"പ്രധാന താൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

12,591 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  14 വർഷം മുമ്പ്
എഡിറ്റിങ് ഏളുപ്പമാക്കാന്‍
(--zwj)
(എഡിറ്റിങ് ഏളുപ്പമാക്കാന്‍)
<div id="mainpage"></div>
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
<!------------- സ്വാഗതം, ലേഖനങ്ങളുടെവിഭാഗങ്ങള്‍, എണ്ണംതലക്കെട്ട്, വിഭാഗങ്ങള്‍അക്ഷരമാലാസൂചിക ---------->
{{പ്രധാനതാള്‍-സ്വാഗതം}}
{| style="width:100%; background:#fcfcfc; margin-top:1.2em; border:1px solid #BBBBBB; text-align:center; -moz-border-radius:10px "
<!------------- തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ---------------------------------------------------->
|
{{പ്രധാനതാള്‍-തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം}}
{| style="width:100%;"
<!------------- പുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ----------------------------------------------->
|<div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">സ്വാഗതം</div>
{{പ്രധാനതാള്‍-പുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്ന്}}
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">[[വിക്കിപീഡിയ:ആമുഖം|ആര്‍ക്കും&nbsp;തിരുത്താവുന്ന]] സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമാണ് [[വിക്കിപീഡിയ|വിക്കിപീഡിയ]].</div> <div id="articlecount" style="width:100%; text-align:center; font-size:85%;">[[മലയാളം വിക്കിപീഡിയ|മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍]] നിലവില്‍ [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] ലേഖനങ്ങളുണ്ട്</div>
<!------------- ഇന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം ----------------------------------------->
|}
{| style="width:100%;"
|<div style="top:+0.2em; font-size:90%;">
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app kcoloredit.png|20px
default [[:വിഭാഗം:കല|കല]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:കല|കല]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app 3d.png|18px
default [[:വിഭാഗം:ഗണിതം|ഗണിതം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:ഗണിതം|ഗണിതം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app kworldclock.png|20px
default [[:വിഭാഗം:ചരിത്രം|ചരിത്രം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:ചരിത്രം|ചരിത്രം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app Staroffice.png|20px
default [[:വിഭാഗം:ജീവശാസ്ത്രം|ജീവശാസ്ത്രം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:ജീവശാസ്ത്രം|ജീവശാസ്ത്രം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Geogra.png|20px
default [[:വിഭാഗം:ഭൂമിശാസ്ത്രം|ഭൂമിശാസ്ത്രം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:ഭൂമിശാസ്ത്രം|ഭൂമിശാസ്ത്രം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Scien.png|20px
default [[:വിഭാഗം:ശാസ്ത്രം|ശാസ്ത്രം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:ശാസ്ത്രം|ശാസ്ത്രം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app display.png|20px
default [[:വിഭാഗം:സാങ്കേതികം|സാങ്കേതികം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:സാങ്കേതികം|സാങ്കേതികം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app Login Manager.png|20px
default [[:വിഭാഗം:സാമൂഹികം|സാമൂഹികം]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:വിഭാഗം:സാമൂഹികം|സാമൂഹികം]]</div>
|<imagemap>ചിത്രം:Crystal Clear app xmag.png|20px
default [[:പ്രത്യേകം:Allpages|എല്ലാ താളുകളും]]
desc none</imagemap><div style="font-size:85%;">[[:പ്രത്യേകം:Allpages|എല്ലാ താളുകളും]]</div> </div>
|}
|}
{|style="width:100%; background:none; margin:-.8em 0 -.7em 0;"
|style="font-size:75%; padding:10px 0; margin:0px; text-align:left; white-space:nowrap; color:#000;"| [[വിക്കിപീഡിയ:വിവരണം|വിഹഗവീക്ഷണം]]
|style="font-size:75%; padding:10px 0; margin:0px; text-align: right; white-space:nowrap; color:#000;"|
[[സഹായം:അംഗത്വം|അംഗത്വം]]
|}{{പ്രധാനതാള്‍-തലക്കെട്ട്}}
<!--------------------------- തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ------------------------>
{| width="100%" style="align="center" background-color: transparent;"
{| width="100%" style="background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px"
! style="background-color: #88abde; font-size: 120%; border: 1px solid #DCDCDC; text-align: left; -moz-border-radius:10px" |[[ചിത്രം:Crystal Clear action bookmark.png|20px|തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം]] തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം
|}
|{{Metacaixa
|id=0
|color=നീല
|bt1=കൊമോഡോ ഡ്രാഗണ്‍
|bt2=മാര്‍പ്പാപ്പ
|bt3=മഹാത്മാഗാന്ധി
|bticona1=[[ചിത്രം:Crystal Clear action bookmark.png|15px]]
|bticona2=[[ചിത്രം:Crystal Clear action bookmark.png|10px]]
|bticona3=[[ചിത്രം:Crystal Clear action bookmark.png|8px]]
|ps1={{വിക്കിപീഡിയ:തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/45}}
|ps2={{വിക്കിപീഡിയ:തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/44}}
|ps3={{വിക്കിപീഡിയ:തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/43}}
|sel=1
}}
|}
<!-------------------------------- പുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ------------------------------->
{| width="100%" style="background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px"
! style="background-color: #cedff2; font-size: 120%; border: 1px solid #a3b0bf; text-align: left; -moz-border-radius:10px" |[[ചിത്രം:Crystal Clear app clock.svg|20px|പുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്ന്]] പുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്ന്
|}
{|style="margin:0px 0px 0px 0px; background:none;"
|style="width:50%; border:1px solid #cedff2; vertical-align:top; color:#000;-moz-border-radius:10px;"|
{|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"
|-
|style="color:#000;"|{{പുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ നിന്ന്}}
|-
|}
|}
<!-------------------------------- ഇന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം ------------------------------->
{{വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം}}
<!---------------------------------- ചരിത്രരേഖ, വാര്‍ത്തകള്‍, സമകാലികം -------------------------------->
{{പ്രധാനതാള്‍-ചരിത്രരേഖ}}
{|style="margin:0px 0px 0px 0px; background:none;"
{{പ്രധാനതാള്‍-സമകാലികം}}
|style="width:50%; border:1px solid #75c045; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:10px;"|
{{പ്രധാനതാള്‍-വാര്‍ത്തകള്‍}}
{| width="100%" style="background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px;"
<!------------- വിക്കിപീഡിയയുടെ മറ്റു മേഖലകള്‍ -------------------------------------->
! style="background-color: #90d060; font-size: 120%; border: 1px solid #a3bfb1; text-align: left; -moz-border-radius:10px" |[[ചിത്രം:Crystal Clear app kworldclock.png|20px|ചരിത്രരേഖ]] ചരിത്രരേഖ
{{പ്രധാനതാള്‍-മറ്റു മേഖലകള്‍}}
|-
<!------------- വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ------------------------------------------------->
|style="border:1px solid transparent"|
{{പ്രധാനതാള്‍-സഹോദര സംരംഭങ്ങള്‍}}
|-
<!------------- ഇതര ഭാഷകളില്‍ -------------------------------------------------------------->
|{{Metacaixa
{{പ്രധാനതാള്‍-ഇതര ഭാഷകളില്‍}}
|id=1
<!------------- അന്തര്‍വിക്കിക്കണ്ണികള്‍ ------------------------------------------------------->
|color=പച്ച
{{പ്രധാനതാള്‍-അന്തര്‍വിക്കികണ്ണികള്‍}}
|bt1=ഇന്നലെ
|bt2=ഇന്ന്
|bt3=നാളെ
|ps1={{#ifexpr:({{LOCALDAY}}-1)<1|{{History/{{#time:F|-1 days}} {{#time:j|-1 days}}}}|{{History/{{CURRENTMONTHNAME}} {{#expr:{{LOCALDAY}}-1}}}}}}
|ps2={{History/{{CURRENTMONTHNAME}} {{#expr:{{LOCALDAY}}}}}}
|ps3={{#ifexpr:({{LOCALDAY}}+1)>{{#time:t}}|{{History/{{#time:F|+1 days}} 1}}|{{History/{{CURRENTMONTHNAME}} {{#expr:{{LOCALDAY}}+1}}}}}}
|sel=2
}}
<br />
{| width="100%" style="background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px; solid #ffffff;"
! style="background-color: #90d060; font-size: 120%; border: 1px; solid #a3bfb1; text-align: left; -moz-border-radius:10px" |[[Image:Vista-korganizer.png|20px]] സമകാലികം
|-
|{{സമകാലികം/{{CURRENTMONTHNAME}}}}
|}
|}
|style="border:1px solid transparent"|
<!---------------------------------- വിക്കി വാര്‍ത്തകള്‍ ------------------------------->
|style="width:50%; border:1px solid #75c045; background:#ffffff;vertical-align:top; -moz-border-radius:10px;"|
{| width="100%" style="background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px; solid #ffffff;"
! style="background-color: #90d060; font-size: 120%; border: 1px; solid #a3bfb1; text-align: left; -moz-border-radius:10px" |[[ചിത്രം:Newspaper Cover-ml.png|20px|വിക്കി വാര്‍ത്തകള്‍]] വിക്കി വാര്‍ത്തകള്‍
|-
|{{വിക്കിവാര്‍ത്തകള്‍}}
|}
|}
<!---------------------------------- വിക്കിപീഡിയയുടെ മറ്റു മേഖലകള്‍ ------------------------------->
{| width="100%" style="background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px"
! style="background-color: #e6e6fa; font-size: 120%; border: 1px solid #BBBBBB; text-align: left; -moz-border-radius:10px" |[[ചിത്രം:Silver piece.png|20px|വിക്കിപീഡിയയുടെ മറ്റു മേഖലകള്‍]] വിക്കിപീഡിയയുടെ മറ്റു മേഖലകള്‍
|}
{|style="margin:0px 0px 0px 0px; background:none;"
|class="MainPageBG" style="width: 25%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#f8f8ff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px"|
{| width="100%" style="background-color:#f8f8ff; -moz-border-radius:10px; text-align:center"
|-
|style="border:1px solid transparent"|
|-
|<imagemap>
Image:Crystal_128_khelpcenter.png|40 px
rect 128 128 0 0 [[വിക്കിപീഡിയ:സഹായമേശ|സഹായമേശ]]
desc none
</imagemap>
|-
|'''[[വിക്കിപീഡിയ:സഹായമേശ|സഹായമേശ]]'''<br /><small>വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുവാന്‍.</small>
|}
|class="MainPageBG" style="width: 25%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#f8f8ff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px"|
{| width="100%" style="background-color:#f8f8ff; -moz-border-radius:10px; text-align:center"
|-
|style="border:1px solid transparent"|
|-
|<imagemap>
ചിത്രം:വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (ചെറുത്).png|40px
rect 250 217 0 0 [[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി പഞ്ചായത്ത്|വിക്കി പഞ്ചായത്ത്]]
desc none
</imagemap>
|-
|'''[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി പഞ്ചായത്ത്|വിക്കി പഞ്ചായത്ത്]]'''<br /><small>വിക്കിപീഡിയ സംബന്ധമായ സംവാദങ്ങള്‍ക്ക്, സങ്കേതികം, നയങ്ങള്‍, പലവക തുടങ്ങിയവ.</small>
|}
|class="MainPageBG" style="width: 25%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#f8f8ff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px"|
{| width="100%" style="background-color:#f8f8ff; -moz-border-radius:10px; text-align:center"
|-
|style="border:1px solid transparent"|
|-
|<imagemap>
Image:Wiki-help.jpg|40px
rect 279 182 0 0 [[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി_സമൂഹം|വിക്കി സമൂഹം]]
desc none
</imagemap>
|-
|'''[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി_സമൂഹം|വിക്കി സമൂഹം]]'''<br /><small>വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംഗമ വേദി. വാര്‍ത്തകള്‍, അറിയിപ്പുകള്‍, പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.</small>
|}
|class="MainPageBG" style="width: 25%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#f8f8ff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px"|
{| width="100%" style="background-color:#f8f8ff; -moz-border-radius:10px; text-align:center"
|-
|style="border:1px solid transparent"|
|-
|<imagemap>
Image:Appunti architetto franc 01.svg|30px
rect 108 137 0 0 [[വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിര്‍വാഹകര്‍ക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്|കാര്യനിര്‍വാഹരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്]]
desc none
</imagemap>
|-
|'''[[വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിര്‍വാഹകര്‍ക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്|കാര്യനിര്‍വാഹരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്]]'''<br /><small>കാര്യനിര്‍വാഹകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധപതിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കുവാന്‍.</small>
|}
|}
<!--------------------------- വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ------------------------>
{| width="100%" style="border-spacing: 0px; margin: 8px 0 0 0;"
|class="MainPageBG" style="width: 100%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#ffffff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px" |
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px"
! style="background-color: #ffffff; font-size: 120%; border-bottom: 1px solid #BBBBBB; text-align: left;" | <div style="float:right;">[[Image:wbar_white.jpg]]</div><div style="float:left;">[[ചിത്രം:Wikimedia-logo.svg|20px|വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങള്‍]] വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങള്‍</div>
|-
|{{സഹോദര സംരംഭങ്ങള്‍}}
|}
|}
<!--------------------------- ഇതര ഭാഷകളില്‍ ------------------------>
{| width="100%" style="border-spacing: 0px; margin: 8px 0 0 0;"
|class="MainPageBG" style="width: 100%; border:1px solid #BBBBBB; background-color:#ffffff; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px" |
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px"
! style="background-color:#ffffff; font-size: 120%; border-bottom: 1px solid #BBBBBB; text-align: left;" | <div style="float:right;">[[Image:wbar_white.jpg]]</div><div style="float:left;">[[ചിത്രം:Crystal Clear app internet.png|20px]] ഇതര ഭാഷകളില്‍</div>
|-
|{{ഇതര ഭാഷകളില്‍}}
|}
|}
<!---------- അന്തര്‍വിക്കിക്കണ്ണികള്‍ ---------->
{{പ്രധാനതാള്‍-അന്തര്‍വിക്കികണ്ണികള്‍‍}}
9,082

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/225037" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്