"സ്റ്റാർ പ്ലസ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

11,245 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  5 വർഷം മുമ്പ്
ഇൻഫോബോക്സ് ചേർക്കുന്നു
(ചെ.) (ഒറ്റവരിലേഖനം)
(ഇൻഫോബോക്സ് ചേർക്കുന്നു)
{{ഒറ്റവരിലേഖനം}} {{Infobox TV channel
| name = സ്റ്റാർ പ്ളസ്
| logofile = New Star Plus.jpg
| logosize = 150px
| logoalt = Star Plus
| launch = 21 February 1992 <small>(as Star TV)</small> <br>17 April 1996 <small>(as Star Plus)</small>
| network = [[STAR India|സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ]]
| owner = [[21st Century Fox|സെഞ്ച്വറി ഫോക്സ്]]
| picture format = [[576i]] ([[SDTV]]), <br>[[1080i]] ([[HDTV]])
| slogan = ''Rishta Wahi, Soch Nayi(Same Relationship, New Way Of Thinking) ''
| country = [[India|ഇന്ത്യ]]
| broadcast area = ഇന്ത്യ
| headquarters = [[Mumbai|മുംബൈ]], ഇന്ത്യ
| replaced names = സ്റ്റാർ ഇംഗ്ളീഷ്
| sister names = [[STAR World India|STAR World]]<br>[[STAR Gold]]<br>[[STAR Movies]]<br>[[STAR Utsav]]<br>[[STAR Jalsha]]<br>[[STAR Pravah]]<br>[[STAR Vijay]]<br>[[Suvarna TV]]<br>[[STAR Cricket]]<br>[[STAR Sports India|STAR Sports]]<br>[[Life OK]]<br>[[Movies OK]]<br>[[Channel V India|Channel V]]<br>[[Asianet]]<br>[[Fox Movies Premium]]<br>[[Fox Traveller]]<br>[[Fox Sports Asia|Fox Sports]]<br>[[Star Sports 2|STAR Sports 2]]<br>[[Jalsha Movies]]
| web = [http://www.starplus.in starplus.in]
| sat serv 1 = [StarSat TV [Previously named TopTV]] <small>(South Africa)</small>
| sat chan 1 = Channel 165<ref>{{cite web|url=http://www.toptv.co.za/index.php?option=com_tvguide|title=TV Guide|publisher=TopTV|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 2 = [[Bell TV|Bell Satellite TV]] <small>(Canada)</small>
| sat chan 2 = Channel 702 (via [[ATN Channel|ATN]])<ref>{{cite web|url=http://www.bell.ca/Bell_TV/Channels/Multicultural.tab|title=Multicultural and international channels – Bell TV|publisher=Bell.ca|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 3 = [[Dialog TV]] <small>([[Sri Lanka]])</small>
| sat chan 3 = Channel 24<ref>{{cite web|url=http://www.dialog.lk/personal/tv/channels/|title=Dialog » Personal » TV » Channels|publisher=Dialog Axiata PLC|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 4 = [[DirecTV]] <small>(USA)</small>
| sat chan 4 = Channel 2001<ref>{{cite web|url=http://www.directv.com/international/south_asian|title=South Asian TV Channels – Watch South Asian TV Shows Available on DIRECTV|publisher=DIRECTV|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 5 = [[Dish Network]] <small>(USA)</small>
| sat chan 5 = Channel 696 (SD) / Channel 9661 (HD) <ref>{{cite web|url=http://www.dish.com/entertainment/packages/international/?Region=southasian&lang=Hindi#international|title=Hindi Satellite Packages|publisher=DISH International|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 6 = [[Dish TV]] <small>([[India]])</small>
| sat chan 6 = Channel 108(SD)<ref name="dishtv">{{cite web|url=http://wiki.indiandth.com/channels/dishtv/|title=Dish TV on NSS 6 at 95.0°E and Dish Tru HD on AsiaSat 5 at 100.5°E|publisher=Indian DTH Wiki|date=2012-11-03}}</ref><br /> Channel 5(HD)
| sat serv 7 = CanalSat Maurice <small>([[Mauritius]])</small>
| sat chan 7 = Channel 148
| sat serv 8 = Parabole Maurice <small>([[Mauritius]])</small>
| sat chan 8 = Channel 40
| sat serv 9 = Parabole Madagascar <small>([[Madagascar]])</small>
| sat chan 9 = Channel 40<ref>{{cite web|url=http://www.parabolemadagascar.com/bouquets|title=Parabole Madagascar|publisher=Parabole Madagascar|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 10 = Parabole Réunion <small>([[Réunion]])</small>
| sat chan 10 = Channel 40<ref>{{cite web|url=http://www.parabolereunion.com/bouquets|title=Parabole Réunion|publisher=Parabole Réunion|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 11 = [[Arab Digital Distribution|Pehla]] <small>(Middle East)</small>
| sat chan 11 = Channel 31<ref>{{cite web|url=http://pehlatv.net/pehla/Channels|title=Pehla > Channels|publisher=Pehla|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 12 = [[Reliance Digital TV]] <small>([[India]])</small>
| sat chan 12 = Channel 206 (SD)<ref name="reliance">{{cite web|url=http://wiki.indiandth.com/channels/reliancedigitaltv/|title=Reliance Digital TV on Measat 3 at 91.5°E|publisher=Indian DTH Wiki|date=2012-11-03}}</ref> <br>Channel 223 (HD)<ref name="reliance" />
| sat serv 13 = [[Sky (UK and Ireland)|Sky]] <small>(UK & Ireland)</small>
| sat chan 13 = Channel 784 (SD)<ref name="sky">{{cite web|url=http://tv.sky.com/tv-guide|title=Sky Guide TV Listings – Sky|publisher=Sky|date=2014-10-17}}</ref> <br>Channel 839 (HD)<ref name="sky" />
| sat serv 14 = [[SKY TV (New Zealand)|SKY TV]] <small>([[New Zealand]])</small>
| sat chan 14 = Channel 315<ref>{{cite web|url=http://www.skytv.co.nz/Default.aspx?tabid=1403|title=Special Interest Channels|publisher=SKY TV|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 15 = [[Sun Direct]] <small>([[India]])</small>
| sat chan 15 = Channel 306 (SD)<ref name="sundirect">{{cite web|url=http://wiki.indiandth.com/channels/sundirect/|title=Sun Direct on Measat 3 at 91.5°E and Sun Direct HD on Insat 4B at 93.5°E|publisher=Indian DTH Wiki|date=2012-11-03}}</ref><br />Channel 976 (HD)
| sat serv 16 = [[Tata Sky]] <small>([[India]])</small>
| sat chan 16 = Channel 105 (SD)<ref name="tatasky">{{cite web|url=http://wiki.indiandth.com/channels/tatasky/|title=Tata Sky on Insat 4A at 83.0°E|publisher=Indian DTH Wiki|date=2012-11-03}}</ref> <br>Channel 106 (HD)<ref name="tatasky" />
| sat serv 17 = [[Airtel digital TV]] <small>([[India]])</small>
| sat chan 17 = Channel 102 (SD)<ref name="airtel">{{cite web|url=http://wiki.indiandth.com/channels/digitaltv/|title=Airtel Digital TV on SES 7 at 108.2°E|publisher=Indian DTH Wiki|date=2012-11-03}}</ref> <br>Channel 103 (HD)<ref name="airtel" />
| sat serv 18 = [[Videocon d2h]] <small>([[India]])</small>
| sat chan 18 = Channel 101 (SD)<ref name="videocon">{{cite web|url=http://wiki.indiandth.com/channels/videocond2h/|title=Videocon D2H on ST 1 at 88.0°E|date=2012-11-03}}</ref> <br>Channel 905 (HD)<ref name="videocon" />
| sat serv 19 = Vision Asia <small>(Australia & [[New Zealand]])</small>
| sat chan 19 = Channel 5<ref>{{cite web|url=http://www.visionasia.com.au/subscribe/packages|title=Vision Asia Packages|publisher=Vision Asia|date=2012-11-03}}</ref>
| sat serv 20 = [[Cignal Digital TV]] <small>(Philippines)</small>
| sat chan 20 = Channel 06
| cable serv 1 = CableAmerica <small>(USA)</small>
| cable chan 1 = Channel 471
| cable serv 2 = [[Cincinnati Bell]] <small>(USA)</small>
| cable chan 2 = Channel 622
| cable serv 3 = [[Cogeco|Cogeco Cable]] <small>(Canada)</small>
| cable chan 3 = Channel 531 (via [[ATN Channel|ATN]])<ref>{{cite web|url=http://www.cogeco.ca/web/on/en/residential/tv/tv_channels.php|title=Digital Cable TV Channels|publisher=Cogeco|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 4 = [[Cox Communications|Cox Cable]] <small>(USA)</small>
| cable chan 4 = Channel 275<ref>{{cite web|url=http://ww2.cox.com/residential/northernvirginia/tv/channel-lineup.cox#15|title=Channel lineup serving Northern Virginia|publisher=Cox Communications|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 5 = EnTouch <small>(USA)</small>
| cable chan 5 = Channel 520
| cable serv 6 = GVTC Cable <small>(USA)</small>
| cable chan 6 = Channel 799
| cable serv 7 = [[DEN Networks]] <small>([[India]])</small>
| cable chan 7 = Channel 101
| cable serv 8 = [[Hathway]] <small>([[India]])</small>
| cable chan 8 = Channel 1<ref>{{cite web|url=http://www.hathway.com/cable-tv/channel-list.php|title=Channel List|publisher=Hathway|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 9 = OpenBand <small>(USA)</small>
| cable chan 9 = Channel 783
| cable serv 10 = [[RCN Corporation|RCN]] <small>(USA)</small>
| cable chan 10 = Channel 481<ref>{{cite web|url=http://www.rcn.com/digital-cable-tv/digital-extras/international/south-asian|title=South Asian International Channels|publisher=RCN|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 11 = [[Rogers Cable]] <small>(Canada)</small>
| cable chan 11 = Channel 831 (via [[ATN Channel|ATN]])<ref>{{cite web|url=http://www.rogers.com/web/Rogers.portal?_nfpb=true&_pageLabel=PTV_PROG_LANDING|title=Rogers – Programming and Channels|publisher=Rogers|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 12 = San Bruno Cable <small>(USA)</small>
| cable chan 12 = Channel 233
| cable serv 13 = [[Shaw Communications|Shaw Cable]] <small>(Canada)</small>
| cable chan 13 = Channel 530 (via [[ATN Channel|ATN]])<ref>{{cite web|url=http://www.shaw.ca/Television/Channel-Listings/|title=Shaw Television – Find the complete list of channels in your area|publisher=Shaw|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 14 = [[SkyCable]] <small>([[Philippines]])</small>
| cable chan 14 = Channel 155 (Digital)
| cable serv 15 = [[StarHub TV|StarHub]] <small>(Singapore)</small>
| cable chan 15 = Channel 126<ref>{{cite web|url=http://www.starhub.com/tv/packagebuilder.html?product=addon|title=StarHub – TV – Package Builder for TV|publisher=StarHub|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 16 = [[Time Warner Cable]] <small>(USA)</small>
| cable chan 16 = Channel 565<ref>{{cite web|url=http://www.timewarnercable.com/en/residential-home/tv/premiums/international/south-asian-hindi.html|title=Hindi TV|publisher=Time Warner Cable|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 17 = [[Virgin TV]] <small>(UK)</small>
| cable chan 17 = Channel 803<ref>{{cite web|url=http://tv.virginmedia.com/vtvapp/epg.do|title=TV Listings – TV & Radio|publisher=Virgin Media|date=2012-11-03}}</ref>
| cable serv 18 = [[Destiny Cable]] <small>(Philippines)</small>
| cable chan 18 = Channel 155 (Digital)
| cable serv 19 = [[Cablelink]] <small>(Philippines)</small>
| cable chan 19 = Channel 246 (Digital)
| cable serv 20 = [[Ziggo]] <small>(Netherlands)</small>
| cable chan 20 = Channel 760
| cable serv 21 = [[Cablevision|Optimum]] <small>(USA)</small>
| cable serv 21 = Channel 1174
| iptv serv 1 = [[AT&T U-verse]] <small>(USA)</small>
| iptv chan 1 = Channel 3706<ref>{{cite web|url=http://www.att.com/u-verse/shop/channel-lineup.jsp|title=AT&T U-verse Channel Line-Up – TV Channel Listings|publisher=AT&T|date=2012-11-03}}</ref>
| iptv serv 2 = [[Bell Fibe TV]] <small>(Canada)</small>
| iptv chan 2 = Channel 811 (via [[ATN Channel|ATN]])<ref>{{cite web|url=http://fibetv.bell.ca/en/programming/|title=Bell Fibe TV – Programming|publisher=Bell|date=2012-11-03}}</ref>
| iptv serv 3 = [[Telus TV|Optik TV]] <small>(Canada)</small>
| iptv chan 3 = Channel 520 (via [[ATN Channel|ATN]])<ref>{{cite web|url=http://www.telus.com/content/tv/optik/programming/channels-and-packages.jsp|title=Channels & packages|publisher=TELUS|date=2012-11-03}}</ref>
| iptv serv 4 = [[Verizon FiOS]] <small>(USA)</small>
| iptv chan 4 = Channel 1751<ref>{{cite web|url=http://www22.verizon.com/home/fiostv/premiumchannels/|title=Premium TV Channels – FiOS TV|publisher=Verizon|date=2012-11-03}}</ref>
| iptv serv 5 = [[Mio TV]] ([[Singapore]])
| iptv chan 5 = Channel 656
Myt tv watch/ MyT tv channels
| iptv serv 6 = [[My.T]] ([[Mauritius]])
| iptv chan 6 = Channel 93
| iptv serv 7 = [[PEO TV]] <small>([[Sri Lanka]])</small>
| iptv chan 7 = Channel 88
}}
 
സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഹിന്ദി ടെലിവിഷൻ ചാനലാണ് '''സ്റ്റാർ പ്ലസ്'''.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2176631" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്