"സ്കോളർഷിപ്പ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,201 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
പാഠ്യ/പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകപെടുന്നവ. വൈജ്ഞാനികം/കായികം/കല/സാമൂഹ്യ സേവനം  തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലുള്ള മികവുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകാറുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെ പലപ്പോഴും സ്കോളർഷിപ്പും നൽകുന്നു. പല മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകളും വ്യക്തികളോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകുന്നതായിരിക്കും.
 
·      
 
·        '''വ്യക്തി അടിസ്ഥൈതം: ജാതി/മതം/വംശം/ അനാരോഗ്യം/അംഗവൈകല്യം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്നവ. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്കും ഏക മകൾ / അംഗവൈകല്യ വിഭാഗം ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൽ  മറ്റൊരു ഉദാഹരണം.'''
·        ''' '''
 
·       <br>
·        '''Career-specific:''' These are scholarships a college or university awards to students who plan to pursue a specific field of study. Often, the most generous awards to 
 
 
 
<br>
* e need-based.<ref>https://www.nerdwallet.com/blog/loans/student-loans/grants-for-college/</ref>
* '''Student-specific:''' These are scholarships for which applicants must initially qualify based upon gender, race, religion, family, and medical history, or many other student-specific factors. Minority scholarships are the most common awards in this category.{{തെളിവ്}} For example, students in Canada may qualify for a number of aboriginal scholarships, whether they study at home or abroad.{{തെളിവ്}} The Gates Millennium Scholars program is another minority scholarship funded by Bill and Melinda Gates for excellent African American, American Indian, Asian Pacific Islander American and Latino students who enroll in college.<ref>{{Cite web|url=http://www.gmsp.org/publicweb/aboutus.aspx|title=The Gates Millennium Scholars|access-date=9 March 2013}}</ref>
* '''Career-specific:''' These are scholarships a college or university awards to students who plan to pursue a specific field of study. Often, the most generous awards to students who pursue careers in high-need areas such as education or nursing. Many schools in the United States give future nurses full scholarships to enter the field, especially if the student intends to work in a high-need community.
* '''College-specific:''' College-specific scholarships are offered by individual colleges and universities to highly qualified applicants. These scholarships are given on the basis of academic and personal achievement. Some scholarships have a "bond" requirement.<ref>{{Cite news|url=http://www.stcommunities.sg/education/many-slam-astar-scientists-protest-against-her-scholarship-bond|title=Many slam A*Star scientist's protest against her scholarship bond|last=Teng|first=Amelia|agency=ST|access-date=15 December 2014}}</ref> Recipients may be required to work for a particular employer for a specified period of time or to work in rural or remote areas; otherwise, they may be required to repay the value of the support they received from the scholarship.<ref>{{Cite journal|url=https://sg.news.yahoo.com/dancing-star-005756200.html|title=Dancing out of A*Star|accessdate=15 December 2014}}</ref> This is particularly the case with education and nursing scholarships for people prepared to work in rural and remote areas. The programs offered by the uniformed services of the United States ([[അമേരിക്കൻ സേന|Army]], Navy, Marine Corps, Air Force, Coast Guard, National Oceanic and Atmospheric Administration commissioned corps, and Public Health Service Commissioned Corps) sometimes resemble such scholarships.
* '''Athletic:''' Awarded to students with exceptional skill in a sport. Often this is so that the student will be available to attend the school or college and play the sport on their team, although in some countries government funded sports scholarships are available, allowing scholarship holders to train for international representation.<ref>''[https://www.tass.gov.uk/ Talented Athlete Scholarship]'', UK Government. </ref><ref>"[http://www.winningstudents-scotland.ac.uk/the-scholarship/ The scholarship]", ''Winning Students''. </ref> School-based athletics scholarships can be controversial, as some believe that awarding scholarship money for athletic rather than academic or intellectual purposes is not in the institution's best interest.<ref>Bruenig, Matt. </ref>
* '''Brand Scholarships:''' These scholarships are sponsored by a brand that is trying to gain attention to their brand, or a cause. Sometimes these scholarships are referred to as branded scholarships. The Miss America beauty pageant is the most famous example of a brand scholarship.
* '''Creative Contest Scholarships:''' These scholarships are awarded to students based on a creative submission. Contest scholarships are also called mini project based scholarships where students can submit entries based on unqiue and innovative ideas. <ref>Scholarshipfellow (March 24, 2017). </ref>
 
== References ==
{{Reflist}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2599120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്