"ഫലകം:Infobox Australian road" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,274 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (en:Template:Infobox_Australian_road എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു: adding geo template)
No edit summary
| background-color: #e6c4fb;
}} }}
| above = {{#if: {{{road_name|}}}|<spandiv style="display:inline;font-size: 120%;">{{{road_name|{{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}</spandiv>{{#if:{{{road_name2|}}}|<br /><spandiv style="display:inline;font-weight:normal; font-size: 90%;">{{{road_name2|}}}</spandiv>}}{{#if: {{{state|}}}|<br /><spandiv style="display:inline;font-weight:normal; font-size: 85%;" class="locality">{{ #switch: {{lc:{{{state|}}} }}
|sa = [[South Australia]]
|vic = [[Victoria (Australia)|Victoria]]
|jbt = [[Jervis Bay Territory]]
|<span class="region">{{auto link|{{{state|}}}}}</span>
}}</spandiv>}}{{#if: {{{state2|}}}|<span style="font-weight:normal; font-size: 85%;" class="region">–{{ #switch: {{lc:{{{state2|}}} }}
|sa = [[South Australia]]
|vic = [[Victoria (Australia)|Victoria]]
|jbt = [[Jervis Bay Territory]]
|<span class="region">{{auto link|{{{state2|}}}}}</span>
}}</span>}} }}<!--Tracking category: --> {{main other|{{#if:{{{state|}}}{{{state2|}}}||[[Category:Pages using infobox Australian road articles usingwith deprecated parameters|S]]}}}}
| image = {{#if:{{{route_image|}}}|{{#ifeq:{{#invoke:String|find|source={{main other|{{PAGENAMEBASE}}|{{{road_name|{{{name|}}}}}} }}|target=%d|plain=0}}|0|<!--no digit in article title, so don't display route_image-->|{{#ifexist:media:{{{route_image|}}}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{route_image|}}}|size=40px}}
}} }} }}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{logo|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{logo_upright|0.81}}}|alt={{{logo_alt|}}}}}
| headerstyle = background-color:#ddf; color:#000; {{#if: {{{uc_former|{{{status|}}}}}}|{{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
|under construction = background-color:#fc6;
|uc = background-color:#fc6;
| labelstyle = background-color:#f0f0ff; width:35%
| data1 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1.23}}}|alt={{{image_alt|}}}}}
| data2 = {{#if: {{{caption|}}}|<spandiv style="display:inline;font-size: 90%;">{{{caption|}}}</spandiv>}}
| data3 = {{#ifexist:media:{{{location|}}}<!--
-->|[[File:{{{location}}}|270px|frameless|alt={{{location_alt|{{{loc_alt|{{{alt|}}}}}}}}}]]<!--
-->|<!--
-->|{{Infobox mapframe | length_km={{{length|}}} }}<!-- Tracking category:
-->{{main other|{{#if:{{#property:P625}}|[[Category:Infobox Australian road articles with an infobox mapframe map|{{#if:{{{coordinates_a|}}}|π}}{{PAGENAME}}]]}}}}<!--
-->}}<!--
-->}}}<!--
-->}}
| data4 = {{#if: {{{loc_caption|}}}|<spandiv style="display:inline;font-size: 90%;">{{{loc_caption|}}}</spandiv>}}
| data5 = {{#ifexist:media:{{{location|}}} || {{#ifinvoke:Australian {{{coordinates_a|}}}|{{Locationplace map many|{{#if:{{{alternative_location_map|main}}}|{{{alternative_location_map}}}|{{#if: {{{force_national_map|}}} | Australia | Australia {{ #switch: {{lc:{{{state|}}}}}
|sa = South Australia
|vic = Victoria
|nsw = New South Wales
|qld = Queensland
|nt = Northern Territory
|wa = Western Australia
|tas = Tasmania
|act = Australian Capital Territory
|jbt = Jervis Bay Territory
|#default =
}}{{#if:{{{use_lga_map|}}}|&#x20;{{{lga|}}}}}}}}}
|relief = {{{relief|}}}
|label1 = {{#if:{{both|{{{direction_a|}}}|{{{coordinates_b|}}}}}|{{{direction_a}}} end|{{{road_name|}}} }}
|coordinates1={{{coordinates_a|}}}
|position1 = {{#if:{{{pushpin_label_position_a|}}}|{{{pushpin_label_position_a}}}|left}}
|label2 = {{#if:{{{direction_b|}}}|{{{direction_b}}} end}}
|coordinates2={{{coordinates_b|}}}
|position2 = {{#if:{{{pushpin_label_position_b|}}}|{{{pushpin_label_position_b}}}|left}}
|marksize = 8
|float = center
|caption ={{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|}}
|border = infobox
|width = {{#if: {{{force_national_map|}}}|270|{{ #switch: {{lc:{{{state|}}} }}
|sa = 230
|qld = 190
|nt = 190
|wa = 180
|tas = 210
|act = 180
|270
}} }}
|alt = {{{map_alt|}}}
}}
}} }}
| label7 = [[Geographic coordinate system|Coordinates]]
| data7 = {{#if:{{{coordinates_a|}}}|
* {{#invoke:coordinates|coordinsert|{{{coordinates_b}}}|type:landmark|region:AU{{#if: {{{state|}}}|-{{uc:{{{state}}} }}}}}}{{#if:{{both|{{{direction_b|}}}|{{{coordinates_b|}}}}}|&#32;({{{direction_b}}} end)}} }}
| header8 = {{#if:{{{jtype|}}}{{{city|}}}{{{length|}}}{{{height|}}}{{{direction|}}}{{{direction_a|}}}{{{direction_b|}}}{{{est|}}}{{{closed|}}}{{{gazetted|}}}{{{built_by|}}}{{{maintained|}}}{{{history|}}}{{{route|}}}{{{former|}}}{{{ring|}}}{{{tloop|}}}{{{tourist|}}}{{{split|}}}|General information}}
| class8 = navbox-abovebelow
| label9 = Type
| data9 = {{#if: {{{road_name|}}}|{{ #switch: {{lc:{{{type|error}}} }}
|track = [[Trail#Motorized trails|Track]]
|junction = [[Junction (road)|Road junction]]
|error = {{error|Error: <ttcode>{{!}}type{{=}}</ttcode> not defined ([[Template:Infobox Australian road#type|help]])}} <!--Tracking category: --> {{main other|[[Category:Pages using infobox Australian road articles usingwith deprecated parameters|T]]}}
| {{error|Error: unknown <ttcode>{{!}}type{{=}}</ttcode> value ([[Template:Infobox Australian road#type|help]])}} <!--Tracking category: --> {{main other|[[Category:Pages using infobox Australian road articles usingwith deprecated parameters|T]]}}
}} {{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
|under construction = &nbsp;(Under construction)
| data25 = {{{tourist|}}}
| data26 = {{#if:{{{split|}}}|{{#if:{{{section1|}}}{{{section2|}}}{{{section3|}}}||'''{{{road_name}}} is a split road'''}} }}
 
| header27 = {{#if:{{{direction_a|}}}{{{direction_a|}}}{{{end_a|}}}{{{split|}}}|Major junctions}}
| class27 = navbox-abovebelow
| label28 = {{#if:{{{direction_a|}}}|{{{direction_a|}}} end|{{#if:{{{ring|}}}|From }} }}
| data28 = {{#if:{{{end_a|}}}|{{auto link|{{{end_a|}}} }} }}
| label42 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_b3|}}} end }}
| data42 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_b3|}}} }}
 
| header43 = {{#if:{{{region|}}}{{{lga|}}}{{{through|}}}|Location(s)}}
| class43 = navbox-abovebelow
| label44 = [[List of regions of Australia|Region]]
| data44 = {{auto link|{{{region|}}} }}
}} }}
| data46 = {{{through|}}}
 
| header47 = {{#if:{{{restrictions|}}}{{{permit|}}}{{{fuel|}}}{{{facilities|}}}|Restrictions}}
| class47 = navbox-abovebelow
| label48 = General
| data48 = {{{restrictions|}}}
| label51 = Facilities
| data51 = {{{facilities|}}}
 
| header52 = {{#ifeq:{{lc:{{{show_links|{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}}|highway|expressway|freeway|motorway|parkway=yes|#default=no}}}}}}}|no||Highway system}}
| class52 = navbox-abovebelow
| data53 = {{#ifeq:{{lc:{{{show_links|{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}}|highway|expressway|freeway|motorway|parkway=yes|#default=no}}}}}}}|no||
* [[Highways in Australia]]
}}}}}}
}}<!-- Start tracking
-->{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using Infoboxinfobox Australian road with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox Australian road]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y | alternative_location_map | built_by | caption | city | closed | coordinates_a | coordinates_b | direction_a | direction_a1 | direction_a2 | direction_a3 | direction_b | direction_b1 | direction_b2 | direction_b3 | end_a | end_a1 | end_a2 | end_a3 | end_b | end_b1 | end_b2 | end_b3 | est | exits | exits1 | exits2 | exits3 | facilities | force_national_map | former | fuel | gazetted_ref | gazetted | height_ref | height_rnd | height | history | image_alt | image | image_upright | jtype | length_ref | length_rnd | length | lga | loc_caption | loc_alt | location_alt | location | logo | logo_alt | logo_upright | maintained | map_alt | map_type | mapframe | permit | pushpin_label_position_a | pushpin_label_position_b | pushpin_map_caption | region | relief | restrictions | ring | road_name | road_name2 | roads | route_image | route | section1 | section2 | section3 | show_links | show_links2 | spans | split | state | state2 | status | through | tloop | tourist | type | uc_former | urban | use_lga_map }}<!--
-->{{main other|
{{#ifeq:{{{1|♠}}}|♠||[[Category:Pages using infobox Australian road articles usingwith deprecated parameters|{{#ifeq:{{{1|♠}}}|♠||1}}]]
}}{{#if:{{{route_image|}}}|{{#ifeq:{{#invoke:String|find|source={{PAGENAMEBASE}}|target=%d|plain=0}}|0|[[Category:Pages using infobox Australian road articles usingwith deprecated parameters|R]]}}
}}{{#if:{{{length_rnd|}}}|{{#ifexpr:{{{length}}}/1.609344<10|[[Category:Pages using infobox Australian road articles usingwith deprecated parameters|L]]}}
}}{{#if:{{{coordinates_a|}}}|{{#if:{{{coordinates_b|}}}||[[Category:Pages using infobox Australian road with coordinates for only one end point|A{{PAGENAME}}]]}}
}}{{#if:{{{coordinates_b|}}}|{{#if:{{{coordinates_a|}}}||[[Category:Pages using infobox Australian road with coordinates for only one end point|B{{PAGENAME}}]]}}
}}{{#ifexist:media:{{{location|}}} | {{#if: {{{coordinates_a|}}} | [[Category:Pages using infobox Australian road with an implicitly suppressed location map]] }}
}}{{#if:{{{mapframe|}}}|[[Category:Pages using infobox Australian road with a mapframe parameter]]
}}}}<!-- End tracking
--><noinclude>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3213191" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്