"ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

|}
2014 ൽ അധികാരത്തിൽവന്ന [[നരേന്ദ്ര മോദി]] സർക്കാർ [[ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ]] നിർത്തലാക്കുകയും പകരം [[നീതി ആയോഗ്]] കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചു.
 
=== വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം ===
പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യാവസായിക വളർച്ചക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന. അടിസ്ഥാനസൌകര്യവികസനം([[റോഡ്]], [[വൈദ്യുതി]]..), ആധുനികവത്കരണം(യന്ത്രവത്കരണം, സാങ്കേതിക സ്വയംപര്യാപ്തത..) എന്നിവക്കായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. ഇക്കാലയളവിലെ വ്യാവസായിക രംഗത്തെ നിക്ഷേപരീതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
 
* 1951 മുതൽ 1969 വരെ - പൂർണമായും പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യമേഖലയിലെ വികസനം.
* 1970 മുതൽ 1973 വരെ - 1970 ലെ വ്യവസായ നയത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യനിക്ഷേപം അനുവധിച്ചു.
* 1974 മുതൽ 1990 വരെ - 1974ലെ വിദേശ വിനിമയ നിയന്ത്രണ നിയമത്തോടെ (എഫ് ഇ ആർ എ) സാങ്കേതികരംഗത്ത് മാത്രമായി വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചു. സ്വകാര്യനിക്ഷേപം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ മാത്രമായിരുന്ന ഇത്
*1991 മുതൽ - 1991 ലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ സ്വകാര്യനിക്ഷേപം, വിദേശനിക്ഷേപം എന്നിവ സാധ്യമായി.
 
=== സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണം ===
156

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3115619" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്