"സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)
ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നടത്തിവരുന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റാണ് '''സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്'''. [[പാക്കിസ്ഥാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|പാക്കിസ്ഥാൻ]] , [[അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ]], [[ബംഗ്ലാദേശ് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|ബംഗ്ലാദേശ്]], [[നേപ്പാൾ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|നേപ്പാൾ]], [[ഭൂട്ടാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|ഭൂട്ടാൻ]], [[ഇന്ത്യ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീം|ഇന്ത്യ]], [[ശ്രീലങ്ക ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|ശ്രീലങ്ക]], [[മാലിദ്വീപ് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം|മാലിദ്വീപ്]] എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
 
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|Year
!rowspan=2 width=13%|Host
!colspan=3|Final
!colspan=3|Third Place Match
|- bgcolor=#EFEFEF
!width=15%|Champion
!width=10%|Score
!width=15%|Runner-up
!width=15%|3rd Place
!width=10%|Score
!width=15%|4th Place
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1993<br>''[[South Asian Association of Regional Co-operation Gold Cup 1993|Details]]''
|{{flagicon|Pakistan}} <br> [[Pakistan]]
|'''{{fb-big|India}}'''
|<sup>['''[[#1|note 1]]''']</sup>
|{{fb-big|Sri Lanka}}
|{{fb-big|Nepal}}
|<sup>['''[[#1|note 1]]''']</sup>
|{{fb-big|Pakistan}}
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1995<br>''[[South Asian Gold Cup 1995|Details]]''
|{{flagicon|Sri Lanka}} <br> [[Sri Lanka]]
|'''{{fb-big|Sri Lanka}}'''
|'''1 – 0'''
|{{fb-big|India}}
|{{fb-big|Bangladesh}}
|<sup>['''[[#2|note 2]]''']</sup>
|{{fb-big|Nepal}}
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1997<br>''[[South Asian Football Federation Gold Cup 1997|Details]]''
|{{flagicon|Nepal}} <br> [[Nepal]]
|'''{{fb-big|India}}'''
|'''5 – 1'''
|{{fb-big|Maldives}}
|{{fb-big|Pakistan}}
|'''1 – 0'''
|{{fb-big|Sri Lanka}}
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1999<br>''[[South Asian Football Federation Gold Cup 1999|Details]]''
|{{flagicon|India}} <br> [[India]]
|'''{{fb-big|India}}'''
|'''2 – 0'''
|{{fb-big|Bangladesh}}
|{{fb-big|Maldives}}
|'''2 – 0'''
|{{fb-big|Nepal}}
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2003<br>''[[South Asian Football Federation Gold Cup 2003|Details]]''
|{{flagicon|Bangladesh}} <br> [[Bangladesh]]
|'''{{fb-big|Bangladesh}}'''
|'''1 – 1'''<br />'''(5 – 3 [[Penalty shoot-out (association football)|pen.]])'''
|{{fb-big|Maldives}}
|{{fb-big|India}}
|'''2 – 1'''
|{{fb-big|Pakistan}}
|-
|}
 
Since the 2005 edition, there was no official third place match. Hence, there were no official third place and fourth place being awarded. Semi-finalists are listed in alphabetical order.
 
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan="2" width="5%"|Year
!rowspan="2" width="13%"|Host
!colspan="3"|Final
!colspan="3" rowspan="2"|Losing semi-finalists <sup>['''[[#2|2]]''']</sup>
|- bgcolor=#EFEFEF
!width="15%"|Champion
!width="10%"|Score
!width="15%"|Runner-up
|- align=center
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2005<br>''[[South Asian Football Federation Gold Cup 2005|Details]]''
|{{flagicon|Pakistan}} <br> [[Pakistan]]
|'''{{fb-big|India}}'''
|'''2 – 0'''
|{{fb-big|Bangladesh}}
| colspan="3"|{{fb|Maldives}} and {{fb|Pakistan}}
|- align=center
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2008<br>''[[South Asian Football Federation Gold Cup 2008|Details]]''
|{{flagicon|Maldives}} {{flagicon|Sri Lanka}}<br> [[Maldives]] and [[Sri Lanka]]
|'''{{fb-big|Maldives}}'''
|'''1 – 0'''
|{{fb-big|India}}
| colspan="3"|{{fb|Bhutan}} and {{fb|Sri Lanka}}
|- align=center
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2009<br>''[[South Asian Football Federation Gold Cup 2009|Details]]''
|{{flagicon|Bangladesh}} <br> [[Bangladesh]]
|'''{{fbu-big|23|India}}'''
|'''0 – 0'''<br />'''(3 – 1 [[Penalty shoot-out (association football)|pen.]])'''
|{{fb-big|Maldives}}
| colspan="3"|{{fb|Bangladesh}} and {{fb|Sri Lanka}}
|- align=center
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2011<br>''[[2011 SAFF Championship|Details]]''
|{{flagicon|India}} <br> [[India]]
|'''{{fb-big|India}}'''
|'''4 – 0'''
|{{fb-big|Afghanistan}}
| colspan="3"|{{fb|Maldives}} and {{fb|Nepal}}
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2013<br>''[[2013 SAFF Championship|Details]]''
|{{flagicon|Nepal}} <br> [[Nepal]]
|'''{{fb-big|Afghanistan}}'''
|'''2 – 0'''
|{{fb-big|India}}
| colspan="3"|{{fb|Maldives}} and {{fb|Nepal}}
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2015<br>''[[2015 SAFF Championship|Details]]''
|{{flagicon|India}} <br> [[India]]
|TBD
| –
|TBD
| colspan="3"|TBD
|}
 
<div id="1"><sup>'''1'''</sup>Final tournaments in league table format.
<div id="2"><sup>'''2'''</sup>No third place match has been played since 2005; losing semi-finalists are listed in alphabetical order.
 
==Performance by team==
{|class="wikitable"
!Team
!Champions
!Runners-up
!Third-place
!Fourth-place
!Semi-finalists
|-
|'''{{fb|India}}'''
| style="background:gold" |6 (1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011)
|style=background:silver|3 (1995, 2008, 2013)
|style=background:#cc9966|1 (2003)
| –
| –
|-
|{{fb|Maldives}}
|style=background:gold|1 (2008)
|style=background:silver|3 (1997, 2003, 2009)
|style=background:#cc9966|1 (1999)
| –
|3 (2005, 2011, 2013)
|-
|{{fb|Bangladesh}}
|style=background:gold|1 (2003)
|style=background:silver|2 (1999, 2005)
|style=background:#cc9966|1 (1997)
| –
|1 (2009)
|-
|{{fb|Sri Lanka}}
|style=background:gold|1 (1995)
|style=background:silver|1 (1993)
| –
|style=background:#d1c571|1 (1997)
|2 (2008, 2009)
|-
|{{fb|Afghanistan}}
|style=background:gold|1 (2013)
|style=background:silver|1 (2011)
| –
| –
| –
|-
|-
|{{fb|Nepal}}
| –
| –
|style=background:#cc9966|1 (1993)
|style=background:#d1c571|2 (1995, 1999)
|2 (2011, 2013)
|-
|{{fb|Pakistan}}
| –
| –
|style=background:#cc9966|1 (1997)
|style=background:#d1c571|2 (1993, 2003)
|1 (2005)
|-
|{{fb|Bhutan}}
| –
| –
| –
| –
|1 (2008)
|}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2095859" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്