"സൂനഹദോസുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

303 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
 
== ക്രിസ്തീയസഭയുടെ ആകമാന സൂനഹദോസുകൾ ==
{| class="wikitable"
[[ഓറീയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ|ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സഭ]], [[ബൈസാന്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ|ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സഭ]] , [[റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ]] എന്നിവ പൊതുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആകമാന സൂനഹദോസുകൾ (എക്യുമെനിക്കൽ കൌൺസിൽ) മൂന്നെണ്ണമാണ്.
! എണ്ണം || പേര് || നടന്ന_കാലഘട്ടം || തീരുമാനങ്ങളും കുറിപ്പുകളും
#[[നിഖ്യാ സൂനഹദോസ്]] - 325 മെയ്‌ - ജൂൺ
|-
## പിതാവും പുത്രനും തുല്യനായ ആളാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവടക്കം ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നു വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഏകദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ത്രിയേകത്വത്തിലുള്ള ഏകദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്.{{തെളിവ്}}
! colspan="5" | [[ഓറീയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ|ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സഭ]], [[ബൈസാന്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ|ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സഭ]] , [[റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ]] എന്നിവ പൊതുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആകമാന സൂനഹദോസുകൾ (എക്യുമെനിക്കൽ കൌൺസിൽ) മൂന്നെണ്ണമാണ്.
## ഞായറാഴ്ച പുണ്യദിനമായി കണക്കാക്കി.{{തെളിവ്}}
|-
## ഡിസം. 25 ക്രിസ്തുമസ് അംഗീകരിച്ചു. പെസഹ, ഈസ്റർ ആചാരം{{തെളിവ്}}
#| 1 || [[നിഖ്യാ സൂനഹദോസ്]] -|| 325 മെയ്‌ - ജൂൺ
## കുരിശിനെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചിഹ്നമാക്കി.{{തെളിവ്}}
|
### ഇതെല്ലാം റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സൂര്യാരാധനയുടെയും മിത്രമതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു.{{തെളിവ്}}
## പിതാവും പുത്രനും തുല്യനായ ആളാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവടക്കം ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നു വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഏകദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ത്രിയേകത്വത്തിലുള്ള ഏകദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്.{{തെളിവ്}}
#[[കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌|കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ്‌( Constantinople) സൂനഹദോസ്]](കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ) -381 മെയ്‌ -ജുലൈ‌
## ഞായറാഴ്ച പുണ്യദിനമായി കണക്കാക്കി.{{തെളിവ്}}
#[[എഫേസൂസ്‌ സൂനഹദോസ്]] - 431 ജൂൺ - ജുലൈ‌
## ഡിസം. 25 ക്രിസ്തുമസ് അംഗീകരിച്ചു. പെസഹ, ഈസ്റർ ആചാരം{{തെളിവ്}}
മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം കൂടാതെ [[ബൈസാന്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ|ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സഭയുടെയും]] [[റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ]]യുടെയും<br /> മാത്രം പൊതുവായ ആകമാന സൂനഹദോസുകൾ നാലെണ്ണംകൂടിയുണ്ട്.
## കുരിശിനെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചിഹ്നമാക്കി.{{തെളിവ്}}
#[[കൽക്കദോൻ സൂനഹദോസ്‌]] - 451 ഒക്ടോബർ - നവംബർ
### ഇതെല്ലാം റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സൂര്യാരാധനയുടെയും മിത്രമതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു.{{തെളിവ്}}
#രണ്ടാം കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌ - 553 മെയ്‌ -ജൂൺ
|-
#മൂന്നാം കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌ - 680 നവംബർ - 681 സെപ്റ്റംബർ
#|2 || [[കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌|കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ്‌( Constantinople) സൂനഹദോസ്]](കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ) -|| 381 മെയ്‌ -ജുലൈ‌ ||
#രണ്ടാം നിഖ്യാ സൂനഹദോസ്‌ - 787 സെപ്‌തംബർ -ഒക്ടോബർ
|-
 
#|3 || [[എഫേസൂസ്‌ സൂനഹദോസ്]] - ||431 ജൂൺ - ജുലൈ‌ ||
|-
! colspan="5" | മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം കൂടാതെ [[ബൈസാന്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ|ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ്‌ സഭയുടെയും]] [[റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ]]യുടെയും<br /> മാത്രം പൊതുവായ ആകമാന സൂനഹദോസുകൾ നാലെണ്ണംകൂടിയുണ്ട്.
|-
#| 4 || [[കൽക്കദോൻ സൂനഹദോസ്‌]] - || 451 ഒക്ടോബർ - നവംബർ ||
|-
#| 5 || രണ്ടാം കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌ -|| 553 മെയ്‌ -ജൂൺ ||
|-
#| 6 || മൂന്നാം കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌ - || 680 നവംബർ - 681 സെപ്റ്റംബർ ||
|-
#| 7 || രണ്ടാം നിഖ്യാ സൂനഹദോസ്‌ -|| 787 സെപ്‌തംബർ -ഒക്ടോബർ ||
|}
മേൽ പറഞ്ഞ ഏഴെണ്ണം കൂടാതെ [[റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ]]യുടെ മാത്രമായ ആകമാന സൂനഹദോസുകൾ
#നാലാം കുസ്തന്തീനോപ്പോലീസ് സൂനഹദോസ്‌ - 869-870 ഫെബ്രുവരി
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2158865" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്