"ചുണ്ണാമ്പ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3,814 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  3 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
| Calcium hydrate
}}
|Section1={{Chembox Identifiers
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| ChemSpiderID = 14094
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}}
| UNII = PF5DZW74VN
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}}
| KEGG = D01083
| InChI = 1/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}}
| ChEBI = 31341
| SMILES = [Ca+2].[OH-].[OH-]
| InChIKey = AXCZMVOFGPJBDE-NUQVWONBAD
| SMILES1 = [OH-].[OH-].[Ca+2]
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}}
| StdInChI = 1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}}
| StdInChIKey = AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
| CASNo = 1305-62-0
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| PubChem = 14777
| EINECS = 215-137-3
| RTECS = EW2800000
| Gmelin = 846915
}}
|Section2={{Chembox Properties
| Formula = Ca(OH)<sub>2</sub>
| MolarMass = 74.093{{nbsp}}g/mol
| Appearance = White powder
| Odor = Odorless
| Density = 2.211{{nbsp}}g/cm<sup>3</sup>, solid
| Solubility = {{ubl
| 1.89{{nbsp}}g/L (0{{nbsp}}°C)
| 1.73{{nbsp}}g/L (20{{nbsp}}°C)
| 0.66{{nbsp}}g/L (100{{nbsp}}°C)
}}
| SolubilityProduct = 5.5{{e|−6}}
| SolubleOther = {{ubl
| Soluble in [[glycerol]] and [[acid]]s.
| Insoluble in [[alcohol]].
}}
| MeltingPtC = 580
| MeltingPt_notes = (loses water, decomposes)
| pKb = 1.37 (first OH<sup>−</sup>), 2.43 (second OH<sup>−</sup>)<ref>{{cite web|url=http://www.periodensystem-online.de/index.php?show=list&id=acid&prop=pKb-Werte&sel=oz&el=92|title=Sortierte Liste: pKb-Werte, nach Ordnungszahl sortiert. – Das Periodensystem online|publisher=}}</ref><ref>[http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants ChemBuddy dissociation constants pK<sub>a</sub> and pK<sub>b</sub>]</ref>
| RefractIndex = 1.574
| MagSus = −22.0·10<sup>−6</sup>{{nbsp}}cm<sup>3</sup>/mol
}}
|Section4={{Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = −987&nbsp;kJ·mol<sup>−1</sup><ref name=b1>{{cite book| author = Zumdahl, Steven S.|title =Chemical Principles 6th Ed.| publisher = Houghton Mifflin Company| year = 2009| isbn = 0-618-94690-X|page=A21}}</ref>
| Entropy = 83&nbsp;J·mol<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup><ref name=b1 />
}}
|Section3={{Chembox Structure
| CrystalStruct = Hexagonal, [[Pearson symbol|hP3]]<ref>{{cite journal|doi=10.1107/S0365110X61002771|title=The hydrogen positions in portlandite, Ca(OH)<sub>2</sub>, as indicated by the electron distribution|journal=Acta Crystallographica|volume=14|issue=9|pages=950|year=1961|last1=Petch|first1=H. E.}}</ref>
| SpaceGroup = P{{overline|3}}m1 No. 164
| Coordination =
| LattConst_a = 0.35853{{nbsp}}nm
| LattConst_b =
| LattConst_c = 0.4895{{nbsp}}nm
| LattConst_alpha =
| LattConst_beta =
| LattConst_gamma =
| MolShape =
| OrbitalHybridisation =
| Dipole =
}}
|Section7={{Chembox Hazards
| ExternalSDS = <ref name="avantormaterials">{{cite web| url = http://www.avantormaterials.com/documents/MSDS/usa/English/C0407_msds_us_Default.pdf| title = MSDS Calcium hydroxide| accessdate = 2011-06-21| deadurl = yes| archiveurl = https://web.archive.org/web/20120325005938/http://www.avantormaterials.com/documents/MSDS/usa/English/C0407_msds_us_Default.pdf| archivedate = 25 March 2012| df = dmy-all}}</ref>
| RPhrases = {{R22}}, {{R34}}
| SPhrases = {{S2}}, {{S24}}
| NFPA-H = 3
| NFPA-F = 0
| NFPA-R = 0
| NFPA-S =
| FlashPt = Non-flammable
| LD50 = 7340{{nbsp}}mg/kg (oral, rat) <br>7300{{nbsp}}mg/kg (mouse)
| PEL = TWA 15{{nbsp}}mg/m<sup>3</sup> (total) 5{{nbsp}}mg/m<sup>3</sup> (resp.)<ref name=PGCH>{{PGCH|0092}}</ref>
| IDLH = N.D.<ref name=PGCH/>
| REL = TWA 5{{nbsp}}mg/m<sup>3</sup><ref name=PGCH/>
}}
|Section8={{Chembox Related
| OtherAnions =
| OtherCations = [[Magnesium hydroxide]]<br/>[[Strontium hydroxide]]<br/>[[Barium hydroxide]]
| OtherFunction_label = [[base (chemistry)|base]]s
| OtherFunction = [[Calcium oxide]]
}}
}}
[[കക്ക]]യുടേ തോട് നീറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു [[ക്ഷാരം|ക്ഷാര]]പദാർത്ഥമാണ് ചുണ്ണാമ്പ്. കൃഷിയ്ക്കും മറ്റ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചുണ്ണാമ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. [[വെറ്റില]] മുറുക്കുന്നവർ വെറ്റിലയ്ക്കൊപ്പം ചുണ്ണാമ്പും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
 
15,571

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2610445" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്