"ഫലകം:Wikipedia essays" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

850 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
update the changes that have occurred in the current templates, since August when this was originally drafted.
(update documentation)
(update the changes that have occurred in the current templates, since August when this was originally drafted.)
* [[Wikipedia:Truce|Truce]]
* [[Wikipedia:Divisiveness|Divisiveness]]
* [[Wikipedia:Encourage the newcomers|Encouraging newcomers]]
 
| group2 = Philosophy
| list2 =
* [[Wikipedia:An uncivil environment is a poor environment|An uncivil environment is a poor environment]]
* [[Wikipedia:TheBe Lastthe Wordglue|TheBe lastthe wordglue]]
* [[Wikipedia:Civility warnings]]
* [[Wikipedia:REVENGEOverzealous deletion#Dislike of the creator|Deletion as revenge]]
* [[Wikipedia:Forgive and forget|Forgive and forget]]
* [[Wikipedia:It's not the End of the World|It's not the end of the world]]
* [[Wikipedia:Nobody cares|Nobody cares]]
* [[Wikipedia:Most people who disagree with you on content are not vandals|Most people who disagree with you on content are not vandals]]
* [[Wikipedia:Shadowless Fists of Death!|Shadowless Fists of Death!]]
* [[Wikipedia:Staying cool when the editing gets hot|Staying cool when the editing gets hot]]
* [[Wikipedia:REVENGE|Deletion as revenge]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not about winning|Wikipedia is not about winning]]
* [[Wikipedia:The Last Word|The last word]]
* [[Wikipedia:The grey zone|The grey zone]]
* [[Wikipedia:The_Rules_of_Polite_Discourse|The rulesLast ofWord|The politelast discourseword]]
* [[Wikipedia:WritingThe forRules theof opponentPolite Discourse|WritingThe rules forof thepolite opponentdiscourse]]
* [[Wikipedia:What "Ignore all rules" means#There is no common sense|There is no common sense]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not about winning|Wikipedia is not about winning]]
* [[Wikipedia:Don't call everyone who disagrees with you a vandal|Not everyone who disagrees with you is a vandal]]
* [[Wikipedia:NobodyWriting caresfor the opponent|NobodyWriting for the caresopponent]]
* [[Wikipedia:Shadowless Fists of Death!|Shadowless Fists of Death!]]
* [[Wikipedia:It's not the End of the World|It's not the end of the world]]
 
| group3 = Dos
| group4 = Don'ts
| list4 =
* [[Wikipedia:DGAFDon't-give-a-fuckism|Don't give a fuck]]
* [[Wikipedia:Don't be inconsiderate|Don't be inconsiderate]]
* [[Wikipedia:Please do not bite the newcomers|Please do not bite the newcomers]]
* [[Wikipedia:Don't take the bait|Don't take the bait]]
* [[Wikipedia:Do not insult the vandals|Do not insult the vandals]]
* [[Wikipedia:Don't come down like a ton of bricks|Don't come down like a ton of bricks]]
* [[Wikipedia:Just drop it|Just drop it]]
* [[Wikipedia:Don't be ashamed|Don't be ashamed]]
* [[Wikipedia:Don't be prejudiced|Don't be prejudiced]]
* [[Wikipedia:Don't remind others of past misdeeds|Don't remind others of past misdeeds]]
* [[Wikipedia:Don't throw your toys out of the pram|Don't throw your toys out of the pram]]
 
| group5 = Wiki relations
|list1=
* [[Wikipedia:Articles must be written|Articles must be written]]
* [[Wikipedia:Vague introductions|Avoid vague introductions]]
* [[Wikipedia:Be a reliable source|Be a reliable source]]
* [[Wikipedia:Coherence and cohesion|Cohesion]]
* [[Wikipedia:Here to build an encyclopedia|Here to build an encyclopedia]]
* [[Wikipedia:Paradoxes|Paradoxes]]
* [[Wikipedia:Close paraphrasing|Paraphrasing]]
* [[Wikipedia:Product, process, policy|Product, process, policy]]
* [[Wikipedia:Purpose|Purpose]]
* [[Wikipedia:Wikipedia in brief|Wikipedia in brief]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is an encyclopedia|Wikipedia is an encyclopedia]]
* [[Wikipedia:VagueWikipedia introductionsis a community|AvoidWikipedia is vaguea introductionscommunity]]
* [[Wikipedia:Wikipedia should not have users|Wikipedia should not have users]]
 
|group2=[[Wikipedia:Essays in a nutshell/Article writing|Construction]]
* [[Wikipedia:Be neutral in form|Be neutral in form]]
* [[Wikipedia:Beef up that first revision|Beef up that first revision]]
* [[Wikipedia:Citation overkill|Citation overkill]]
* [[Wikipedia:Concept cloud|Concept cloud]]
* [[Wikipedia:Don't demolish the house while it's still being built|Don't demolish the house while it's still being built]]
* [[Wikipedia:Editing on mobile devices|Editing on mobile devices]]
* [[Wikipedia:Editors are not mindreaders|Editors are not mindreaders]]
* [[Wikipedia:Encourage the newcomers|Encourage the newcomers]]
* [[Wikipedia:Featured articles may have problems|Featured articles may have problems]]
* [[Wikipedia:Give an article a chance|Give an article a chance]]
* [[Wikipedia:There is a deadline|There is a deadline]]
* [[Wikipedia:There is no deadline|There is no deadline]]
* [[Wikipedia:The deadline is now|The deadline is now]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is a volunteer service|Wikipedia is a volunteer service]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is a work in progress|Wikipedia is a work in progress]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not being written in an organized fashion|Wikipedia is not being written in an organized fashion]]
* [[Wikipedia:Write the article first|Write the article first]]
* [[Wikipedia:Writing better articles|Writing better articles]]
ഒരു തിരുത്തൽ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2644881" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്