"കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

#അഗ്രോണമിക് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, [[ചാലക്കുടി]]
#കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മാടക്കത്തറ
#കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, [[ആനക്കയം കശുമാവ് ഗവേഷണകേന്ദ്രം|കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ആനക്കയം]]
#ഔഷധ സുഗന്ധ തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ഓടക്കാലി
#പൈനാപ്പിൾ ഗവേഷണകേന്ദ്രം വാഴക്കുളം
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1948232" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്