"വിദ്യുത് ഋണത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

190 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
 
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Hydrogen|H]]<br />2.30030
| colspan=5 |
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Hydrogen|H]]<br />2.30030
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Helium|He]] <br />4.15916
 
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Lithium|Li]]<br/>0.91291
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Beryllium|Be]]<br/>1.57658
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Boron|B]]<br/>2.05105
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Carbon|C]]<br/>2.54454
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Nitrogen|N]]<br/>3.06607
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Oxygen|O]]<br/>3.61061
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Fluorine|F]]<br/>4.19319
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Neon|Ne]]<br/>4.78779
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Sodium|Na]]<br/>0.86987
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Magnesium|Mg]]<br/>1.29329
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Aluminium|Al]]<br/>1.61361
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Silicon|Si]]<br/>1.91692
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Phosphorus|P]]<br/>2.25325
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Sulfur|S]]<br/>2.58959
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Chlorine|Cl]]<br/>2.86987
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Argon|Ar]]<br/>3.24224
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Potassium|K]]<br/>0.73473
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Calcium|Ca]]<br/>1.03403
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Gallium|Ga]]<br/>1.75676
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Germanium|Ge]]<br/>1.99499
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Arsenic|As]]<br/>2.21121
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Selenium|Se]]<br/>2.42442
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Bromine|Br]]<br/>2.68569
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Krypton|Kr]]<br/>2.96697
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Rubidium|Rb]]<br/>0.70671
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Strontium|Sr]]<br/>0.96396
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Indium|In]]<br/>1.65666
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Tin|Sn]]<br/>1.82482
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Antimony|Sb]]<br/>1.98498
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Tellurium|Te]]<br/>2.15816
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Iodine|I]]<br/>2.35936
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Xenon|Xe]]<br/>2.58258
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[caesium|Cs]]<br/>0.66
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Barium|Ba]]<br/>0.88
|- align="CENTER"
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Francium|Fr]]<br/>0.67
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Radium|Ra]]<br/>0.89
|}
</center>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/309684" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്