"ഫലകം:Infobox language/language family color table" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

150 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  5 വർഷം മുമ്പ്
use background color style property instead, since background has higher specificity
(bgcolor="..." is obsolete and doesn't work with the CSS comment trick described at Wikipedia:Village pump (technical)#Infobox on Dutch language looks broken)
(use background color style property instead, since background has higher specificity)
{|style="text-align:center; margin:0;"
<!-- Colour codes for language families and groups: [[Wikipedia:WikiProject Languages -->
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Afro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Afro-Asiatic}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Nilo-Saharan}}"|{{Infobox language/genetic |Nilo-Saharan}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Niger-Congo}}"|{{Infobox language/genetic |Niger-Congo}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Khoisan}}"|[[Khoisan languages|Khoisan (areal)]]
|-
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Indo-European}}"|{{Infobox language/genetic |Indo-European}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Caucasian}}"|[[Caucasian languages|Caucasian (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Uralic}}"|{{Infobox language/genetic |Uralic}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Dravidian}}"|{{Infobox language/genetic |Dravidian}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Altaic}}"|[[Altaic languages|Altaic (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Paleosiberian}}"|[[Paleosiberian languages|Paleosiberian (areal)]]
|-
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Sino-Tibetan}}"|{{Infobox language/genetic |Sino-Tibetan}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Hmong-Mien}}"|{{Infobox language/genetic |Hmong-Mien}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Tai–Kadai}}"|{{Infobox language/genetic |Tai–Kadai}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Austro-Asiatic}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austronesian}}"|{{Infobox language/genetic |Austronesian}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Papuan}}"|[[Papuan languages|Papuan (areal)]]
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Australian}}"|[[Australian Aboriginal languages|Australian (areal)]]
|-
|colspan="28" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Eskimo-Aleut}}"|{{Infobox language/genetic |Eskimo-Aleut}}
|colspan="28" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Na-Dené}}"|[[Na-Dené]] (& [[Dené-Yeniseian]])
|colspan="28" style="background-color:{{Infobox language/family-color|American}}"|[[Indigenous languages of the Americas|American (areal)]]
|-
|colspan="17" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Creole}}"|{{Infobox language/genetic |Creole}}/{{Infobox language/genetic |Pidgin}}/{{Infobox language/genetic |Mixed}}
|colspan="17" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Isolate}}"|{{Infobox language/genetic |Isolate}}
|colspan="17" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Sign}}"|{{Infobox language/genetic |Sign}}
|colspan="17" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Conlang}}"|<font style="color:white; background-color:black">{{Infobox language/genetic |Conlang}}</font>
|colspan="16" style="background-color:{{Infobox language/family-color|unclassified}}"|{{Infobox language/genetic |unclassified}}
|}
<noinclude>{{documentation}}
ഒരു തിരുത്തൽ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2627370" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്