"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,883 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
Undid revision 854513302 by BrandonXLF (talk)
(ചെ.) (en:ഫലകം:Time എന്നതിൽ നിന്ന് 35 പതിപ്പുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു)
(Undid revision 854513302 by BrandonXLF (talk))
<includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#switchinvoke:{{{{{time|safesubst:}}}lc:{{{{{time|safesubst:}}}#if:{{{1|}}}|{{{12|}}}|utc}}}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}</noinclude>
 
<!--UTC--> | utc = {{{{{|safesubst:}}}CURRENTTIME}}, <!--
-->{{#ifeq:{{{df|{{{2|}}}}}}|y
| {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}}
| {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}},<!--
-->}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTYEAR}}&nbsp;[[Coordinated Universal Time|UTC]]
 
<!--Europe--> | gmt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |GMT |2=[[Greenwich Mean Time|GMT]]{{\}}[[British Summer Time|BST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| cet = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |CET |2=[[Central European Time|CET]]{{\}}[[Central European Summer Time|CEST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| eet = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |EET |2=[[Eastern European Time|EET]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--S Asia--> | bst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |BST |2=[[Bangladesh Standard Time|BST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| ist = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |IST |2=[[Indian Standard Time|IST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--N America,
US Pacific--> | pst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |PST |2=[[Pacific Time Zone|PT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| mst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MST |2=[[Mountain Time Zone|MT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| cst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |CST |2=[[Central Time Zone|CT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| est = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |EST |2=[[Eastern Time Zone|ET]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| ast = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AST |2=[[Atlantic Time Zone|AT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| pmst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |PMST |2=[[UTC−03:00|PMT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| wgt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |WGT |2=[[UTC−03:00|WGT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| nst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |NST |2=[[Newfoundland Standard Time Zone|NT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| akst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AKST |2=[[Alaska Time Zone|AKT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| aleutst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AleutST |2=[[Hawaii-Aleutian Time Zone|AleutT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| hst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |HST |2=[[Hawaii-Aleutian Time Zone|HST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| chst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |ChST |2=[[Chamorro Time Zone|ChST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--Japan--> | jst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |JST |2=[[Japan Standard Time|JST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--China--> | bt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |BT |2=[[Beijing time|BT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--Australia--> | awst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AWST |2=[[Time in Australia|AWST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| wit = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |WIT |2=[[UTC+7|WIT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| eit = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |EIT |2=[[UTC+9|EIT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| ntt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |NTT |2=[[UTC+9:30|NTT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--N Zealand--> | nzst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |NZST |2=[[UTC+12|NZST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--Russia--> | usz1 = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |USZ1 |2=[[Kaliningrad Time|USZ1]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| msk = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MSK |2=[[Moscow Time|MSK]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| yekst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |YEKST |2=[[Yekaterinburg Time|YEKST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| omsst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |OMSST |2=[[Omsk Time|OMSST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| krast = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |KRAST |2=[[Krasnoyarsk Time|KRAST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| irkst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |IRKST |2=[[Irkutsk Time|IRKST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| yakst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |YAKST |2=[[Yakutsk Time|YAKST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| vlast = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |VLAST |2=[[Vladivostok Time|VLAST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| magst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MAGST |2=[[Magadan Time|MAGST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--(default)--> | #default={{{{{|safesubst:}}}Formatting error |Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ("{{{1}}}") not a valid timezone.}}
 
<!--(end #switch)-->}}&nbsp;{{resize|80%|({{Purge|purge}})}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
</noinclude>
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2871584" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്