"ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ധൂമകേതുക്കളുടെയും കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(removed deletion tag . the article is now stable and translated.)
No edit summary
| align=right | {{nts|3,162}}
| align=right | 64.9
| flybyഅടുത്തുകൂടി onപറന്നത്: 10 July 2010; അന്നോളം സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹവുമിതാണ്.
|-
| {{sort|000243|[[243 ഇഡ]]}}
| align=right | {{nts|2,390}}
| align=right | 152
| flybyഅടുത്തുകൂടി പറന്നത്; discoveredകണ്ടെത്തിയത് [[ഡാക്റ്റൈൽ(ചന്ദ്രൻ)|ഡാക്ടൈൽ]]; ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ഉപഗ്രഹത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ ഛിന്നഗ്രഹം, അന്നോളം സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹവുമിതാണ്.
|-
| {{sort|000253|[[253 മാതിൽഡെ]]}}
| align=right | {{nts|1,212}}
| align=right | 49.5
| flybyആടുത്തുകൂടി പറന്നു; അന്നോളം ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹമിതാണ്.
|-
| {{sort|000433|[[433 ഈറോസ്]]}}
| align=right | {{nts|0}}
| align=right | 0
| 1998 flybyആടുത്തുകൂടി പറന്നു; 2000 orbited (first asteroid studied from orbit); 2001 landing; first asteroid [[lander (spacecraft)|landing]], ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം പ്രദക്ഷിണം വച്ച ആദ്യ ധൂമകേതു, first [[near-Earth asteroid]] (NEA) visited by a spacecraft
|-
| {{sort|000951|[[951 ഗാസ്പ്ര]]}}
| align=right | {{nts|1,600}}
| align=right | 262
| flybyആടുത്തുകൂടി പറന്നു; അന്നോളം ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹമിതാണ്.
|-
| {{sort|002867|[[2867 സ്റ്റെയിൻസ്]]}}
| align=right | {{nts|800}}
| align=right | 302
| flybyആടുത്തുകൂടി പറന്നു; അന്നോളം [[യൂറോപിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി|ESA]]യുടെ ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഛിന്നഗ്രഹമിതാണ്.
|-
| {{sort|004179|[[4179 ടൗടാറ്റിസ്]]}}
| align=right | {{nts|3.2}}
| align=right | 0.70
| flybyആടുത്തുകൂടി പറന്നു;<ref>[http://www.planetary.org/multimedia/space-images/small-bodies/change-2-images-of-toutatis.html Chang'E 2 images of Toutatis – December 13, 2012 – The Planetary Society]</ref> closest asteroid flyby, ഒരു ചൈനീസ് ദൗത്യത്തിൽ ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ഛിന്നഗ്രഹം
|-
| {{sort|005535|[[5535 ആൻഫ്രാങ്ക്]]}}
| align=right | {{nts|3,079}}
| align=right | 1230
| ആടുത്തുകൂടി പറന്നു
| flyby
|-
| {{sort|009969|[[9969 ബ്രയിലി]]}}
| align=right | {{nts|26}}
| align=right | 12.7
| ആടുത്തുകൂടി പറന്നു; പിന്തുടർന്ന് [[19P/ബൊറെല്ലി|ധൂമകേതു ബൊറെല്ലി]]; ദൗത്യം പരാജയം, ആടുത്തുകൂടി പറന്നപ്പോൾ അതിനെ നഷ്ടമായി.
| flyby; followed by flyby of [[19P/Borrelly|Comet Borrelly]]; failure, missed it during flyby
|-
| {{sort|025143|[[25143 ഇറ്റോകാവ]]}}
| align=right | {{nts|12500|12,500}}
| align=right | 10.5
| flybyഅടുത്തുകൂടി പറന്നു;നെപ്ട്യൂണിനപ്പുറത്ത് ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട വസ്തു, ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം ഇതുവരെ സന്ദർശിച്ച എറ്റവും ദൂരെയുള്ള ബഹിരാകാശവസ്തു.
|-
! colspan=9 style="font-weight: normal; font-size: 0.85em; text-align: left; padding: 6px 4px;" |'''Notes''':
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2382159" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്