"മുസ്തഫ കമാൽ അത്താതുർക്ക്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
→‎അവലംബം: അവലംബത്തിലെ ഭാഷയുടെ നാമം തിരുത്തി using AWB
(ചെ.) ((GR) File renamed: File:GMK Gallipoli.jpgFile:Mustafa Kemal during the Gallipoli Campaign.jpg File renaming criterion #2: To change from a meaningless or ambiguous name to a name that describes wh...)
(ചെ.) (→‎അവലംബം: അവലംബത്തിലെ ഭാഷയുടെ നാമം തിരുത്തി using AWB)
*{{Cite book|last=Barlas|first=Dilek|title=Statism and Diplomacy in Turkey: Economic and Foreign Policy Strategies in an Uncertain World, 1929–1939|publisher=Brill Academic Publishers|location=New York|year=1998|isbn=978-9004108554}}
*{{Cite book|last=Cleveland|first=William L|title=A History of the Modern Middle East|publisher=Westview Press|location=Boulder, Colorado|year=2004|isbn=978-0813340487}}
*{{Cite book|last=Doğan|first=Çağatay Emre|title=Formation of Factory Settlements Within Turkish Industrialization and Modernization in 1930s: Nazilli Printing Factory|location=Ankara|publisher=Middle East Technical University|year=2003|oclc=54431696|language=Turkishtr}}
*{{Cite book|last=Huntington|first=Samuel P.|authorlink=Samuel P. Huntington|title=[[Political Order in Changing Societies]]|publisher=Yale University Press|location=New Haven, Conn.; London|year=2006|isbn=978-0300116205}}
*{{Cite book|last=İğdemir|first=Uluğ|coauthors=Mango, Andrew (translation)|title=Atatürk|publisher=Turkish National Commission for UNESCO|location=Ankara|year=1963|oclc=75604149|pages=165–170}}
*{{Cite book|last=İnan|first=Ayşe Afet|authorlink=Afet İnan|title=Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler|publisher=Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları|location=Istanbul|year=2007|isbn=9944881401|language=Turkishtr}}<!-- published in July 2007, not yet on Worldcat. possibly newest edition for {{OCLC|79910449}}-->
*{{Cite book|last=İnan|first=Ayşe Afet|coauthors=Sevim, Ali; Süslü, Azmi; Tural, M Akif|title=Medeni bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün el Yazıları|location=Ankara|publisher=AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi|year=1998|isbn=978-9751612762|language=Turkishtr}}
*{{Cite book|last=Kinross|first=Patrick|authorlink=John Balfour, 3rd Baron Kinross|title=Atatürk: The Rebirth of a Nation|publisher=Phoenix Press|year=2003|location=London|isbn=978-1842125991|oclc=55516821}}
*{{Cite book|last=Kinross|first=Patrick|title=The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire|publisher=Morrow|year=1979|location=New York|isbn=978-0688080938}}
*{{Cite book|last=Shaw|first=Stanford Jay|authorlink=Stanford J. Shaw|coauthors=Shaw, Ezel Kural|title=History of the Ottoman Empire and Modern Turkey|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge; New York|year=1976–1977|isbn=978-0521212809}}
*{{Cite book|last=Spangnolo|first=John|title=The Modern Middle East in Historical Perspective: Essays in Honour of Albert Hourani|year=1992|publisher=Middle East Centre, St. Antony's College|location=Oxford|oclc=80503960|isbn=978-0863721649}}
*{{Cite book|last=Tunçay|first=Mete|title=Mesaî : Halk Şûrâlar Fırkası Programı, 1920|location=Ankara|publisher=Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi|year=1972|oclc=1926301|language=Turkishtr}}
*{{Cite book|last=Tüfekçi|first=Gürbüz D|title=Universality of Atatürk's Philosophy|location=Ankara|publisher=Pan Matbaacılık|year=1981|oclc=54074541}}
*{{Cite book|last=Yapp|first=Malcolm|title=The Making of the Modern Near East, 1792–1923|publisher=Longman|location=London ; New York|year=1987|isbn=978-0582493803}}
5,482

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3097969" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്