"ആഴ്സണൽ എഫ്.സി." എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,072 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
== കളിക്കാർ ==
=== നിലവിലെ ടീം അംഗങ്ങൾ ===
{{As of|20132014|9|2}}<ref>{{cite web
| title = Players
| url = http://www.arsenal.com/first-team/players
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=Poland|pos=GK|name=[[വോയ്ചെക്ക് ഷെസ്നി]]}}
{{Fs player|no=32|nat=FranceFRA|pos=DF|name=[[ബകറിമാത്യൂ സാന്യഡെബൂച്ചി]]}}
{{Fs player|no=43|nat=GermanyEngland|pos=DF|name=[[പീയകൈറൻ മെർറ്റസാക്കർഗിബ്സ്]]|other=മൂന്നാം നായകൻ}}
{{Fs player|no=54|nat=BelgiumGermany|pos=DF|name=[[തോമസ്പീയ വെർമാല്യൻമെർറ്റസാക്കർ]]|other=നായകൻഉപനായകൻ}}
{{Fs player|no=6|nat=France|pos=DF|name=[[ലോറന്റ് കൊസ്യൽനി]]}}
{{Fs player|no=7|nat=Czech Republic|pos=MF|name=[[തൊമാഷ് റോസിറ്റ്സ്കി]]}}
{{Fs player|no=8|nat=Spain|pos=MF|name=[[മിക്കേൽ അർതേതഅർത്തേത്ത]]|other=ഉപനായകൻനായകൻ}}
{{Fs player|no=9 |nat=Germany|pos=FW|name=[[ലൂകാസ് പൊഡോൾസ്കി]]}}
{{Fs player|no=10|nat=England|pos=MF|name=[[ജാക്ക് വിൽഷെയർ]]}}
{{Fs player|no=11|nat=Germany|pos=MF|name=[[മെസ്യൂട്ട് ഓസിൽ]]}}
{{Fs player|no=12 |nat=France|pos=FW|name=[[ഒലിവിയർ ജിറൂഡ്]]}}
{{Fs player|no=1613|nat=WalesCOL|pos=MFGK|name=[[ആരോൺഡേവിഡ് റാംസേഓസ്പിന]]}}
{{Fs player|no=13 |nat=Italy|pos=FW|name=[[എമിലിയാനോ വിവിയാനോ]]|other=[[യു.എസ്. സിറ്റ ഡി പലേർമോ|പലേർമോയിൽ]]നിന്നു വായ്പയ്ക്ക്}}
{{Fs player|no=14|nat=England|pos=FW|name=[[തിയോ വാൽക്കോട്ട്]]}}
{{Fs player|no=15|nat=England|pos=FW|name=[[അലക്സ് ഓക്സ്‌ലേഡ്-ചേംബർലെയിൻ]]}}
{{Fs player|no=16|nat=Wales|pos=MF|name=[[ആരോൺ റാംസേ]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=1716|nat=FranceWales|pos=DFMF|name=[[നാച്ചോആരോൺ മോൺറിയൽറാംസേ]]}}
{{Fs player|no=2317|nat=DenmarkCHI|pos=FW|name=[[നിക്ലാസ്അലക്സിസ് ബെൻഡ്നർസാഞ്ചസ്]]}}
{{Fs player|no=5818|nat=GermanyFrance|pos=MFDF|name=[[ഗഡിയോൺനാച്ചോ സെലാലംമോൺറിയൽ]]}}
{{Fs player|no=19|nat=Spain|pos=MF|name=[[സാന്റി കസോർള]]}}
{{Fs player|no=20|nat=France|pos=MF|name=[[മാത്യു ഫ്ലാമിനി]]}}
{{Fs player|no=21|nat=PolandENG|pos=GKDF|name=[[ലൂക്കാസ്കാലം ഫാബിയാൻസ്കിചേംബേഴ്സ്]]}}
{{Fs player|no=22|nat=France|pos=FW|name=[[യായാ സനോഗോ]]}}
{{Fs player|no=23|nat=Denmark|pos=FW|name=[[നിക്ലാസ് ബെൻഡ്നർ]]}}
{{Fs player|no=24|nat=France|pos=MF|name=[[അബു ദിയാബി]]}}
{{Fs player|no=2526|nat=FinlandARG|pos=DFGK|name=[[കാൾഡാമിയൻ ജെൻകിൻസൺമാർട്ടിനസ്|എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്]]}}
{{Fs player|no=2627|nat=EnglandGermany|pos=MF|name=[[ഇമ്മാനുവൽസെർജി ഫ്രിംപോങ്നാബ്രി]]}}
{{Fs player|no=28|nat=EnglandCosta Rica|pos=DFFW|name=[[കൈറൻജോയേൽ ഗിബ്സ്കാമ്പൽ]]}}
{{Fs player|no=3034|nat=South KoreaFrance|pos=FWMF|name=[[പാർക്ക്ഫ്രാൻസിസ് ചൂ-യങ്കോക്ലാൻ]]}}
{{Fs player|no=3135|nat=JapanGermany|pos=MF|name=[[റ്യോഗഡിയോൺ മിയാച്ചിസെലാലം]]}}
{{Fs player|no=44|nat=GermanyENG|pos=MFFW|name=[[സെർജിഡാനി നാബ്രിവെൽബെക്ക്]]}}
{{Fs player|no=58|nat=Germany|pos=MF|name=[[ഗഡിയോൺ സെലാലം]]}}
{{Fs end}}
 
=== യുവേഫ റിസർവ് ടീം അംഗങ്ങൾ ===
{{As of|20132014|8|1612}}<ref>{{cite web
| title = Reserve Players
| url = http://www.arsenal.com/reserves-youth/players
| accessdate =13 August 2009 }}</ref><ref name="Arsenal FC">{{cite web
| title = Arsenal FC
| url = http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=20142015/clubs/club=52280/index.html
| publisher=UEFA
| accessdate =161 AugustSeptember 20132014 }}</ref>
{{See also|Arsenal F.C. Reserves|Arsenal F.C. Academy}}
 
{{Fs start}}
{{Fs player | no=3638 | nat=England | pos=FW | name=[[ബെനിക്ചുബ അഫോബെഅക്പോം]]}}
{{Fs player | no=3739 | nat=EnglandSpain | pos=FWDF | name=ചുബ[[ഹെക്റ്റർ അക്പോംബെല്ലറിൻ]]}}
{{Fs player | no=3942 | nat=GhanaEngland | pos=FWDF | name=സാക്[[ഐസക്ക് അൻസാഹെയ്ഡൻ]]}}
{{Fs player | no=4143 | nat=GhanaEngland | pos=DFGK | name=[[ഡാനിയേൽറ്യാൻ ബോടെങ്]]ഹഡ്ഡാർട്ട്}}
{{Fs player | no=4245 | nat=GermanyEngland | pos=MFFW | name=[[തോമസ്അലക്സ് എയ്സ്ഫീൾഡ്]]ഇവോബി}}
{{Fs player | no=4346 | nat=England | pos=DFMF | name=സക്കറിജാക്ക് ഫാഗൻജെബ്}}
{{fsFs mid}}
{{Fs player|no=45|nat=England|pos=DF|name=ഐസക്ക് ഹെയ്ഡെൻ}}
{{Fs player | no=47 | nat=Finland | pos=MF | name=ഗ്ലെൻ കമാറ}}
{{fs mid}}
{{Fs player | no=4749 | nat=England | pos=MFGK | name=ജാക്ക്മാറ്റ് ജെബ്മേസി}}
{{Fs player | no=4852 | nat=England | pos=MFDF | name=[[ആന്തണിതഫാരി ജെഫ്രി]]മൂറെ}}
{{Fs player | no=4953 | nat=EnglandSweden | pos=FWMF | name=ഓസ്റ്റിൻ[[ക്രിസ്റ്റോഫർ ലിപ്മാൻഓൺസൺ]]}}
{{Fs player | no=5054 | nat=ArgentinaEngland | pos=GKDF | name=[[ഡാമിയൻബ്രാൻഡൻ മാർട്ടിനസ്]]ഒർമോണ്ടെ-ഒട്ടേവിൽ}}
{{Fs player | no=5457 | nat=England | pos=DFGK | name=ബ്രാണ്ടൻജോഷ് ഒർമോണ്ടെ-ഒട്ടേവിൽവിക്കേഴ്സ്}}
{{Fs player|no=57|nat=England|pos=MF|name=[[നിക്കോ യെന്നാറിസ്]]}}
{{Fs end}}
 
=== വായ്പയ്ക്കു പുറത്തു പോയവർ ===
{{Fs start}}
{{Fs player|no=25|nat=SwitzerlandENG|pos=DF|name=[[യോഹൻകാൾ ജൂറൂജെൻകിൻസൺ]] |other=2013–142014–15 സീസണിന്റെ അവസാനം വരെ [[ഹാംബർഗർവെസ്റ്റ് എസ്.വി.ഹാം യുണൈറ്റഡ്|ഹാംബർഗർവെസ്റ്റ് എസ്.വി.യിൽഹാം യുണൈറ്റഡിൽ]]}}<ref>{{cite web |url=http://www.arsenal.com/news/news-archive/djourou20140731/jenkinson-completesjoins-loanwest-moveham-tounited-hamburgon-loan |title=DjourouJenkinson completesjoins loanWest moveHam toUnited Hamburgon loan |publisher=Arsenal Football Club |accessdatedate=5 July 2013{{Date|2014-07-31}} |accessdate={{Date|2014-08-03}}}}</ref>
{{Fs player|no=— |nat=Spain|pos=DF|name=[[ഇഗ്നേസി മിക്വേൽ]] |other==2013–14 സീസണിന്റെ അവസാനം വരെ [[ലെസ്റ്റർ സിറ്റി എഫ്.സി.|ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ]]}}<ref>{{cite web |url=http://www.arsenal.com/news/news-archive/miquel-completes-loan-move-to-leicester |title=Miquel completes loan move to Leicester |publisher=Arsenal Football Club |accessdate=9 August 2013 }}</ref>
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=31|nat=FranceJPN|pos=MFFW|name=[[ഫ്രാൻസിസ്റ്യോ കോക്ലാൻമിയാച്ചി]] |other==2013–142014–15 സീസണിന്റെ അവസാനം വരെ [[എസ്എഫ്.സി. ഫ്രെയ്ബർഗ്ട്വെന്റ്|എസ്എഫ്.സി. ഫ്രെയ്ബർഗിൽട്വെന്റയിൽ]]}}<ref>{{cite web |url=http://www.arsenal.com/news/news-archive/coquelin20140901/ryo-miyaichi-joins-scfc-freiburgtwente-on-loan |title=CoquelinRyo Miyaichi joins SCFC FreiburgTwente on loan |publisher=Arsenal Football Club |accessdatedate=5 July 2013{{Date|2014-09-01}} |accessdate={{Date|2014-09-01}}}}</ref>
{{Fs player|no=— |nat=Costa Rica|pos=FW|name=[[ജോയേൽ കാംപ്ബെൽ]] |other==2013–14 സീസണിന്റെ അവസാനം വരെ [[ഒളിമ്പിയാക്കോസ് എഫ്.സി.|ഒളിമ്പിയാക്കോസിൽ]]}}<ref>{{cite web |url=http://www.arsenal.com/news/news-archive/joel-campbell-joins-olympiacos-on-loan |title=Joel Campbell agrees Olympiacos loan |publisher=Arsenal Football Club |accessdate=27 July 2013 }}</ref>
{{Fs end}}
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1993287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്