"ഫലകം:Country abbreviation" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

10,718 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  5 വർഷം മുമ്പ്
remove the switch
(remove the switch)
*** Otherwise do the legacy main switch which can be trimmed enormously at some point ***
 
-->|[[Category:Wikipedia page with obscure country|{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|||{{Namespace Greek}}}}{{BASEPAGENAME}}]]{{{{{subst|}}}#<!-- switch:{{{1}}} went here -->
|Canada|[[Canada]]|[[Canada]] [[Image:Flag of Canada.svg|25px]]|[[Image:Flag of Canada.svg|25px]]=CA
|Brazil|[[Brazil]]|[[Image:Flag of Brazil.svg|25px]] [[Brazil]]=BR
|United Arab Emirates|[[United Arab Emirates]]|Emirates=AE
|Antigua and Barbuda|[[Antigua and Barbuda]]=AG
|Cameroon|[[Cameroon]]|[[Image:Flag of Cameroon.svg|25px]] [[Cameroon]]=CM
|China|PRC|People's Republic of China|[[China]]|[[PRC]]|[[People's Republic of China]]|[[People's Republic of China|China]]=CN
|Colombia|[[Colombia]]|[[Image:Flag of Colombia.svg|25px]] [[Colombia]]=CO
|Costa Rica|[[Costa Rica]]=CR
|Cuba|[[Cuba]]=CU
|Cape Verde|[[Cape Verde]]=CV
|Christmas Island|[[Christmas Island]]=CX
|Cyprus|[[Cyprus]]=CY
|Czech Republic|Czechia|[[Czech Republic]]|[[Czechia]]=CZ
|Djibouti|[[Djibouti]]|[[Image:Flag of Djibouti.svg|25px]] [[ Djibouti]]=DJ
|Dominica|[[Dominica]]=DM
|Dominican Republic|[[Dominican Republic]]=DO
|Algeria|[[Algeria]]=DZ
|Ecuador|[[Ecuador]]=EC
|Estonia|[[Estonia]]|[[Image:Flag of Estonia.svg|25px]] [[Estonia]]=EE
|Egypt|[[Egypt]]=EG
|Western Sahara|[[Western Sahara]]=EH
|Eritrea|[[Eritrea]]|[[Image:Flag of Eritrea.svg|25px]] [[Eritrea]]=ER
|Spain|[[Spain]]=ES
|Ethiopia|[[Ethiopia]]|[[Image:Flag of Ethiopia.svg|25px]] [[Ethiopia]]=ET
|Finland|[[Finland]]=FI
|Fiji|[[Fiji]]=FJ
|Falkland Islands|[[Falkland Islands]]=FK
|Federated States of Micronesia |Micronesia|[[Federated States of Micronesia]]|[[Micronesia]]=FM
|Faroe Islands|[[Faroe Islands]]=FO
|Gabon|[[Gabon]]|[[Image:Flag of Gabon.svg|25px]] [[Gabon]]=GA
|Grenada|[[Grenada]]=GD
|Georgia|Georgia (country)|[[Georgia]]|[[Georgia (country)|Georgia]]|[[Image:Flag of Georgia.svg|25px]] [[Georgia (country)|Georgia]]=GE
|French Guiana|[[French Guiana]]=GF
|Guernsey|[[Guernsey]]=GG
|Ghana|[[Ghana]]|[[Image:Flag of Ghana.svg|25px]] [[Ghana]]=GH
|Gibraltar|[[Gibraltar]]=GI
|Greenland|[[Greenland]]|[[Image:Flag of Greenland.svg|25px]] [[Greenland]]=GL
|Gambia|[[Gambia]]|[[The Gambia]]|The Gambia=GM
|Guinea|[[Guinea]]=GN
|Guadeloupe|[[Guadeloupe]]=GP
|Equatorial Guinea|[[Equatorial Guinea]]|[[Image:Flag of Equatorial Guinea.svg|25px]] [[Equatorial Guinea]]=GQ
|Greece|[[Greece]]=GR
|South Georgia and the South Sandwich Islands|[[South Georgia and the South Sandwich Islands]]=GS
|Guatemala|[[Guatemala]]|[[Image:Flag of Guatemala.svg|25px]] [[Guatemala]]=GT
|Guam|[[Guam]]=US-GU
|Guinea-Bissau|[[Guinea-Bissau]]|[[Image:Flag of Guinea-Bissau.svg|25px]] [[Guinea-Bissau]]=GW
|Guyana|[[Guyana]]|[[Image:Flag of Guyana.svg|25px]] [[Guyana]]=GY
|Hong Kong|[[Hong Kong]]=HK
|Heard Island and McDonald Islands|[[Heard Island and McDonald Islands]]=HM
|Honduras|[[Honduras]]=HN
|Croatia|[[Croatia]]=HR
|Haiti|[[Haiti]]|[[Image:Flag of Haiti.svg|25px]] [[Haiti]]=HT
|Hungary|[[Hungary]]=HU
|Indonesia|[[Indonesia]]=ID
|Ireland|Republic of Ireland|[[Republic of Ireland]]|[[Ireland]]|[[Republic of Ireland|Ireland]]=IE
|Israel|[[Israel]]=IL
|Isle of Man|[[Isle of Man]]=IM
|India|[[India]]=IN-{{{{{subst|}}}IndAbbr|{{{2|}}}|subst={{{subst|}}}}}
|British Indian Ocean Territory|[[British Indian Ocean Territory]]=IO
|Iraq|[[Iraq]]|[[Image:Flag of Iraq.svg|25px]] [[Iraq]]=IQ
|Iran|[[Iran]]|[[Image:Flag of Iran.svg|25px]] [[Iran]]=IR
|Iceland|[[Iceland]]=IS
|Italy|[[Italy]]=IT
|Jersey|[[Jersey]]=JE
|Jamaica|[[Jamaica]]=JM
|Jordan|[[Jordan]]|[[Image:Flag of Jordan.svg|25px]] [[Jordan]]=JO
|Japan|[[Japan]]=JP
|Kenya|[[Kenya]]=KE
|Kyrgyzstan|[[Kyrgyzstan]]|[[Image:Flag of Kyrgyzstan.svg|30px]] [[Kyrgyzstan]]|[[Image:Flag of Kyrgyzstan.svg|25px]] [[Kyrgyzstan]]=KG
|Cambodia|[[Cambodia]]=KH
|Kiribati|[[Kiribati]]=KI
|Comoros|[[Comoros]]=KM
|Saint Kitts and Nevis|[[Saint Kitts and Nevis]]=KN
|North Korea|[[North Korea]]=KP
|South Korea|[[South Korea]]=KR
|Kuwait|[[Kuwait]]=KW
|Cayman Islands|[[Cayman Islands]]=KY
|Kazakhstan|[[Kazakhstan]]=KZ
|Laos|Lao People's Democratic Republic|Lao|[[Lao People's Democratic Republic]]|[[Laos]]|[[Lao]]|[[Image:Flag of Laos.svg|25px]] [[Laos]]=LA
|Lebanon|[[Lebanon]]=LB
|Saint Lucia|[[Saint Lucia]]=LC
|Liechtenstein|[[Liechtenstein]]=LI
|Sri Lanka|[[Sri Lanka]]=LK
|Liberia|[[Liberia]]|[[Image:Flag of Liberia.svg|25px]] [[Liberia]]=LR
|Lesotho|[[Lesotho]]=LS
|Lithuania|[[Lithuania]]=LT
|Luxembourg|[[Luxembourg]]=LU
|Latvia|[[Latvia]]=LV
|Libya|[[Libya]]|Libyan Arab Jamahiriya|[[Libyan Arab Jamahiriya]]|Lybia|[[Image:Flag of Libya.svg|25px]] [[Libya]]=LY
|Morocco|[[Morocco]]|[[Image:Flag of Morocco.svg|25px]] [[Morocco]]=MA
|Monaco|[[Monaco]]=MC
|Moldova|[[Moldova]]=MD
|Montenegro|[[Montenegro]]=ME
|Saint Martin|[[Saint Martin]]|Saint Martin (France)|[[Saint Martin (France)]]|[[Saint Martin (France)|Saint Martin]]=MF
|Madagascar|[[Madagascar]]|[[Image:Flag of Madagascar.svg|25px]] [[Madagascar]]=MG
|Marshall Islands|[[Marshall Islands]]=MH
|Republic of Macedonia|Macedonia|[[Republic of Macedonia]]|[[Macedonia]]=MK
|Mali|[[Mali]]|[[Image:Flag of Mali.svg|25px]] [[Mali]]=ML
|Myanmar|[[Myanmar]]|Burma|[[Burma]]|Burma (Myanmar)|[[Burma|Myanmar]]|[[Myanmar|Burma]]|[[Image:Flag of Myanmar.svg|25px]] [[Burma]]|[[Image:Flag of Myanmar.svg|25px]] [[Myanmar]]|[[Myanmar]] (Burma)=MM
|Mongolia|[[Mongolia]]|[[Image:Flag of Mongolia.svg|25px]] [[Mongolia]]=MN
|Macao|[[Macao]]=MO
|Northern Mariana Islands|[[Northern Mariana Islands]]=US-MP
|Martinique|[[Martinique]]=MQ
|Mauritania|[[Mauritania]]|[[Image:Flag of Mauritania.svg|25px]] [[Mauritania]]=MR
|Montserrat|[[Montserrat]]=MS
|Malta|[[Malta]]=MT
|Mauritius|[[Mauritius]]=MU
|Maldives|[[Maldives]]=MV
|Malawi|[[Malawi]]|[[Image:Flag of Malawi.svg|25px]] [[Malawi]]=MW
|Mexico|[[Mexico]]|[[Image:Flag of Mexico.svg|border|20px]] [[Mexico]]|[[Image:Flag of Mexico.svg|25px]] [[Mexico]]=MX{{{{{subst|}}}#switch:{{{2|}}}
|Guerrero|[[Guerrero]]=-GRO|}}
|Malaysia|[[Malaysia]]|[[Image:Flag of Malaysia.svg|25px]] [[Malaysia]]=MY
|Mozambique|[[Mozambique]]=MZ
|Namibia|[[Namibia]]=NA
|New Caledonia|[[New Caledonia]]=NC
|Niger|[[Niger]]|[[Image:Flag of Niger.svg|25px]] [[Niger]]=NE
|Norfolk Island|[[Norfolk Island]]=NF
|Nigeria|[[Nigeria]]|[[Image:Flag of Nigeria.svg|25px]] [[Nigeria]]=NG
|Nicaragua|[[Nicaragua]]=NI
|Netherlands|[[Netherlands]]|The Netherlands|[[The Netherlands]]=NL
|Norway|[[Norway]]=NO
|Nepal|[[Nepal]]|[[Image:Flag of Nepal.svg|25px]] [[Nepal]]|[[Image:Flag of Nepal.svg|15px]] [[Nepal]]=NP
|Nauru|[[Nauru]]=NR
|Niue|[[Niue]]=NU
|New Zealand|[[New Zealand]]=NZ
|Oman|[[Oman]]=OM
|Panama|[[Panama]]=PA
|Peru|[[Peru]]=PE
|French Polynesia|[[French Polynesia]]=PF
|Papua New Guinea|[[Papua New Guinea]]=PG
|Philippines|[[Philippines]]=PH
|Pakistan|[[Pakistan]]|[[Image:Flag of Pakistan.svg|25px]] [[Pakistan]]=PK
|Poland|[[Poland]]=PL
|Saint Pierre and Miquelon|[[Saint Pierre and Miquelon]]=PM
|Pitcairn Islands|[[Pitcairn Islands]]=PN
|Puerto Rico|[[Puerto Rico]]=PR
|Palestinian territories|[[Palestinian territories]]=PS
|Portugal|[[Portugal]]=PT
|Palau|[[Palau]]=PW
|Paraguay|[[Paraguay]]=PY
|Qatar|[[Qatar]]=QA
|Réunion|Reunion|[[Réunion|Reunion]]|[[Réunion]]|[[Reunion]]=RE
|Romania|[[Romania]]=RO
|Serbia|[[Serbia]]|[[Image:Flag of Serbia.svg|25px]] [[Serbia]]=RS
|Russia|[[Russia]]=RU
|Rwanda|[[Rwanda]]|[[Image:Flag of Rwanda.svg|25px]] [[Rwanda]]=RW
|Saudi Arabia|[[Saudi Arabia]]|[[Image:Flag of Saudi Arabia.svg|25px]] [[Saudi Arabia]]=SA
|Solomon Islands|[[Solomon Islands]]=SB
|Seychelles|[[Seychelles]]=SC
|Sudan|[[Sudan]]|[[Image:Flag of Sudan.svg|25px]] [[Sudan]]=SD
|Sweden|[[Sweden]]=SE
|Singapore|[[Singapore]]=SG
|Saint Helena|[[Saint Helena]]=SH
|Slovenia|[[Slovenia]]|[[Image:Flag of Slovenia.svg|25px]] [[Slovenia]]=SI
|Svalbard and Jan Mayen|[[Svalbard and Jan Mayen]]=SJ
|Slovakia|[[Slovakia]]=SK
|Sierra Leone|[[Sierra Leone]]|[[Image:Flag of Sierra Leone.svg|25px]] [[Sierra Leone]]=SL
|San Marino|[[San Marino]]=SM
|Senegal|[[Senegal]]|[[Image:Flag of Senegal.svg|25px]] [[Senegal]]=SN
|Somalia|[[Somalia]]=SO
|Suriname|[[Suriname]]|[[Image:Flag of Suriname.svg|25px]] [[Suriname]]|[[Image:Flag of Suriname.svg|25px]] [[ Suriname]]=SR
|Sao Tome and Principe|[[Sao Tome and Principe]]|[[Image:Flag of Sao Tome and Principe.svg|25px]] [[São Tomé and Príncipe]]=ST
|El Salvador|[[El Salvador]]|[[Image:Flag of El Salvador.svg|25px]] [[El Salvador]]=SV
|Syria|[[Syria]]=SY
|Swaziland|[[Swaziland]]=SZ
|Turks and Caicos Islands|[[Turks and Caicos Islands]]=TC
|Chad|[[Chad]]=TD
|French Southern Territories|[[French Southern Territories]]=TF
|Togo|[[Togo]]|[[Image:Flag of Togo.svg|25px]] [[Togo]]=TG
|Thailand|[[Thailand]]|[[Image:Flag of Thailand.svg|25px]] [[Thailand]]=TH
|Tajikistan|[[Tajikistan]]|[[Image:Flag of Tajikistan.svg|25px]] [[Tajikistan]]=TJ
|Tokelau|[[Tokelau]]=TK
|Timor-Leste|East Timor|[[Timor-Leste]]|[[East Timor]]=TL
|Turkmenistan|[[Turkmenistan]]|[[Image:Flag of Turkmenistan.svg|25px]] [[Turkmenistan]]=TM
|Tunisia|[[Tunisia]]|[[Image:Flag of Tunisia.svg|25px]] [[Tunisia]]=TN
|Tonga|[[Tonga]]=TO
|Turkey|[[Turkey]]|[[Image:Flag of Turkey.svg|25px]] [[Turkey]]=TR
|Trinidad and Tobago|[[Trinidad and Tobago]]=TT
|Tuvalu|[[Tuvalu]]=TV
|Taiwan|[[Taiwan]]|Republic of China|[[Republic of China]]|ROC|[[ROC]]=TW
|Tanzania|[[Tanzania]]=TZ
|Ukraine|[[Ukraine]]=UA
|Uganda|[[Uganda]]|[[Image:Flag of Uganda.svg|25px]] [[Uganda]]=UG
|United States Minor Outlying Islands|[[United States Minor Outlying Islands]]=US-UM
|Uruguay|[[Uruguay]]|[[Image:Flag of Uruguay.svg|25px]] [[Uruguay]]=UY
|Uzbekistan|[[Uzbekistan]]|[[Image:Flag of Uzbekistan.svg|25px]] [[Uzbekistan]]=UZ
|Vatican City|[[Vatican City]]=VA
|Saint Vincent and the Grenadines|[[Saint Vincent and the Grenadines]]=VC
|Venezuela|[[Venezuela]]=VE
|British Virgin Islands|[[British Virgin Islands]]|BVI|[[BVI]]=VG
|United States Virgin Islands|[[United States Virgin Islands]]|[[U.S. Virgin Islands]]=US-VI
|Vietnam|[[Vietnam]]|[[Image:Flag of Vietnam.svg|25px]] [[Vietnam]]=VN
|Vanuatu|[[Vanuatu]]=VU
|Wallis and Futuna|[[Wallis and Futuna]]=WF
|Samoa|[[Samoa]]=WS
|Yemen|[[Yemen]]=YE
|Mayotte|[[Mayotte]]=YT
|South Africa|[[South Africa]]=ZA
|Zambia|[[Zambia]]|[[Image:Flag of Zambia.svg|25px]] [[Zambia]]=ZM
|Zimbabwe|[[Zimbabwe]]=ZW
|{{USA}}=US-{{{{{subst|}}}StateAbbr|{{{2|}}}|subst={{{subst|}}}}}
|USA|United States of America|US|[[USA]]|[[United States of America|United States]]|[[United States of America]]|[[United States|United States of America]]|[[US]]|[[Image:Flag of the United States.svg|20px]] [[United States]]|[[Image:Flag of the United States.svg|20px]][[United States]]|{{flagicon|USA}} [[United States]]=US-{{ {{{subst|}}}StateAbbr|{{{2|}}}|subst={{{subst|}}} }}
|{{CAN}}=CA-{{ {{{subst|}}}CanAbbr2|{{{2|}}}|subst={{{subst|}}}}}
|{{PRC}}=CN
|[[Category:Wikipedia page with very obscure country{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|||{{Namespace Greek}}}}{{BASEPAGENAME}}]]<!-- can't do anything -->
}}<!-- switch -->
}}<!-- if we can't do the country -->
}}<!-- if we can't do the exact region --></includeonly><noinclude>
ഒരു തിരുത്തൽ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2479352" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്