"യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

=== ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവ===
====പ്രധാന പഠന സഹായികൾ ====
* ''ബൈബിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു?'' (2005)<ref>"The Bible Teach Book—Our Primary Bible Study Aid", ''Our Kingdom Ministry'', January 2006, page 1</ref> - [http://watchtower.org/my/bh/index.htm ഓൺലൈനിൽ വായിക്കുക] - [http://www.jw.org/index.html?option=QrYQZRQVNlBBX&selLang=E&selPub=bh ഒൺലൈനിൽ ശ്രവിക്കുക]
: ''നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം'' (1995, പുതുക്കിയത് 1997, 2000)
: ''നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ പറുദീസയിൽ എക്കാലവും ജീവിക്കാനാകും'' (1982, പുതുക്കിയത് 1989)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2587726" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്