Prime Minister of the Supreme Political Council]]
|population_density_km2 = 42
| leader_name5 = [[Abdel-Aziz bin Habtour]]
|population_density_sq_mi = 109
| legislature = Parliament (de jure)
|population_density_rank = 160th
----[[Supreme Political Council]] (de facto)
|GDP_PPP_year = 2007
|GDP_PPP upper_house = $52.61Shura billionCouncil
| lower_house = [[House of Representatives (Yemen)|House of Representatives]]
|GDP_PPP_rank = 88th
| sovereignty_type = Establishment
|GDP_PPP_per_capita = $2,400 (2007 est.)
| established_event1 = [[History ofNorth Yemen|Unification]] established<sup>a</sup>
|GDP_PPP_per_capita_rank = 175th
|sovereignty_type established_date1 = Establishment<br />30 October 1918
| established_event2 = [[Yemen Arab Republic]] established
|established_event1 = [[History of Yemen|Unification]]
|established_date1 established_date2 = [[May26 22]]September [[1990]]1962
|HDI_year established_event3 = 2007[[South Yemen]] independence<sup>b</sup>
|HDI established_date3 = <br />30 November = {{increase}} 0.5081967
|HDI_rank established_event4 = 153rd[[Yemeni unification|Unification]]
|HDI_category established_date4 = <font style="color:#ffcc00">medium</font> 22 May 1990
|FSI established_event5 = [[Constitution of Yemen|Current = 93.2 {{decrease}} 3.4constitution]]
|FSI_year established_date5 = 200716 May 1991
|FSI_rank area_km2 = 24th527,968
| area_rank = 49th <!-- Area rank should match [[List of countries and dependencies by area]] -->
|FSI_category = <font color="#FF0000">Alert</font>
|currency area_sq_mi = [[Yemeni203,850 rial]]<!--Do $1not =remove 198.13per Rials[[WP:MOSNUM]]-->
|currency_code percent_water = YERnegligible
| population_estimate = {{UN_Population|Yemen}}{{UN_Population|ref}}
|country_code = YEM
| population_census = 19,685,000<ref name=yearbook2011>{{cite web|title=Statistical Yearbook 2011|url=http://www.cso-yemen.org/publiction/yearbook2011/population.xls|publisher=Central Statistical Organisation|accessdate=24 February 2013}}</ref>
|time_zone =
|utc_offset population_estimate_year = +3{{UN_Population|Year}}
|time_zone_DST population_estimate_rank = 48th
|utc_offset_DST population_census_year = 2004
|cctld population_density_km2 = [[44.ye]]7
| population_density_sq_mi = 115.7 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|calling_code = 967
|footnotes population_density_rank = 160th
| GDP_PPP = $73.348 billion<ref name="IMFWEOYE">{{cite web |url=https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=51&pr.y=8&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=474&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |title=World Economic Outlook Database, October 2018|publisher=[[International Monetary Fund]] |website=IMF.org |access-date=2 March 2019}}</ref>
| GDP_PPP_year = 20072018
| GDP_PPP_rank = 88th118th
| GDP_PPP_per_capita = $2,400380<ref (2007 est.)name="IMFWEOYE"/>
| GDP_PPP_per_capita_rank = 175th161st
| GDP_nominal = $28.524 billion<ref name="IMFWEOYE"/>
| GDP_nominal_year = 2018
| GDP_nominal_rank = 103rd
| GDP_nominal_per_capita = $925<ref name="IMFWEOYE"/>
| GDP_nominal_per_capita_rank = 177th
| Gini = 36.7 <!--number only-->
|calling_code Gini_year = 9672014
| Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
| Gini_ref = <ref>{{cite web |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2014&locations=YE&start=2014 |title=GINI index (World Bank estimate) |publisher=[[World Bank]] |accessdate=15 October 2017}}</ref>
|country_code Gini_rank = YEM
| HDI = 0.452 <!--number only-->
| HDI_year = 2017 <!--Please use the year to which the HDI data refers, not the year of its publication-->
| HDI_change = decrease <!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref = <ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf|title=2016 Human Development Report|year=2016|accessdate=21 March 2017|publisher=United Nations Development Programme}}</ref>
||largest_city HDI_rank = [[San'a]]178th
|demonym currency = [[Yemeni, [[Yemeniterial]]
| currency_code = YER
| time_zone = [[Arabia Standard Time|AST]]
| utc_offset = +3
| drives_on = [[Right- and left-hand traffic|right]]<ref>{{cite web |url=http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=28&Itemid=100385 |title=Yemen |publisher=International News Safety Institute |accessdate=14 October 2009 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100505191038/http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=28&Itemid=100385 |archivedate=5 May 2010 |df=dmy-all }}</ref>
| calling_code = [[Telephone numbers in Yemen|+967]]
| cctld = [[.ye]], {{lang|ar|[[اليمن.]]}}
| footnote_a = From the [[Ottoman Empire]].
| footnote_b = From the [[United Kingdom]].
|image_flag religion = Flag[[Islam ofin Yemen.svg|Islam]]
<!-- |latd=15.3547 | latm= 20| latNS=N N|longd=44.2067 |longm= 12|longEW=E -->| today =
}}
 
മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് '''യെമൻ''' ({{IPAc-en|audio=En-us-Yemen.ogg|ˈ|j|ɛ|m|ə|n}}; {{lang-ar|ٱلْيَمَن|al-Yaman}}) എന്നറിയപ്പെടുന്നഔദ്യോഗികമായി '''റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് യെമൻ''' ([[Arabic language|Arabic]]:<big> الجمهورية اليمنية </big>al-Jumhuuriyya al-Yamaniyya) തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ [[ഏഷ്യ|ഏഷ്യയിലെ]] മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്‌. വടക്ക് [[സൗദി അറേബ്യ]], പടിഞ്ഞാറ് [[ചെങ്കടൽ]], തെക്ക് [[അറേബ്യൻ കടൽ]], [[ഏഡൻ ഉൾക്കടൽ]], കിഴക്ക് [[ഒമാൻ]] എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. [[അറബ് ലീഗ്]], [[ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ]], [[ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം]], [[ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ ഓപറേഷൻ]] എന്നിവയിൽ അംഗമാണ്.
 
== ചരിത്രം ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3242120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്