"സാളഗ്രാമം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

274 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
(131.228.29.46 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1916353 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
 
==സാളഗ്രാമങ്ങളുടെ തരം==
{| class="wikitable"
 
|-
1.ലക്ഷ്മീജനാർദനം:
! ക്രമം !! പേര് !! പ്രത്യേകത
 
|-
കറുപ്പുനിറം
| 1. || ലക്ഷ്മീജനാർദനം || കറുപ്പുനിറം
 
|-
2.ലക്ഷ്മീനാരായണം:
| 2. || ലക്ഷ്മീനാരായണം || ഒരു സുഷിരം,നാലുചക്രം,വനമാലപോലുള്ള വര
 
|-
ഒരു സുഷിരം,നാലുചക്രം,വനമാലപോലുള്ള വര
| 3. || വാമനം || കറുപ്പുനിറം,വളരേ ചെറിയ ചക്രം
 
|-
3.വാമനം:
| 4. || രഘുനാഥം || രണ്ടു സുഷിരം,,നാലുചക്രം,കന്നുകാലികളുടെ കുളമ്പടി അടയാളം
 
|-
കറുപ്പുനിറം,വളരേ ചെറിയ ചക്രം
| 5. || ശ്രീധരം || വളരേ ചെറിയ രണ്ടു ചക്രം,കറുപ്പുനിറം,വനമാലപോലുള്ള വരയില്ല
 
|-
4.രഘുനാഥം:
| 6. || രണരാമം || രണ്ടു അമ്പുകളുടേയും ആവനാഴിയുടേയും ചിഹ്നം,ഇടത്തരം വലിപ്പം
 
|-
രണ്ടു സുഷിരം,,നാലുചക്രം,കന്നുകാലികളുടെ കുളമ്പടി അടയാളം
| 7. || ദാമോദരം || ഇരുണ്ട വലിയ ശില, രണ്ടു ചക്രം,വനമാലപോലുള്ള വരയില്ല
 
|-
5.ശ്രീധരം:
| 8. || അനന്തശില || ശ്യാമമേഘവർണ്ണനീയത,പതിനാലു ചക്രം
 
|-
വളരേ ചെറിയ രണ്ടു ചക്രം,കറുപ്പുനിറം,വനമാലപോലുള്ള വരയില്ല
| 9. || രാജരാജേശ്വരം || ഏഴു ചക്രം
 
|-
6.രണരാമം;
| 10. || മധുസൂദനം || അത്യുജ്വല തേജസ്സാർന്ന രണ്ടു ചക്രം
 
|-
രണ്ടു അമ്പുകളുടേയും ആവനാഴിയുടേയും ചിഹ്നം,ഇടത്തരം വലിപ്പം
| 11. || സുദർശനം || ഒരു ചക്രം
 
|-
7.ദാമോദരം:
| 12. || ഗദാധരം || തേജസ്സാർന്ന ഒരു ചക്രം
 
|-
ഇരുണ്ട വലിയ ശില, രണ്ടു ചക്രം,വനമാലപോലുള്ള വരയില്ല
| 13. || ഹയഗ്രീവം || രണ്ടു ചക്രം,കുതിര മുഖം
 
|-
8.അനന്തശില:
| 14. || നാരസിംഹം || സിംഹരൂപം,രണ്ടു ചക്രം
 
|-
ശ്യാമമേഘവർണ്ണനീയത,പതിനാലു ചക്രം
| 15. || ലക്ഷ്മീനരസിംഹം || രണ്ടു ചക്രം,വനമാലപോലുള്ള വര,
 
|-
9.രാജരാജേശ്വരം:
| 16. || പ്രദ്യുമ്നം || ചാരനിറം,സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ചക്രം,അനവധി ച്ഛിദ്രങളുള്ള ഏക സുഷിരം
 
|-
ഏഴു ചക്രം
| 17. || വാസുദേവം || സ്ഫടിക സദ്രിശം
 
|-
10.മധുസൂദനം:
| 18. || സങ്കർഷണം || ദ്വിമുഖസഹിതം,
 
|-
അത്യുജ്വല തേജസ്സാർന്ന രണ്ടു ചക്രം
| 19. || അനിരുദ്ധം || ആകൃതി ഒത്ത് ഉരുണ്ടത്
 
|}
11.സുദർശനം;
 
ഒരു ചക്രം
 
12.ഗദാധരം:
 
തേജസ്സാർന്ന ഒരു ചക്രം
 
13.ഹയഗ്രീവം:
 
രണ്ടു ചക്രം,കുതിര മുഖം
 
14.നാരസിംഹം:
 
സിംഹരൂപം,രണ്ടു ചക്രം
 
15.ലക്ഷ്മീനരസിംഹം:
 
രണ്ടു ചക്രം,വനമാലപോലുള്ള വര,
 
16.പ്രദ്യുമ്നം:
 
ചാരനിറം,സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ചക്രം,അനവധി ച്ഛിദ്രങളുള്ള ഏക സുഷിരം
 
17.വാസുദേവം:
 
സ്ഫടിക സദ്രിശം
 
18.സങ്കർഷണം:
 
ദ്വിമുഖസഹിതം,
 
19.അനിരുദ്ധം;
 
ആക്രിതി ഒത്ത് ഉരുൻടതു
 
== അശ്മകങ്ങൾ ==
14,571

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1922974" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്