"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

255 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
split Hawaii/Aleutians zone in two, and avoid using e.g. EST when it should be EDT, per protected edit request
(add NZST as per request)
(split Hawaii/Aleutians zone in two, and avoid using e.g. EST when it should be EDT, per protected edit request)
|ist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}} ([[Indian Standard Time|IST]])
<!--NORTH AMERICA, US PACIFIC-->
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PSTPT]])
|mst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}} ([[Mountain Time Zone|MSTMT]])
|cst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}} ([[Central Time Zone|CSTCT]])
|est={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}} ([[Eastern Time Zone|ESTET]])
|ast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}} ([[Atlantic Time Zone|ASTAT]])
|pmst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/PMST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/PMST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PMST offset}}}} ([[UTC−03:00|PMSTPMT]])
|wgt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/WGT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/WGT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/WGT offset}}}} ([[UTC−03:00|WGT]])
|nst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}} ([[Newfoundland Standard Time Zone|NSTNT]])
|akst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKSTAKT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}} ([[Alaska Time Zone|AKST]])
|hstaleutst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/HSTAleutST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/HSTAleutST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/HSTAleutST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|HASTAleutT]])
|hst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|HST]])
|chst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}} ([[Chamorro Time Zone|ChST]])
<!--JAPAN-->
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2058654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്