"ഡെൻവർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

5,679 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
{{Infobox settlement
|name = ഡെൻവർ
|official_name = സിറ്റി ആൻഡ് കൗണ്ടി ഓഫ് ഡെൻവർ
|official_name = ഡെൻവർ സിറ്റിയും കൗണ്ടിയും
|native_name = [[Arapaho language|അറഫാഹോ]]: ''Niinéniiniicíihéhe''
|other_name =
|nickname = ദി മൈൽ-ഹൈ സിറ്റി<ref name=EpodunkGeography>[http://www.epodunk.com/slogans/geography.html Claims to Fame&nbsp;– Geography], [[Epodunk]], accessed April 16, 2007</ref> പടിഞ്ഞാറിന്റെ റാണിയായ നഗരം, സമതലങ്ങളുടെ റാണിയായ നഗരം,<ref name=Time1928>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,737166,00.html Queen City], ''[[Time (magazine)]]'', January 30, 1928, accessed April 13, 2007.</ref> [[Wall Street of the West|പടിഞ്ഞാറിന്റെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ്]]<ref>{{cite news| url=http://findarticles.com/p/articles/mi_m1145/is_9_36/ai_78860755/ | work=Parks & Recreation | title=Denver: A Mile High And Climbing&nbsp;– Denver, Colorado | year=2001 | deadurl=yes}} {{Dead link|date=June 2012|bot=RjwilmsiBot}}</ref>
|native_name = <!-- for cities whose native name is not in English -->
|settlement_type = [[Consolidated city-county]]
|nickname = ദി മൈൽ-ഹൈ സിറ്റി<ref name=EpodunkGeography>[http://www.epodunk.com/slogans/geography.html Claims to Fame&nbsp;– Geography], [[Epodunk]], accessed April 16, 2007</ref> പടിഞ്ഞാറിന്റെ റാണി, സമതലപ്രദേശങ്ങളുടെ റാണി,<ref name=Time1928>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,737166,00.html Queen City], ''[[Time (magazine)]]'', January 30, 1928, accessed April 13, 2007.</ref> പടിഞ്ഞാറിന്റെ വാൾസ്ട്രീറ്റ്<ref>{{cite news| url=http://findarticles.com/p/articles/mi_m1145/is_9_36/ai_78860755/ | work=Parks & Recreation | title=Denver: A Mile High And Climbing&nbsp;– Denver, Colorado | year=2001 | deadurl=yes}} {{Dead link|date=June 2012|bot=RjwilmsiBot}}</ref>
|motto =
|settlement_type = [[Consolidated city-county|നഗരം-കൗണ്ടി]]
|image_skyline = Denver Montage.jpg{{!}}border
|motto =
|imagesize =
|image_skyline = DENCP.JPG
|image_caption = മുകളിൽനിന്നു താഴേയ്ക്ക്, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേയ്ക്ക്: ഡെൻവർ സ്കൈലൈൻ, [[Colorado State Capitol]], [[Red Rocks Amphitheater]], [[Sports Authority Field at Mile High]], RTD Light Rail train Downtown.
|imagesize = 250px
|image_caption =
|image_flag = Flag of Denver, Colorado.svg
|flag_size = 125px
|image_map = Map of Colorado highlighting Denver County.svg
|mapsize = 250x200px
|map_caption = [[State of Colorado|കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്ത്]] ഡെൻവറിന്റെ സ്ഥാനംഡെൻവർ
|pushpin_map = USA
|pushpin_map_caption = Locationഅമേരിക്കൻ inഐക്യനാടുകളിൽ the United Statesസ്ഥാനം
|coordinates_region = US-CO
|subdivision_type = [[List of countriessovereign states|രാജ്യം]]
|subdivision_name = അമേരിക്കൻ{{flag|United ഐക്യനാടുകൾStates}}
|subdivision_type1 = [[Political divisions of the UnitedU.S. Statesstate|സംസ്ഥാനം]]
|subdivision_name1 = {{flag|Colorado|name=കൊളറാഡോ}}
|subdivision_type2 = [[Colorado municipalities#Consolidated Citycity and Countycounty|നഗരവും കൗണ്ടിയും]]
|subdivision_name2 = ഡെൻവർ<ref name=COMun>{{cite web|url=http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/municipalities.html|title=Active Colorado Municipalities|publisher=[[Colorado|State of Colorado]], Department of Local Affairs|accessdate=November 16, 2007}}</ref>
|subdivision_name2 = Denver Affairs/municipalities.
|subdivision_type3 =
|subdivision_name3 =
|subdivision_type4 =
|subdivision_name4 =
|government_footnotes =
|government_type = [[Colorado municipalities#Consolidated Citycity and Countycounty|Consolidated City and County]]<ref name=COMun/>
|governing_body = [[Denver City Council]]
|leader_title = Mayor
|leader_title = Mayor
|leader_name = [[John Hickenlooper]] ([[Democratic Party (United States)|D]])
|leader_name = [[Michael Hancock (Colorado politician)|Michael Hancock]] ([[Democratic Party (United States)|D]])<ref name=bill>{{cite news|url=http://www.denverpost.com/news/ci_17003181|title=Interim Mayor Vidal to be sworn in Jan. 12|work=Denver Post|accessdate=January 17, 2011}}</ref>
|leader_title1 = <!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|leader_name3 =
|leader_title4 =
|leader_title4 =
|leader_name4 =
|leader_name4 =
|established_title = [[plat|സ്ഥാപിതം]]
|established_title = [[plat|Founded]]
|established_date = 11/22/1858, as Denver&nbsp;City, [[Kansas Territory|K.T.]]
|established_date = November 22, 1858, as Denver City, [[Kansas Territory|K.T.]]<ref name="denfacts" />
|established_title2 = [[municipal corporation|Incorporated]]
|established_title2 = [[municipal corporation|Incorporated]]
|established_date2 = 11/7/1861, as Denver&nbsp;City, [[Colorado Territory|C.T.]]
|established_date2 = 11/7/1861, as Denver City, [[Colorado Territory|C.T.]]<ref name=MuniIncCO>{{cite web|url=http://www.colorado.gov/dpa/doit/archives/muninc.html|title=Colorado Municipal Incorporations|publisher=[[Colorado|State of Colorado]], Department of Personnel & Administration, Colorado State Archives|date=December 1, 2004|accessdate=December 5, 2007}}</ref>
|established_title3 = [[consolidated city-county|Consolidated]]
|established_title3 = [[consolidated city-county|Consolidated]]
|established_date3 = 11/15/1902, as the City&nbsp;and&nbsp;County&nbsp;of&nbsp;Denver
|established_date3 = November 15, 1902, as the City&nbsp;and&nbsp;County&nbsp;of&nbsp;Denver
|named_for = [[James William Denver]]
|named_for = [[James W. Denver]]
|area_magnitude =
|unit_pref = Imperial <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_footnotes = <ref name="denfacts" />
|area_total_km2 = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion-->
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
|area_water_km2 =
|area_total_sq_mi = 155
|area_land_sq_mi = 153
|area_water_sq_mi = 1.6
|area_water_percent = 1.1
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 =
|area_metro_sq_mi = 8414.4
|population_as_of = [[2010 United States Census|2010]]
|population_est = 649495
|pop_est_as_of = 2013<ref name="2013 Pop Estimate">{{cite web|title=Population Estimates|url=http://www.census.gov/popest/data/cities/totals/2013/SUB-EST2013-3.html|publisher=[[United States Census Bureau]]|accessdate=2014-06-20}}</ref>
|population_footnotes = <ref name ="FactFinder">{{cite web|title=American FactFinder|url=http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml|publisher=[[United States Census Bureau]]|accessdate=2014-06-20}}</ref>
|population_total = 600158
|population_rank = US: [[List of United States cities by population|22nd]])
|population_density_km2 = 1561
|population_density_sq_mi = 4044
|population_urban = 2,374,203 (US: [[List of United States urban areas|18th]])
|population_metro = 2,697,476 (US: [[List of Metropolitan Statistical Areas|21st]])
|population_density_metro_km2 =
|population_density_metro_sq_mi =
|population_density_urban_km2 =
|population_density_urban_sq_mi =
|population_blank1_title = [[Demonym]]
|population_blank1 = Denverite
|population_density_blank1_km2 =
|population_density_blank1_sq_mi =
|timezone = [[Mountain Time Zone|MST]]
|utc_offset = −7
|timezone_DST = [[Mountain Time Zone|MDT]]
|utc_offset_DST = −6
|latd= 39|latm= 44|lats= 21|latNS=N
|longd= 104|longm= 59|longs= 5|longEW=W
|coordinates_type = type:city(953987)_region:US-CO_source:gnis-0201738
|coordinates_display = inline,title
|elevation_footnotes = <ref>{{cite web|date=April 29, 2005|url=http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/booklets/elvadist/elvadist.html|title=Elevations and Distances in the United States|publisher=[[United States Geological Survey]]|accessdate=November 22, 2010}}</ref>
|elevation_m = 1564–1731
|elevation_ft = 5130–5690
|postal_code_type = [[ZIP code]]s
|postal_code = 80201–80212, 80214–80239, 80241, 80243–80244, 80246–80252, 80256–80266, 80271, 80273–80274, 80279–80281, 80290–80291, 80293–80295, 80299, 80012, 80014, 80022, 80033, 80123, 80127<ref name=ZIPcode>{{cite web|date=August 18, 2007|url=http://zip4.usps.com/zip4/citytown.jsp|title=ZIP Code Lookup|format=[[JavaScript]]/[[HTML]]|publisher=[[United States Postal Service]]|accessdate=October 16, 2007}}</ref>
|area_code = Both [[Area code 303|303]] and [[Area code 720|720]]
|blank_name = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
|blank_info = 08-20000
|blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS feature ID]]
|blank1_info = 0201738
|blank2_name = [[state highways in Colorado|Highways]]
|blank2_info = [[Interstate 25 (Colorado)|I-25]], [[Interstate 70 (Colorado)|I-70]], [[Interstate 76 (Colorado)|I-76]], [[Interstate 225 (Colorado)|I-225]], [[Interstate 270 (Colorado)|I-270]], [[U.S. Highway 6 (Colorado)|US 6]], [[U.S. Highway 40 (Colorado)|US 40]], [[U.S. Highway 85 (Colorado)|US 85]], [[U.S. Highway 285 (Colorado)|US 285]], [[U.S. Highway 287 (Colorado)|US 287]], [[Colorado State Highway 2|SH 2]], [[Colorado State Highway 26|SH 26]], [[Colorado State Highway 30|SH 30]], [[Colorado State Highway 35|SH 35]], [[Colorado State Highway 83|SH 83]], [[Colorado State Highway 88|SH 88]], [[Colorado State Highway 95|SH 95]], [[Colorado State Highway 121|SH 121]], [[Colorado State Highway 177|SH 177]], [[Colorado State Highway 265|SH 265]], [[Colorado State Highway 470|SH 470]], [[E-470]]
|website = [http://www.denvergov.org/ City and County of Denver]
|footnotes = <center><big>'''Most populous Colorado city'''</big><br/><big>'''Second most populous Colorado county'''</big></center>
}}
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1998041" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്