"ചെമ്മന്തട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, കിഴാറ്റൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരസ്യസ്വഭാവമുള്ള വാക്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നു
(പരസ്യസ്വഭാവമുള്ള വാക്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
 
}}
 
[[മലപ്പുറം ജില്ല|മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ]] [[പാണ്ടിക്കാട്|പാണ്ടിക്കാടിനടുത്ത്]] പുഴക്കക്കരെ കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പാണ്ടിക്കാട് പെരിന്തൽമണ്ണ റോട്ടിൽ നിന്നും 2 കിമി കിഴക്ക് മാറി പുഴയോരത്താണ് മനോഹരമായ '''ചെമ്മന്തട്ട ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം''' സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. എറിയാട്ട് മന യുടെ ഊരാഴ്മയിലിരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രംക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഇപ്പോൾ വാതാലയേശൻ ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഭജനമണ്ഡപം പണിആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
[[മലപ്പുറം ജില്ല|മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ]] [[പാണ്ടിക്കാട്|പാണ്ടിക്കാടിനടുത്ത്]] പുഴക്കക്കരെ കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പാണ്ടിക്കാട് പെരിന്തൽമണ്ണ റോട്ടിൽ നിന്നും 2 കിമി കിഴക്ക് മാറി പുഴയോരത്താണ് മനോഹരമായ '''ചെമ്മന്തട്ട ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം''' സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. എറിയാട്ട് മന യുടെ ഊരാഴ്മയിലിരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ വാതാലയേശൻ ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഭജനമണ്ഡപം പണിആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
==എത്തിച്ചേരാൻ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3127899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്