"ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vssun/archive 5" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
== ബോട്ട് ==
 
അതും ബോട്ടിനു ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചേര്‍ക്കാന്‍ചേർക്കാൻ നോക്കട്ടെ :) --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 03:15, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== താരകത്തിന് ==
 
മാഷേ.. ഐ.ആര്‍ആർ.സി യോഗം നടന്ന വിവരം ഒന്നും ഞാനറിഞില്ല. എന്തായാലും ഉപഹാരത്തിന് നന്ദീണ്ട്.--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 06:40, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== ബോട്ട് ==
 
പ്രെറ്റി യൂ.ആര്‍ആർ.എല്‍എൽ ചേര്‍ക്കുന്നതോടൊപ്പംചേർക്കുന്നതോടൊപ്പം. തിരിച്ചു വിടല്‍വിടൽ താള്‍താൾ നിലവിലില്ലെങ്കില്‍നിലവിലില്ലെങ്കിൽ അത് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതുംനിർമ്മിക്കുന്നതും ബോട്ടില്‍ബോട്ടിൽ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നുചേർത്തിരിക്കുന്നു. കാണൂ [http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B9%E0%B4%A6%E0%B5%80%E0%B4%A5%E0%B5%8D&diff=prev&oldid=446145 പ്രെറ്റി യൂ.ആര്‍ആർ.എല്‍എൽ ചേര്‍ക്കുന്നുചേർക്കുന്നു], [http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadith&diff=prev&oldid=446146 തിരിച്ചുവിടുന്നു] --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 07:43, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== മിബ്ബിറ്റ് -> വെബ്ചാറ്റ് ==
മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദി --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 09:03, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==ലോകത്തിലെ 50 ല്‍ കേരളം==
നാഷനല്‍നാഷനൽ ജോഗ്രാഫിക്കിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍സൈറ്റിൽ, സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടസന്ദർശിക്കേണ്ട 50 സ്ഥലങ്ങളില്‍സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളം ഉള്ളതായി ഞാന്‍ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ദയവായി ഒന്നു നോക്കുമോ? http://travel.nationalgeographic.com/places/places-of-a-lifetime.html
[[ഉപയോക്താവ്:Noblevmy|noble]] 10:19, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
 
താന്കള്‍താന്കൾ ഞാനെഴുതിയ ഹാക്കിംഗ് എന്ന ലേഖനം വായിക്കാമോ?--[[ഉപയോക്താവ്:Ranjan|രന്ജന്‍രന്ജൻ]] 18:46, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
യൂസര്‍യൂസർ പേജില്‍പേജിൽ കുറേ ചില്ലുകള്‍ക്ക്ചില്ലുകൾക്ക് ശേഷം കുരിശ് കാണുന്നു. ആണവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോള്‍മാറ്റിയപ്പോൾ വന്നതാണോ? -- [[User:Razimantv|റസിമാന്‍റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 06:09, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
:ഓക്കെ ബോട്ടിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം :) --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 11:34, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
ആണവമാക്കുന്നതു കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല (എനിക്ക് തല്‍ക്കാലംതൽക്കാലം അതിന്‌ വഴിയില്ലെങ്കിലും). ഞാന്‍ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്താണെന്നാല്‍ചോദിച്ചതെന്താണെന്നാൽ, യൂസര്‍യൂസർ പേജിലെ ചില ചില്ലുകള്‍ക്ക്ചില്ലുകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഏപ്രില്‍ഏപ്രിൽ, ഒക്റ്റോബര്‍ഒക്റ്റോബർ എന്നിവയൊക്കെ ശരിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് - ഇവയും ആണവമാണല്ലോ. എന്നാല്‍എന്നാൽ ചാലക്കുടിയില്‍ചാലക്കുടിയിൽ, ദില്ലിയില്‍ദില്ലിയിൽ എന്നതൊക്കെ എഴുതിയിടത്ത് ചില്ലു കഴിഞ്ഞ് കുരിശുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ വന്നതാ? എഡിറ്ററില്‍എഡിറ്ററിൽ തുറക്കുമ്പോള്‍തുറക്കുമ്പോൾ കുരിശുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം സാധാരണ എഡിറ്ററില്‍എഡിറ്ററിൽ (മാത്രം) വരുന്ന വട്ടത്തിലാറിനു പുറമെ എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്റ്റര്‍ക്യാരക്റ്റർ കാണുന്നുമുണ്ട്. ആണവചില്ലിലേക്ക് എങ്ങനെയാ മാറിയത്? കുരിശ് ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ സൈസ് കുറയുന്നത് കാണിച്ചുതരാം. താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് കുരിശ് കാണാന്‍കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? -- [[User:Razimantv|റസിമാന്‍റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 11:49, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
സോറി, 26+10 മാത്രമല്ലല്ലോ? '''(''' ഇതും ''')''' ഇതും '''-''' ഇതും (രണ്ട് ബ്രായ്ക്കറ്റും ഹൈഫനും) വേണമല്ലോ. വേറെ വല്ലതും ആവശ്യം വരുമോ? --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 11:57, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
[[ഉപയോക്താവ്:Razimantv/MySandbox]] ലെ അവസാന രണ്ട് തിരുത്തലുകള്‍തിരുത്തലുകൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ജോയിനര്‍ജോയിനർ ഒഴിവാക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. -- [[User:Razimantv|റസിമാന്‍റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 12:09, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
ഒഴിവാക്കാന്‍ഒഴിവാക്കാൻ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞാൽ പൊരായ്മ നികത്താമായിരുന്നു, ലസന്‍സ്ലസൻസ്? --[[ഉപയോക്താവ്:Sidheeq|സിദ്ധീഖ് &#124; सिधीक&#124;Sidheeq&#124; صدّيق]] 15:48, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
[[സാമുവല്‍സാമുവൽ പീപ്സിന്റെ ഡയറി]]-യുടെ പേരു മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാന്‍ഞാൻ ആ ലേഖനത്തിന്റെ സം‌വാദത്തില്‍സം‌വാദത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 17:11, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
റൂബന്‍സിന്റെറൂബൻസിന്റെ തലക്കെട്ട് മാറിയതെങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുമ്പോള്‍നോക്കുമ്പോൾ, തലക്കെട്ടിലെ ചില്ലക്ഷരങ്ങള്‍ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നും (ര്‍, ള്‍, ന്‍) കാണാനില്ല. :)[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 02:29, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== സെനര്‍സെനർ ഡയോഡ് ==
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിനു നന്ദി......
ഡയോഡ് വിഭാഗങ്ങളില്‍വിഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യവുമായ ഒന്നാണ് സെനര്‍സെനർ ഡയോഡ്, അതു കൊണ്ടാണ് അത് വേറെ ലേഖനമായി ​എഴുതിയത്. അത് താമസിയാതെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ്.... -- Aneesh A.N|അനീഷ് ​എ.എന്‍എൻ 08:54, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==കഷ്ടകാലം‍==
 
യൂണികോഡ് 5.1 എന്റെ ചില്ലക്ഷരങ്ങളെയൊക്കെ തിന്നുന്നത് പരിഹരിക്കാന്‍പരിഹരിക്കാൻ ഞാന്‍ഞാൻ സുനില്‍സുനിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഷിജുവിന്റെ യൂസര്‍യൂസർ പേജിലുള്ള ഫോണ്ടുകളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. 'രചന' മാത്രം കഷ്ടിച്ചു ഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ഇട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില്ലുകള്‍ചില്ലുകൾ തിരിച്ചുവന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ചില്ലക്ഷരങ്ങള്‍ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മറ്റ് അക്ഷരങ്ങളുടെ പകുതിയില്‍പകുതിയിൽ താഴെ വലിപ്പത്തിലാണെന്നു മാത്രം. യൂണികോഡ് പരിവര്‍ത്തനംപരിവർത്തനം പൂര്‍ത്തിയായിപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ചില്ലക്ഷരങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലം തീരുമോ?[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 14:57, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==Curiosity==
ഒര് വട്ട് സംശയം. Alimansoork എന്ന യൂസർ ആരാ? പ്രവർത്തനരേഖകളിൽ ഒരു അപ്‌ലോഡ് മാത്രം കാണുന്നു - പുതിയ ഉപയോക്താവ് ‎ എന്ന സാധനം എല്ലാവരുടെയും ലോഗിൽ ഉള്ളത് കാണുന്നില്ല. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ? -- [[User:Razimantv|റസിമാന്‍റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 15:20, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==ചില്ല് പ്രശ്നം തീര്‍ന്നുതീർന്നു==
സുനില്‍സുനിൽ ഞാന്‍ഞാൻ നേരത്തേ അഞ്ജലി മാത്രം നോക്കിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ അത് ഇട്ടപ്പോള്‍ഇട്ടപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വരുന്നു. നേരത്തെ 'ന്റെ' ശരിയാകുന്നില്ലായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നവും തീര്‍ന്നുതീർന്നു. സ്നേഹപൂര്‍വംസ്നേഹപൂർവം. [[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 15:51, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==നന്ദി==
 
താരകത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ക്കുഅഭിനന്ദനങ്ങൾക്കു വളരെയധികം നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്. --[[ഉപയോക്താവ്:Babug|babug**]] 09:23, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
പതനംതിട്ടയെ പറ്റി തങ്കല്‍തങ്കൽ ആനൊ എഴുതിയിട്ടുല്ലതു? നാരങ്ങാനതെ കുരിചു എനിക്കു എഴുതണം എന്നുന്ദു..മയ്ചു കളയുമൊ?
 
 
[[ചെമ്പൂത്ര]] ഒരു വരി പോലുമില്ലല്ലോ. പുതിയ യൂസറായതോണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 16:56, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
ദയവായി സംവാദങ്ങളില്‍സംവാദങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക.+ അത്യാവശ്യത്തിനുമാത്രം സം‌വദിക്കുക,അസ്ഥാനത്ത് ഫലകം ചേര്‍ക്കാതിരിക്കുകചേർക്കാതിരിക്കുക.. ആശംസകളോടെ --[[ഉപയോക്താവ്:Sidheeq|സിദ്ധീഖ് &#124; सिधीक&#124;Sidheeq&#124; صدّيق]] 19:32, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
അനുമതിപത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയാണ് ഉറവിടം. പ്രസ്തുതചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിലവിലില്ലങ്കില്‍നിലവിലില്ലങ്കിൽ {{അനുകൂലം}}--[[ഉപയോക്താവ്:Sidheeq|സിദ്ധീഖ് &#124; सिधीक&#124;Sidheeq&#124; صدّيق]] 14:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== naranganam ==
 
'''നാരങ്ങാനം എന്ന് ഗൂഗി ലില്‍ലിൽ സേര്‍ച്ച്‌സേർച്ച്‌ ചെയ്‌താല്‍ചെയ്‌താൽ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ എത്തി ചേരുന്നില്ല
അതുപോലെ ഇന്ഗ്ലിഷില്‍ഇന്ഗ്ലിഷിൽ നാരങ്ങാനം എന്ന് എഴുതിആലും വിക്കിയുടെ മലയാളം പേജില്‍പേജിൽ
എത്തി ചേരാന്‍ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഉണ്ടാവണം ...
നന്ദി
ബിജു''' {{ഒപ്പുവെക്കാത്തവ|Naranganamdb|08:02, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009}}
[[സംവാദം:അക്കീമെനിഡ് സാമ്രാജ്യം]] :) --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 03:15, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
:കുഴപ്പമില്ല, ഏകദേശം ഒത്തുവരുന്നുണ്ട്, പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 04:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
:my bad :( --[[ഉപയോക്താവ്:Anoopan|Anoopan&#124; അനൂപന്‍അനൂപൻ]] 08:16, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== ചില്ല് ==
ഫിക്സ് എം.എല്‍എൽ. ആഡോണ്‍ആഡോൺ യൂസുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസേബിള്‍ഡിസേബിൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോ ശരിയായോ?--[[ഉപയോക്താവ്:Abhishek Jacob|അഭി]] 15:26, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==ചിത്രങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച്==
 
ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ ഓണ്‍ലൈനില്‍ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ അജ്ഞാതമായി കണ്ടേക്കാം.ടി.കെ പത്മിനിയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഉടമ ടി.കെ പത്മിനിയുടെ അമ്മാവനായ ശ്രീ ദിവാകരമേനോന്‍ദിവാകരമേനോൻ പത്മിനിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരാണാര്‍ത്ഥംപ്രചാരാണാർത്ഥം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുംമാധ്യമങ്ങൾക്കും എഴുത്തുകാര്‍ക്കുംഎഴുത്തുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കോപ്പിയാണ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ലൈസന്‍സിന്റെലൈസൻസിന്റെ സാങ്കേതികത അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല.
 
ആദ്യമായി ഓണ്‍ലൈനിലെത്തുന്നതുംഓൺലൈനിലെത്തുന്നതും രേഖാമൂലം പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സ്ഥാപിക്കാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ നയമെങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? അതെങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കും? ഇക്കാര്യത്തില്‍ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമല്ലേ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത്? സമ്മതം തന്നയാള്‍തന്നയാൾ ഓണ്‍ലൈന്‍ഓൺലൈൻ ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തയാളാണെങ്കില്‍ബന്ധമില്ലാത്തയാളാണെങ്കിൽ എവിടെ ആരാണ് പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്? (ഉടമസ്ഥര്‍ഉടമസ്ഥർ ഈയുള്ളവനു കൈമാറിയതു മൂലം) ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ എന്റെ കൈവശം പകര്‍പ്പവകാശനിയന്ത്രണമില്ലാതെപകർപ്പവകാശനിയന്ത്രണമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റില്‍വെബ്സൈറ്റിൽ ജി.എഫ്.ഡി.എല്‍എൽ. അനുമതിയില്‍അനുമതിയിൽ ഞാന്‍ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമാവുമോ? ‌riyazahamed
==ഉപസർഗം==
==ഉപസര്‍ഗം==
പ്രിയ വിസ്സുന്‍വിസ്സുൻ, താങ്കളുടെ ഉപദേശത്തിന് നന്ദി. എന്നാല്‍എന്നാൽ നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ പഴയപടിയാക്കാന്‍പഴയപടിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പകരം നല്‍കുന്നനൽകുന്നശീര്‍ഷകത്തിലുംശീർഷകത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃതാളുകളിലും മാത്രമേ ഞാന്‍ഞാൻ ഈ ചില്ലിന്റെ പ്രശ്നം കാണുന്നുള്ളൂ. എനിക്കുമുന്‍പ്എനിക്കുമുൻപ് നിങ്ങളുടെ ഈ സം‌വാദം താളില്‍താളിൽ കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന റിയാസ് അഹമ്മദിന്റെ എഴുത്തിലെ ര്‍ എന്ന ചില്ലൊക്കെ (പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം എന്ന വാക്കിലും മറ്റും) എനിക്ക് കാണാന്‍കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തലക്കെട്ട് മാറ്റാനുള്ള ബട്ടണ്‍ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം. ഞാന്‍ഞാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. എന്നാല്‍എന്നാൽ അതേപേരില്‍അതേപേരിൽ മറ്റൊരു താള്‍താൾ ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താല്‍കാരണത്താൽ വിക്കിപീഡിയ അത്തരം ഒരു തലക്കെട്ടുമാറ്റം (അയ്യേ.. എന്താ ഇത്.. തലയില്‍തലയിൽ തോര്‍ത്തുകെട്ടിയ്തുപോലെതോർത്തുകെട്ടിയ്തുപോലെ.. ഞാന്‍ഞാൻ ശീര്‍‌ഷകംശീർ‌ഷകം എന്നുപയോഗിച്ചോട്ടേ..) അനുവദിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ താളില്‍താളിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ദയവായി ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. --[[ഉപയോക്താവ്:Raman Malayali|Raman Malayali]] 05:45, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
==താള്‍താൾ മായ്ക്കുന്ന വിദ്യ==
താള്‍താൾ മായ്ക്കുന്ന വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചുതരുമോ? പിന്നെ.. പുതിയ ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ഉപയോഗിച്ചാൽ പഴയഫോണ്ടിലുല്ല ര്‍ എന്ന ചില്ലും വായിക്കാന്‍വായിക്കാൻ പറ്റുമോ.. അതോ.. അപ്പോള്‍അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചതുരമായി മാറുമോ?--[[ഉപയോക്താവ്:Raman Malayali|Raman Malayali]] 06:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== ചിത്രപ്പണി ==
*[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%82%3ASadik_Khalid&diff=340855&oldid=340002] --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 09:32, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
:അല്ല, ഓ.ആര്‍ആർ.ടി.എസ്. മെറ്റാവിക്കിയിലുണ്ട്. [[meta:OTRS#Permissions]] കാണുക. മലയാളത്തിന് പ്രത്യേക ടീം ഇല്ലാത്തതതിനാല്‍ഇല്ലാത്തതതിനാൽ സന്ദേശങ്ങള്‍സന്ദേശങ്ങൾ permissions@wikimedia.org എന്ന വിലാസത്തില്‍വിലാസത്തിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. അനുമതി നല്‍കികൊണ്ടുള്ളനൽകികൊണ്ടുള്ള ഇമെയില്‍ഇമെയിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും തത്കാലം പ്രശ്നമില്ലെന്ന് മുന്‍പ്മുൻപ് ചാനലില്‍ചാനലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 18:59, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==സൈറസ്==
സൈറസ് 1000-നു വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. പഠിച്ച ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങേരെപ്പറ്റി ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ യാതൊരൈഡിയയുമില്ല. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു.
 
പിന്നെ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് സംശയം കൂടി : [[ഫ്രാങ്ക്-ഹേര്‍ട്സ്ഹേർട്സ് പരീക്ഷണം]] എന്ന താളിലേക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇടണമെന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അയണീകരണം മൂലം പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ. ലാബിൽ അപ്പാരട്ടസ് ഉണ്ട്. മൊത്തമായി ചിത്രമെടുത്താൽ എന്തായാലും കച്ചറയാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു - സാധനം ജർമ്മനിയിലെ PHYWE കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ട്യൂബിന്റെ മാത്രം (പ്ലാസ്മ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള) ചിത്രമെടുത്ത് വിക്കിയിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? എങ്കിൽ എന്ത് ലൈസൻസാണ് നൽകേണ്ടത്?
 
-- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 19:06, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
പരീക്ഷപ്പനിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. കൊല്ലത്തിൽ ആറു തവണ ഇതുണ്ടാവും :-( വ്യാഴാഴ്ച്ച രണ്ട് എക്സാമുണ്ടായിരുന്നതോണ്ട് ബുധൻ, വ്യാഴം വിട്ടുനിന്നു. പിന്നെ ഓരോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു :-) റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വിക്കിബ്രേക്കെടുക്കണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിക്കാം -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 05:11, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
==റാങ്കുകൾ==
==റാങ്കുകള്‍==
 
അല്‍‌‌പംഅൽ‌‌പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നാലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. --[[ഉപയോക്താവ്:Babug|babug**]] 06:25, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
Hello.. I have sent a mail for getting permission for publishing Josephmarthoma.jpg.. According to the reply I need to ask the author for sending a mail again.. I cam pasting the mail below which I got as reply.. why wikipedia image policy is so complicated??? can I change license of the picture to get ride of this??? help me..
''
 
== പാകിസ്താൻ ==
== പാകിസ്താന്‍ ==
 
ആ തിരുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
 
പക്ഷേ. पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, अफ़्ग़ानिस्तान , बलूचिस्तान, राजस्तान എന്നിങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദിയില്‍ഹിന്ദിയിൽ എഴുതി വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മള്‍നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ഹിന്ദുസ്ഥാൻ (ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം), അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബലൂചിസ്ഥാന്‍ബലൂചിസ്ഥാൻ, രാജസ്ഥാന്‍രാജസ്ഥാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. രാജസ്താന്‍രാജസ്താൻ എന്നോ ഹിന്ദുസ്താന്‍ഹിന്ദുസ്താൻ എന്നോ എഴുതാറില്ല.
 
നിര്‍മ്മലമായനിർമ്മലമായ നാട്/ സ്ഥലം (The land of Clean)എന്നാണ് ‍Pakistan എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥംഅർത്ഥം. "stan" means "land" in Farsi. ആ പേര് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുണ്ട്: http://en.wikipedia.org/wiki/Choudhary_Rahmat_Ali
[[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 18:57, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
== സ്ഥാൻ, സ്താൻ ==
== സ്ഥാന്‍, സ്താന്‍ ==
 
നാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ തെറ്റും ശരിയും വേര്‍തിരിക്കല്‍വേർതിരിക്കൽ പ്രയാസമാണ് :) എന്നാല്‍എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാമങ്ങള്‍നാമങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവയുടെ അര്‍ത്ഥംഅർത്ഥം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വിവര്‍ത്തനംവിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും കീഴ്വഴക്കത്തിനും മുന്‍ഗണനമുൻഗണന കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ''' स्तान ( ستان )''' എന്ന വാക്കിനു സമാനമായി മലയാളത്തില്‍മലയാളത്തിൽ സ്ഥാനം (Location) എന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍നോക്കുമ്പോൾ ഥകാരം തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.
 
ഇതു കൂടി നോക്കുമല്ലോ: http://translation.kids.net.au/translate/urdu/word/Pakistan [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 19:26, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 
ഡോ. ലക്ഷ്മി സൈഗാള്‍സൈഗാൾ എന്ന പേജ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി എന്ന പേജിലേക്ക് വഴി തിരിച്ച് വിടുന്നത്? [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 09:18, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
യീസ്റ്റ് എന്നത് തന്നെയാവും മലയാളത്തില്‍‍മലയാളത്തിൽ‍ ശരി. മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്--[[ഉപയോക്താവ്:Vicharam|വിചാരം]] 13:18, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
തലക്കെട്ടിലെ പുതിയ ചില്ല് പഴതാക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 15:34, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
റോസ ലക്സംബര്‍ഗ്ലക്സംബർഗ് തലക്കെട്ടു മാറ്റിയകണ്ട് ചോദിച്ചതാ. പുതിയ ചില്ലുവച്ചാണ് എഴുതിയതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ (സ്വനലേഖ ട്വീക്കിയതുകൊണ്ട് ലാബിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പുതിയ ചില്ലു മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ) -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 15:38, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
ദീർഘം കുറച്ചത് കണ്ടില്ല. ക്ഷമിക്കുക. ചില്ലുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ രസമാണ്. പല സ്ഥലത്ത് പല ഫോണ്ടാണ് കരുതിക്കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ ചില്ലുകൾ വട്ടത്തിലും പഴയത് നല്ലപോലെയും കാണാം. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് രണ്ടും നല്ലപോലെ കാണാവുന്ന രീതിയും പുതിയത് മാത്രം മര്യാദയ്ക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയും തോന്നിയപോലെ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നു -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 15:45, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ഡോ ലക്ഷ്മി സൈഗാള്‍സൈഗാൾ തിരിച്ചു വിടല്‍വിടൽ ==
 
തിരിച്ചു വിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല! വേറൊന്ന്, ഇക്കാണുന്ന 'എനിക്കൊരു സന്ദേശം അയക്കൂ' എന്ന ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്ചേർക്കുന്നത്? ഇത്തരം കോഡ് സാമ്പിളുകള്‍സാമ്പിളുകൾ എവിടെയാണ് കാണാന്‍കാണാൻ കഴിയുക? [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 17:34, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==വിക്കിപീഡിയ==
വിക്കിപീഡിയ നെയിംസ്പേസിലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒരു ടാക്സോബോക്സ് എങ്ങിനെ വായിക്കാം|ഇതും]] [[വിക്കിപീഡിയ:എന്റെ പേരു മാറ്റുക|ഇതും]] പോലുള്ള ചില താളുകൾ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷാണല്ലോ. മൊത്തത്തിലെടുത്ത് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ തർജ്ജമയ്ക്ക് വല്ല പ്രയോറിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ തുടങ്ങാനാലോചിക്കുകയാണ് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 18:09, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
:ന്നാ ശരി. സമയം പോലെ ചെയ്തോളാം. [http://www.ummid.com/news/June/17.06.2009/iit_kanpur_to_launch_jugnu.htm വാണം വിടലിന്റെ] ഭാഗമായി കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ. (ഇതു തന്നെ കോഡ് കൻവർഷന്റെ ഇടയിലാ :-) ) -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 18:17, 1 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
:തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. തർജ്ജമയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡായുള്ള സാധനങ്ങൾ പുതുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണ്ടതൊക്കെ [[ ഉപയോക്താവ്:Razimantv/Totranslate|ഇവിടെ]] ഇട്ടേക്കൂ. പണിക്ക് കൂട്ടിന് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 07:56, 2 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ==
 
അങ്ങനെതന്നെ ആയിക്കോട്ടെ.. വിരോധല്ല്യാ... :)--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 06:12, 3 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
 
== ചില്ല്(അറ) സഹായാഭ്യര്‍ത്ഥനസഹായാഭ്യർത്ഥന ==
പുതിയ ചില്ല് എവിടെനിന്നു് കിട്ടും? ചില്ലിനു പകരം ''വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ ക്യാപ്പിറ്റല്‍ക്യാപ്പിറ്റൽ ആര്‍ആർ'' ആണു് എനിയ്ക്കു് ഈയിടെയായി മലയാള വികിപ്പീഡിയയില്‍വികിപ്പീഡിയയിൽ കാണാന്‍കാണാൻ കഴിയുന്നതു്. സഹായിയ്ക്കുക--[[ഉപയോക്താവ്:Aby john vannilam|എബി ജോന്‍ജോൻ വന്‍നിലംവൻനിലം]] 08:44, 3 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സിലാണു്ഫയർഫോക്സിലാണു് പുതിയ ചില്ല് വായിയ്ക്കാന്‍വായിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതു് . ഇന്റര്‍നെറ്റ്ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററില്‍എക്സ്പ്ലോററിൽ വായിയിയ്ക്കാം. പുതിയ ചില്ല് എങ്ങനെയെഴുതുമെന്നോ തിരിച്ചറിയാമെന്നോ അറിയില്ല. --[[ഉപയോക്താവ്:Aby john vannilam|എബി ജോന്‍ജോൻ വന്‍നിലംവൻനിലം]] 14:56, 3 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
യൂണികോഡ് 5.1 ചില്ല് വായനാപ്രശ്നം തീര്‍ന്നുതീർന്നു. ചിത്രം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി. ഷിജുവിന്റെ താളും ശ്രദ്ധിച്ചു. വിന്റോസ് എക്സ്പി ഇന്‍‍സ്ക്രിപ്റ്റില്‍ഇൻ‍സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഞാന്‍ഞാൻ ടൈപ്പു ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ 5.1തലമുറ ചില്ലു് വരുമോ ആവോ. വളരെ വളരെ നന്ദിപൂര്‍വംനന്ദിപൂർവം --[[ഉപയോക്താവ്:Aby john vannilam|എബി ജോന്‍ജോൻ വന്‍നിലംവൻനിലം]] 16:25, 3 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
ഇല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക? [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 15:39, 3 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
== തി.ചി. ==
{{tl|തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം/ദിവസം}} എന്നൊരു ഫലകമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഏത് ദിവസമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും പ്രധാന താളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന വിവരണത്തിനുള്ള ലിങ്കും ഇതുപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ ഇടാം. ഇതുവരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഫലകമിട്ടാൽ നന്നാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിന് എളുപ്പവഴി വല്ലതുമുണ്ടോ? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 16:14, 3 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== reference ==
 
Thanks for giving the link to guidelines on references.
[[ഉപയോക്താവ്:Curious10|Curious10]] 06:49, 5 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
അവലംബങ്ങള്‍അവലംബങ്ങൾ പലവിധത്തില്‍പലവിധത്തിൽ നല്‍കുന്നത്നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. [[:w:Edward Wright (mathematician)]] ഈ താള്‍താൾ അവസാനം നോക്കൂ. ഞാന്‍ഞാൻ നല്‍കിയത്നൽകിയത് ഈ ശൈലി അനുസരിച്ചായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ തന്നെ വേറെയും ശൈലികളില്‍ശൈലികളിൽ നല്‍കാറുണ്ട്നൽകാറുണ്ട്. അവലംബങ്ങളെ എന്തായാലും ശൈലീവല്‍ക്കരിക്കേണ്ടത്ശൈലീവൽക്കരിക്കേണ്ടത് നന്നായിരിക്കും :) {{unsigned|Junaidpv}}
ക്ഷമീ, നേരത്തെ ഒപ്പിടാന്‍ഒപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 04:17, 6 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==വർഗ്ഗം==
വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് റീഡയറക്റ്റ് വയ്ക്കുക പതിവുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് {{tl|മായ്ക്കുക}} ഇടാമോ? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 04:45, 6 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== സുനിലേ ==
 
[[മലയാളി മെമ്മോറിയല്‍മെമ്മോറിയൽ|ഇതും]] സമരത്തില്‍സമരത്തിൽ വരുന്നതാണോ???? :)--[[ഉപയോക്താവ്:Sugeesh|സുഗീഷ്]] 13:51, 6 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==ജുമുഅ (നമസ്ക്കാരം)==
[[ജുമുഅ (നമസ്ക്കാരം)]] ലോഗിൻ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമോ? വാൻഡലിസം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും POV ചർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എഡിറ്റുകൾ മാറുന്നുണ്ട് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 16:23, 9 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
[[ഉപയോക്താവ്:Mra]] ഇതൊന്ന് നോക്കുക. യൂസർ തന്റെ പേജിന്റെ തലക്കെട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 17:03, 11 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ഉറവിടം ==
 
മാഷേ, പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല. അത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ നിന്ന് മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചതാണ്ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതാണ്. ''പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ തത്തുല്യ പ്രമാണത്തില്‍പ്രമാണത്തിൽ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്‍നിബന്ധനകൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ബാധകമാണ്'', ഇത് മതിയാവുമോ? ഒരു വഴിയും ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റിക്കോളൂ.. :)--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 12:05, 12 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
നന്ദി വളരെ വളരെ ---[[ഉപയോക്താവ്:Mra|Mra]] 13:39, 12 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== മോഹൻലാൽ ==
== മോഹന്‍ലാല്‍ ==
 
[[മോഹന്‍ലാല്‍മോഹൻലാൽ]] തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിനായെങ്കില്‍പാകത്തിനായെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണേ, സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍കിട്ടുമ്പോൾ. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാംനിർദ്ദേശിക്കാം.--[[user:rameshng|Rameshng]]:::<sup>[[User talk:rameshng|Buzz me :)]]</sup> 19:56, 12 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം:Mohanlal-വാനപ്രസ്ഥം.jpg ==
 
[[:പ്രമാണം:Mohanlal-വാനപ്രസ്ഥം.jpg]] എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇല്ല. ഈ ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷില്‍ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണേങ്കില്‍നിന്നാണേങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.--[[user:rameshng|Rameshng]]:::<sup>[[User talk:rameshng|Buzz me :)]]</sup> 07:12, 13 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ചിത്രത്തിന്‍റെചിത്രത്തിൻറെ പകര്‍പ്പവകാശംപകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച് ==
 
ഇടുക്കി തടാകം.jpeg ചിത്രം ഞാന്‍ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് {{unsigned|Arunrs}}
 
== Mukkutti 500 x 471.jpg ==
 
ചിത്രം ക്രോപ് ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .. :) [[ഉപയോക്താവ്:Deepugn|ദീപു &#91;deepu&#93;]] 16:11, 15 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
 
ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്: വൈലോപ്പിള്ളി സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, വാല്യം 1 , കറന്റ് ബുക്സ് , തൃശൂര്‍തൃശൂർ (2001 ജനുവരി )--[[ഉപയോക്താവ്:Mra|Mra]] 16:19, 15 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ==
* [[ഗലീലിയോ ഗലീലി]] വോട്ട് 2 അനുകൂലം, 1 പ്രതികൂലം, 1 നിഷ്പക്ഷം ആയിരുന്നല്ലോ. പിന്നെങ്ങനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റത്?
* വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ നിർദ്ദേശം അനുകൂലമുള്ള വോട്ടായി കണക്കാക്കുമോ?
-- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 15:49, 16 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
'''Antonin le Pieux'''
 
==ഉപഭാഷ==
ഈ പേജിലെ സമ്വാദം നോക്കുക--[[ഉപയോക്താവ്:Mra|Mra]] 17:13, 16 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)[[ഉപഭാഷ]]
 
== സദിശത്തൊലി ==
 
മോണോബുക്ക് തന്നെയാ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ വെക്റ്റര്‍വെക്റ്റർ സ്കിന്നാണ് ഞാനുപയോഗിക്കുന്നത്. സൈഡ്ബാറിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറച്ചതും ടാബ് സ്റ്റെലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് നോട്ടീസുകള്‍നോട്ടീസുകൾ ടാബിനു മുകളിലായ് വരുന്ന വിധത്തിലാണെങ്കില്‍വിധത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 18:15, 16 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ഖുസ്രൊ ==
 
പേര്‍ഷ്യനൊന്നുംപേർഷ്യനൊന്നും അറിയില്ല സുനിലേ, ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പേര്‍ഷ്യനിലുംപേർഷ്യനിലും(പേര്‍ഷ്യന്റെപേർഷ്യന്റെ എഴുത്ത് അറബി-അല്പസ്വല്പം അറബി തിരിയും അത്രതന്നെ- പോലെയായതിനാല്‍പോലെയായതിനാൽ).
ഖുസ്രൊ എന്നാണെന്ന് ശ്രദ്ധയില്‍ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടപ്പോള്‍പെട്ടപ്പോൾ മാറ്റി എന്നെയൊള്ളൂ.--[[ഉപയോക്താവ്:Vicharam|വിചാരം]] 19:23, 16 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം:മുരിഗമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം.jpg ==
 
നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുതിയചിത്രം ഉടന്‍ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പകര്‍പ്പവകാശസ്വാതന്ത്യമുള്ളതായിരിക്കുംപകർപ്പവകാശസ്വാതന്ത്യമുള്ളതായിരിക്കും അത്. --[[ഉപയോക്താവ്:Ezhuttukari|എഴുത്തുകാരി]] 05:13, 17 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ഗൂഗിൾ.fr ==
 
എനിക്കീ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ മനഃപാഠമായതിനാൽ ഞാനതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ;-). അതിനു മുമ്പത്തെ തിരുത്തലോ.. പ്രത്യേകിച്ച് "ആന്തരിക അന്വേഷണം" --[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സം‌വാദം]]</font> 06:44, 17 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==ജുമുഅ==
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ള വിഷയമാണ്‌. ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ടുണ്ട് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 14:53, 17 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ഗാനോഡര്‍മഗാനോഡർമ ലൂസിഡം ==
[[ഗാനോഡര്‍മഗാനോഡർമ ലൂസിഡം]] എന്ന ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാന്‍ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ#ഗാനോഡര്‍മഗാനോഡർമ ലൂസിഡം|നീക്കം ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുനിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!]] ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. --[[ഉപയോക്താവ്:Ezhuttukari|<span style="color:#FF9900"><strong>എഴുത്തുകാരി</strong></span>]] [[User talk:Ezhuttukari|<span style="color:#6699FF"><sup>സം‌വദിക്കൂ‍</sup></span>]] 15:53, 17 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
===നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പടങ്ങള്‍പടങ്ങൾ===
ആദ്യ കാലത്ത് വിക്കിയിലെത്തിയപ്പോള്‍വിക്കിയിലെത്തിയപ്പോൾ ചേര്‍ത്തചേർത്ത പടങ്ങളാണവ. എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓര്‍മ്മഓർമ്മ പോലുമില്ല. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോട് എതിര്‍പ്പില്ലഎതിർപ്പില്ല. --[[User:Challiyan|'''<span style="color:red">Challiovsky</span> ''']] [[User talk:Challiyan|<sup> <b>Talkies ♫♫</sup> </b>]] 04:54, 18 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== തിരിച്ചു വിടല്‍വിടൽ ==
 
ചില തലക്കെട്ടുകള്‍തലക്കെട്ടുകൾ തിരിച്ചു വിടല്‍വിടൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും തിരിച്ചുവിട്ടതും ആദ്യത്തേതും വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല.(ഉദാഹരണം:തോപ്പില്‍തോപ്പിൽ ഭാസി,വേഡ് പ്രൊസസര്‍പ്രൊസസർ..) സിസ്റ്റത്തിലെ ബ്രൗസറിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കുമോ അതോ മലയാള യുണികോഡ് പഴയ വെര്‍ഷന്‍വെർഷൻ ഫോണ്ട് ആയതിനാലോ ? --[[ഉപയോക്താവ്:Vicharam|വിചാരം]] 17:28, 18 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
 
== താരകത്തിലെ ഒപ്പിന് നന്ദി ==
താരകത്തിലെ ഒപ്പിന് നന്ദി, സഹായവും പ്രചോദനവും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.സസ്നേഹം --[[ഉപയോക്താവ്:Ezhuttukari|<span style="color:#FF9900"><strong>എഴുത്തുകാരി</strong></span>]] [[User talk:Ezhuttukari|<span style="color:#6699FF"><sup>സം‌വദിക്കൂ‍</sup></span>]] 08:33, 19 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
 
==വിത്തുപുര==
'വിത്തുപുര'യില്‍യിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് നടുന്നത് ചങ്ങാതീ? [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 15:04, 20 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
യഥാ‍ര്‍ത്ഥത്തില്‍യഥാ‍ർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് (തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്) പുതിയ താള്‍താൾ തുടങ്ങും മുമ്പേ അല്പാല്പമായി എഴുതാന്‍എഴുതാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് വിത്തു പുര എന്നാണ്. അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ വല്ല സ്ഥലവുമുണ്ടോ? [[പ്രത്യേകം:സംഭാവനകള്‍സംഭാവനകൾ/117.204.81.254|117.204.81.254]] 10:23, 21 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC) [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 10:24, 21 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
'കയോസി'ന്റെ ബാക്കിഭാഗം കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീരെ അപൂര്‍ണ്ണമായഅപൂർണ്ണമായ കുറിപ്പുകള്‍കുറിപ്പുകൾ പുതിയ താളായി ചേര്‍ക്കേണ്ടല്ലോചേർക്കേണ്ടല്ലോ. ഡ്രാഫ്റ്റ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാന്‍സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ ഗൂഗിള്‍ഗൂഗിൾ ഡോക് പോലെ ഒരിടം. പുതിയ താളുകളില്‍താളുകളിൽ അത് വരാതിരുന്നാല്‍വരാതിരുന്നാൽ മതി. ഉപയോക്താവിന്റെ പേജില്‍പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതള്‍കൂടുതൾ താളുകള്‍താളുകൾ തുടങ്ങുന്നത്? [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 05:14, 22 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== കൊക്കാത്തോട് ==
 
നന്നായി. സ്കൂളില്‍സ്കൂളിൽ പടിക്കുമ്പോള്‍പടിക്കുമ്പോൾ ഒരുതവണ പോയ ഓര്‍മഓർമ അങ്ങിനെ എഴുതിത്തുടങ്ങിയതാണ്. നന്നയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശോചനീയമാണ്. നന്ദി --[[ഉപയോക്താവ്:Ezhuttukari|<span style="color:#FF9900"><strong>എഴുത്തുകാരി</strong></span>]] [[User talk:Ezhuttukari|<span style="color:#6699FF"><sup>സം‌വദിക്കൂ‍</sup></span>]] 15:12, 20 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
സദയം ക്ഷമിക്കുക {{unsigned|Sreevasthav}}
 
==പപ്പൈറസ്==
പപ്പൈറസ് എന്നാക്കിയത് ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നു. [http://www.thefreedictionary.com/papyrus ഈ] ഉച്ചാരണം നോക്കൂ. സ്നേഹപൂര്‍വംസ്നേഹപൂർവം [[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 12:55, 21 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==തിരിച്ചു വിടല്‍വിടൽ==
തിരിച്ചു വിടുന്ന താളില്‍താളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ താനേ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡുണ്ടല്ലോ. അതെന്താണെന്ന് പറയാമോ? [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 16:43, 21 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തില്‍തുടക്കത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലോ. [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 17:00, 21 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== ലേഖനം നിലനിര്‍തുവനുള്ളനിലനിർതുവനുള്ള അഭ്യര്‍തനഅഭ്യർതന ==
 
written this article with reference to the kerala kaumudi daily article {{unsigned|Nsreekumar}}
 
 
കേരളകൗമുദി ദിനപത്രം മേയ് 11 2009 - വാര്‍ത്തവാർത്ത
ഞാന്‍ഞാൻ ഐ.ടി അറ്റ് സ്ക്കൂള്‍സ്ക്കൂൾ പ്രോജക്ടില്‍പ്രോജക്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗവ. ജീവനക്കാരനാണ്.
 
കേരളകൗമുദി ദിനപത്രം മേയ് 11 2009 ല്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയെവാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലേഖനം എഴുതിയത്
എൻ.ശ്രീകുമാർ
എന്‍.ശ്രീകുമാര്‍
വി.ജില്ല.കോഡിനേറ്റര്‍കോഡിനേറ്റർ
ഐ.ടി അറ്റ് സ്ക്കൂള്‍സ്ക്കൂൾ പ്രോജക്ട്
പത്തനംതിട്ട
 
== ഒരു ചെറിയ സംശയം ==
 
സുനില്‍ജീസുനിൽജീ..[http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%82:Subeesh_Balan#.E0.B4.A8.E0.B4.A8.E0.B5.8D.E0.B4.A6.E0.B4.BF_4 ഇതും], [http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%82:Razimantv#.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.AE.E0.B4.BE.E0.B4.A3.E0.B4.82-.E0.B4.95.E0.B4.BF.E0.B4.B0.E0.B5.80.E0.B4.9F.E0.B4.82 ഇതും] ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ.--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 06:52, 23 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
== ജമ്മു കശ്മീർ ==
ജമ്മു കാശ്മരില്‍കാശ്മരിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം നീക്കം ചെയ്തത് എന്താണു്.മാത്രുഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണം ഹരിശ്രീ ആണു അവലംബ്ബം...അതു തെറ്റാണോ??? {{unsigned|Jayeshj}}
 
----
[http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%82:%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A8%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82 ഇവിടെ ഒരു സന്ദേശം ! സംവാദം ഹാലി. വാല്‍നക്ഷത്രംവാൽനക്ഷത്രം ]
 
 
==പ്രമാണം:Karakoram1.jpg==
ഈ ചിത്രം ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍സ്കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷന്‍ആട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയര്‍ഷെയർ എലൈക് ലൈസന്‍സ്ലൈസൻസ് പതിപ്പ് 2നു കീഴില്‍കീഴിൽ വരുന്നതാണ് http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ നോക്കുക
http://www.flickr.com/photos/phil_p/1437724064/sizes/o/ ഇതും കാണുക.
ചിത്രം തിരികെ ചേര്‍ക്കാന്‍ചേർക്കാൻ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുനിർദ്ദേശിക്കുന്നു. [[ഉപയോക്താവ്:Noufalom|നൗഫല്‍നൗഫൽ]] 12:12, 24 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പദസൂചി ==
 
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ ലേഖനസൂചികളും (article Index) സംജ്ഞാകോശങ്ങളും (glossary) ,ലിസ്റ്റുകളും ധാരാളമുണ്ട്. [[w:Category:Indexes_of_articles]] [[w:Category:Lists]], [[w:Category:Glossaries]] ഇവ നോക്കുക. ഇവ [[w:Category:Contents]] ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളടക്കത്താള്‍ഉള്ളടക്കത്താൾ നോക്കുക.[[:വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഉള്ളടക്കം]]. മലയാളം വിക്കിയുടെ പ്രയോജനത്തിന്‌ നമുക്കും ആവശ്യമാണ്‌ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ. പദസൂചികളുടെ ആവശ്യം കൂടി മലയാളം വിക്കിക്കുണ്ട്. [http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%AA%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D_%28%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D%29#.E0.B4.B8.E0.B4.BE.E0.B4.99.E0.B5.8D.E0.B4.95.E0.B5.87.E0.B4.A4.E0.B4.BF.E0.B4.95.E0.B4.AA.E0.B4.A6.E0.B4.95.E0.B5.8B.E0.B4.B6.E0.B4.82 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്]. അതിനുള്ള ശ്രമമായാണ്‌ സ്വനവിജ്ഞാനപദകോശം തുടങ്ങിയത്. ഇത് വിക്കി നയങ്ങള്‍ക്കെതിരല്ലെന്ന്നയങ്ങൾക്കെതിരല്ലെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുകാണുമല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കാം.--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 16:09, 24 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== CSS==
ഉള്ളടക്കത്തിലെ ഖണ്ഡികകള്‍ഖണ്ഡികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം - P{margin-top and margin-bottom} - വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള ലിപിയുടെ ഉയരം വെച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണല്ലോ. ഇതു മൂലം രണ്ടു ഖണ്ഡികകള്‍ഖണ്ഡികകൾ തമ്മില്‍തമ്മിൽ വേര്‍തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ലവേർതിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല. [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 16:55, 24 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== നോട്ടബിലിറ്റിയും മായ്ക്കലും ==
 
നോട്ടബിലിറ്റി പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാ ലേഖനവും മായ്കാന്‍മായ്കാൻ നിര്‍ദേശിക്കുമോനിർദേശിക്കുമോ. അല്ലങ്കില്‍അല്ലങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ?. ചില ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ ദീര്‍ഘകാലമായിദീർഘകാലമായി നോട്ടബിലിറ്റിയില്‍നോട്ടബിലിറ്റിയിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും മായ്ക്കാന്‍മായ്ക്കാൻ നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലനിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.ഉദാഹരണമായി [[മഹേഷ് മംഗലാട്ട്]],[[വി.എം. ഗിരിജ]] എന്നിവ. ഈ ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക്ലേഖനങ്ങൾക്ക് കൂടി മായ്ക്കല്‍മായ്ക്കൽ ഫലകമിടാനോ അല്ലങ്കില്‍അല്ലങ്കിൽ [[കമല്‍റാംകമൽറാം സജീവ്]] എന്ന താളിന്റെ മായ്ക്കല്‍മായ്ക്കൽ ഫലകം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയോ അല്ല ഈ സംശയം. പൊതുവായ ഒരു വ്യക്തതക്ക് വേണ്ടിയാണ്‌.--[[ഉപയോക്താവ്:Vicharam|വിചാരം]] 05:51, 25 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
:[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%82%3AJumping_jaguar.png&diff=474599&oldid=472830] മാറ്റി ;-) --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 03:27, 26 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==നന്ദി==
ശലഭത്തില്‍ശലഭത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതിന് നന്ദി സുനില്‍സുനിൽ- [[ഉപയോക്താവ്:Noufalom|നൗഫല്‍നൗഫൽ]] 05:22, 26 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== chilly ==
 
[http://sites.google.com/site/vssun9/Chilli2.jpg ഈ ചിത്രം] എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല [[ഉപയോക്താവ്:Riyaz Ahamed|riyazahamed]] 04:06, 27 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==റബർ ബോർഡ്==
==റബര്‍ ബോര്‍ഡ്==
[[സംവാദം:റബ്ബര്‍റബ്ബർ ബോര്‍ഡ്ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ]] കാണുക:- [[ഉപയോക്താവ്:Noufalom|നൗഫല്‍നൗഫൽ]] 06:17, 27 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം:Hopepong floers ml wiki.jpg ==
 
തങ്കള്‍തങ്കൾ അയച്ച കത്തുകളുടെ മറുപടി എന്തായി ? മറുപടി ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലേഖനത്തിലെ കുറെ ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ മായിക്കേണ്ടാതാണ്. --[[ഉപയോക്താവ്:Ezhuttukari|<span style="color:#FF9900"><strong>എഴുത്തുകാരി</strong></span>]] [[User talk:Ezhuttukari|<span style="color:#6699FF"><sup>സം‌വദിക്കൂ‍</sup></span>]] 12:49, 27 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== OTRS ==
 
[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86_%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%82%3ASadik_Khalid&diff=474814&oldid=474355 :-)] --[[ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid|സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌]] 13:45, 27 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== സാങ്കേതികപദാവലി ==
 
ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ.ക്ഷോഭിച്ചതു ഞാനല്ലേ.
ഇത്രയും കാലം വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ മേഞ്ഞ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവര്‍താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ ഇതൊന്നും കാണാതിരുന്നത് അതിശയിപ്പിച്ചു. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവ അറിയാതിരിക്കുന്നത് അപരാധം.
 
അതിരിക്കട്ടെ,
 
വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ സാങ്കേതികപദകോശങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍പ്രശ്നങ്ങൾ [[സംവാദം:അക്ഷഭ്രംശം|പ]][[സംവാദം:ഓണ്‍ടൊളോജിക്കല്‍ഓൺടൊളോജിക്കൽ വാദം|ല]] [[സംവാദം:ഗൂഢശാസ്ത്രം|ത]][[സംവാദം:ഗ്രാവിറ്റേഷനല്‍ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ലെന്‍സ്ലെൻസ്|വ]][[വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്_(സഹായം)/archive_2#വിവര്‍ത്തനവിവർത്തന സഹായം|ണ]] ചര്‍ച്ചയ്ക്ക്ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്‌തുടർന്നാണ്‌ ഞാന്‍ഞാൻ പഞ്ചായത്തില്‍പഞ്ചായത്തിൽ [[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി_പഞ്ചായത്ത്_(നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർദ്ദേശങ്ങൾ)#വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി_പഞ്ചായത്ത്_(നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർദ്ദേശങ്ങൾ)#|ഈ]] നിര്‍ദ്ദേശംനിർദ്ദേശം വെച്ചത്. [[w:List of Phonetic Topics]]-നെ ആശ്രയിച്ച് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്‌ സ്വനവിജ്ഞാനപദസൂചി. ഈ മാതൃകയില്‍മാതൃകയിൽ പദസൂചികള്‍പദസൂചികൾ തയ്യാറാകുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമല്ലോ.
 
പ്രശ്നം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല. 'സാങ്കേതികപദാവലി' എന്നൊരു പദ്ധതിയുടെ [http://docs.google.com/Doc?docid=0ARmYgjSbFL3yZG1keHFiNV85M2Riajg0N25k&hl=en&pli=1 ചെറുകരട്] ഞാന്‍ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോടെനിർദ്ദേശങ്ങളോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പദ്ധതി തുടങ്ങാന്‍തുടങ്ങാൻ കഴിയുമല്ലോ. മറുപടിക്ക് കാത്തിരിക്കും {{സന്തുഷ്ടം}}--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 06:08, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
:പദാവലികള്‍പദാവലികൾ വേണ്ട. പദാവലി മതി. രൂപീകരണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. താങ്കള്‍താങ്കൾ ഇതിലൊന്ന് കൈവച്ച് തരൂ. അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ [[വിക്കിപീഡിയ:സംശോധനം]] പോലെ കിടക്കും. വിക്കിയിലെ സാങ്കേതികപദവൈവിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷിച്ചുകോണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. സമയമില്ലാത്തതിനാല്‍സമയമില്ലാത്തതിനാൽ അല്പം കാലം പിടിക്കും. എല്ലാം കണ്ടെത്തിയാല്‍കണ്ടെത്തിയാൽ ബോട്ടോടിച്ച് നീക്കാമല്ലോ.--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 07:32, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം: 1234567 ചിത്രം ==
 
[[:പ്രമാണം:1234567.JPG]] , ചങ്ങാതി! ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം, അനുമതി പത്രം എന്നിവ യദാസ്താനത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.. ദയവായി നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന ഫലകം അവിടെ നിന്നും മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു.
--[[ഉപയോക്താവ്:Suneesh|suneesh]] 08:25, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം: 1234567 ചിത്രം ==
[[:പ്രമാണം:1234567.JPG]] , വളരെ അതികം സന്തോഷം.....!!!--[[ഉപയോക്താവ്:Suneesh|suneesh]] 08:40, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== 500px-South Africa 2009 IPL svg.PNG ==
 
ലൈസന്‍സിങ്ലൈസൻസിങ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണ ഫലകത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ {{Information എന്ന ഫലകം മലയാളം വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ ചേര്‍ത്താല്‍ചേർത്താൽ അതിന്റെ വിവരണങ്ങള്‍വിവരണങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ലൈസന്‍സ്ലൈസൻസ് ശരിയല്ലേ എന്നൊന്നു നോക്കിയേര്. --[[user:rameshng|Rameshng]]:::<sup>[[User talk:rameshng|Buzz me :)]]</sup> 09:32, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== സാങ്കേതികപദാവലി ==
 
വിക്കിയിലെ സാങ്കേതികപദങ്ങള്‍സാങ്കേതികപദങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആരംഭിച്ച '''[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി|സാങ്കേതികപദാവലി]]''' എന്ന പദ്ധതി താങ്കള്‍താങ്കൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇടപെടലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ. '''[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/അംഗങ്ങള്‍അംഗങ്ങൾ|ഇവിടെ]]''' താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാനാവുന്ന മേഖലകളില്‍മേഖലകളിൽ ഒപ്പുവെക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുഅഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. '''[[വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി|ചര്‍ച്ചയിലുംചർച്ചയിലും]]''' പദസൂചികളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിലുംനിർമ്മാണത്തിലും താങ്കളുടെ സജീവസാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. -[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 12:56, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം:ഇടുക്കി തടാകം.jpeg ==
 
ആ ചിത്രത്തെ വിക്കിപീഡിയക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.--[[ഉപയോക്താവ്:Arunrs|Arunrs]] 22:37, 28 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം==
# പുതുക്കാനായല്ലോ
# തെങ്ങിന്‌ എഴുത്തുകാരി വോട്ട് ചെയ്തപ്പോള്‍ചെയ്തപ്പോൾ നാമനിര്‍ദ്ദേശംനാമനിർദ്ദേശം ചെയ്താല്‍ചെയ്താൽ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അനൂപന്‍അനൂപൻ വോട്ട് വെട്ടിയത് കണ്ടോ? നാമനിര്‍ദ്ദേശംനാമനിർദ്ദേശം വോട്ടായി കണക്കാക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് തോന്നുന്നു
-- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 04:56, 30 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
==ഫുട്ബോള്‍ഫുട്ബോൾ യുദ്ധം==
തിരുത്തിയത് നന്നായി. ആശയം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.- [[ഉപയോക്താവ്:Noufalom|നൗഫല്‍നൗഫൽ]] 05:22, 30 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 
== പദസൂചി ==
 
ഗണിതം വേണോ ഗണിതശാസ്ത്രം വേണോ എന്ന് തിട്ടമില്ലാഞ്ഞാണ്‌ മേഖലത്താള്‍മേഖലത്താൾ തുടങ്ങാഞ്ഞത്. [[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/ഏകീകരിക്കാനുള്ള_പദങ്ങള്‍ഏകീകരിക്കാനുള്ള_പദങ്ങൾ|ഇവിടെ]] സമവായത്തിലെത്തിക്കാന്‍സമവായത്തിലെത്തിക്കാൻ സമര്‍പ്പിക്കട്ടെസമർപ്പിക്കട്ടെ?
:ഗണിതശാസ്ത്രസംജ്ഞകളെ മുഴുവന്‍മുഴുവൻ ഒറ്റത്താളില്‍ഒറ്റത്താളിൽ ഒതുക്കാനാകുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. ക്ഷേത്രഗണിതം, ബീജഗണിതം തുടങ്ങി വെവ്വേറെ താളുകള്‍താളുകൾ വേണ്ടിവരും. ഇവ തീരുമാനിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഒരു മേല്‍നോട്ടക്കാരന്‍മേൽനോട്ടക്കാരൻ വേണം (നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമോനിർദ്ദേശിക്കാമോ?). എന്തായാലും പൊതുസംജ്ഞകള്‍ക്ക്പൊതുസംജ്ഞകൾക്ക് ഒരു താള്‍താൾ വേണം. ഗണിതവര്‍ഗ്ഗത്തിലുള്ളവയെഗണിതവർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയെ [[ഗണിതശാസ്ത്രപദസൂചി]]യില്‍യിൽ ചേര്‍ക്കൂചേർക്കൂ. പിന്നീട് മാറ്റിയാല്‍മാറ്റിയാൽ പോരേ. ഗണിതം മതിയെങ്കില്‍മതിയെങ്കിൽ തിരിച്ചുവിട്ടാല്‍തിരിച്ചുവിട്ടാൽ മതിയാകും.
താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. [[[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/അംഗങ്ങള്‍അംഗങ്ങൾ|സഹകരിക്കില്ലേ]].
--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 17:08, 30 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
:ആവാം. സാങ്കേതികസഹായങ്ങള്‍സാങ്കേതികസഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. [[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/ഏകീകരിക്കാനുള്ള പദങ്ങള്‍പദങ്ങൾ|ഈ താള്‍താൾ]] എന്തുചെയ്യണം? ഇവിടെ ശ്രദ്ധയെത്തുവാന്‍ശ്രദ്ധയെത്തുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്‌. പദ്ധതിതാളുകള്‍ക്ക്പദ്ധതിതാളുകൾക്ക് എളുപ്പവഴികള്‍എളുപ്പവഴികൾ നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍നിർമ്മിച്ചാൽ കൊള്ളാം.
 
പിന്നെ '''[[പ്രത്യേകം:സംഭാവനകള്‍സംഭാവനകൾ/208.89.216.210|ഇതു]]''' ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. സ്നേ.പൂ.--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 04:52, 1 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== മരപ്പട്ടി ==
 
സുനിൽജീ, വടക്കോട്ട് മെരു എന്നു വിളിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് മരപ്പട്ടി. മരനായ കാട്ടിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളു.--[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സം‌വാദം]]</font> 15:17, 1 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:വെരുക്, വെരുകിന്‍വെരുകിൻ പുഴു ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിയല്ലേ.. മരപ്പട്ടി പനയിലും പുരപ്പുറത്തുമെല്ലാം കാണുന്നതും - പക്ഷേ വെരുക് മണ്ണിലൂടെ പോകുന്നതും അല്ലേ? പക്ഷേ വെരുകിന്റെ പടം കണ്ടിട്ട് മരപ്പട്ടിയുടെ ഷേപ് ഉണ്ട് ;-). മരനായങ്ങിനെ ജനിപ്പിക്കാതെ. കറും‌വെരുക് എന്നിട്ടാല്‍എന്നിട്ടാൽ മതിയാരുന്നു ;-)--[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സം‌വാദം]]</font> 15:28, 1 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==പ്രമാണം:Greencarambola cut.jpg==
മറ്റൊന്നല്ല അത് തന്നെയാണ് [[:പ്രമാണം:Greencarambola cut.jpg|ഇത്]] :) [[ഉപയോക്താവ്:Deepugn|ദീപു &#91;deepu&#93;]] 15:57, 1 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
== തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം ==
[[ബുരിഡന്റെ കഴുത|ബുരിഡന്റെ കഴുത]] തീരുമാനമെടുക്കാന്‍തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രധാനതാളില് ഒറ്റ നില്പാണല്ലോ ‍. [[ചന്ദ്രന്‍ചന്ദ്രൻ|ചന്ദ്രോദയത്തിന്‌]] വൈകിയില്ലേ?--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 16:16, 1 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
:ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നല്ലേ ചന്ദ്രോദയം :) സന്ദേശിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കണ്ടത്--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 06:40, 2 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==ഇൻസെക്റ്റ്==
==ഇന്‍സെക്റ്റ്==
 
ഞാന്‍ഞാൻ ഈ ലേഖനം തുടങ്ങിയത് [[ഇന്‍സെക്റ്റ്ഇൻസെക്റ്റ്]] എന്ന വാക്കു മാത്രം സര്‍ച്ച്സർച്ച് ചെയ്തിട്ടയിരുന്നു. മറ്റൊരു പര്യായമായ [[ഷഡ്പദം|ഷഡ്പദത്തെ]] പറ്റി ഓര്‍ത്തതേയില്ലഓർത്തതേയില്ല. വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ ഇല്ലാത്തലേഖനം എന്നു കരുതി തുടങ്ങി. പോകട്ടെ. ഞാന്‍ഞാൻ ലേഖനം തുടങ്ങിയതേയുള്ളു മുഴുവനാക്കാന്‍മുഴുവനാക്കാൻ ഇനിയും അധികമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കില്‍സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്‍സെക്റ്റ്ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന താള്‍താൾ മുഴുവനായി നീക്കികളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നു തോനുന്നു. നിയമങ്ങള്‍നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെങ്കില്‍അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അതായിര്‍ക്കുംഅതായിർക്കും നല്ലത്. അധികമുള്ളത് ഞാന്‍ഞാൻ ഷട്പദത്തില്‍ഷട്പദത്തിൽ പിന്നിട് ചേര്‍ത്തുചേർത്തു കൊള്ളാം. --[[ഉപയോക്താവ്:Babug|babug**]] 16:53, 1 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 04:27, 2 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==പര്യവേക്ഷണം==
ഒരു പിടിയുമില്ല സുനിലേ. കോശത്തില്‍കോശത്തിൽ കണ്ടത് അതേ പോലെ എടുക്കുകയായിരുന്നു. --[[ഉപയോക്താവ്:Shijualex|Shiju Alex&#124;ഷിജു അലക്സ്]] 08:34, 2 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
==അഹമ്മദാബാദ് ജില്ല==
ഇതും [http://mal.sarva.gov.in/index.php/%E0%B4%85%E0%B4%B9%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%8D ഇവിടെ] നിന്നും കോപ്പിയടിച്ചപ്പോള്‍കോപ്പിയടിച്ചപ്പോൾ പറ്റിയതാ , വിസ്തീര്‍ണ്ണംവിസ്തീർണ്ണം നേരത്തേ ശരിയാക്കിയിരുന്നു --[[ഉപയോക്താവ്:ShajiA|ഷാജി]] 16:14, 2 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
:സാങ്കേതികമായി ശരിയാണ്‌. എന്നാലും വ്യക്തതയ്ക്ക് പഴയ രൂപം തന്നെയാണ്‌ നല്ലത്. ഇക്കാരണത്താല്‍ഇക്കാരണത്താൽ റിവര്‍ട്ട്റിവർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 08:45, 3 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== വിട്ടിൽ ==
== വിട്ടില്‍ ==
 
ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്‌ ഇങ്ങനെതന്നെ അപ്‌ലോഡിയത്. ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡാവുന്നതാണ്‌ :). സസ്നേഹം --[[ഉപയോക്താവ്:Sugeesh|സുഗീഷ്]] 09:08, 3 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
* ആദ്യം കുറച്ചുപ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നതില്‍എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് അവസാനം എടുത്തതാണ്‌ തുമ്പിയുടെ ചിത്രം. കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാമറയല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അതും ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്‍റ്റുംവീൺറ്റും കയറ്റാം. :) --[[ഉപയോക്താവ്:Sugeesh|സുഗീഷ്]] 09:16, 3 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
താരകത്തിന് നന്ദി :) ഇപ്പഴാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് :( --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 09:22, 7 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== വാൻഡൽ ==
== വാന്‍ഡല്‍ ==
അയ്യോ അതൊരു "കോപ്പി പേസ്റ്റ് എററാണേ". ക്ഷമിക്കണേ--[[ഉപയോക്താവ്:Abhishek Jacob|അഭി]] 10:41, 7 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==സിസോപ്പ്==
പേജ് കണ്ടു. ഞെട്ടല്‍ഞെട്ടൽ മാറിയിട്ടില്ല. കണ്‍ഫ്യൂഷനിലുമാണ്‌കൺഫ്യൂഷനിലുമാണ്‌. എന്നിലര്‍പ്പിച്ചഎന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്‌ നന്ദി പറയുന്നു. അവിടെ സമ്മതമറിയിച്ചോട്ടേ? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 08:41, 10 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:വോട്ടെടുപ്പില്‍വോട്ടെടുപ്പിൽ Irshadpp യുടെ വോട്ടിന്റെ സാധുത ഒന്നു പരിശോധിക്കാമോ? http://toolserver.org/~soxred93/count/ ആണ്‌ ഞാന്‍ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. 106 എഡിറ്റുകള്‍എഡിറ്റുകൾ (ഡിലീറ്റ് ചെയ്തവയടക്കം) ഉള്ളതായി കാണുന്നു. അവസാന ഏഴെണ്ണം വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ചെയ്തവയാണ്‌. അപ്പോള്‍അപ്പോൾ, വോട്ട് തുടങ്ങും വരെ 99 തിരുത്തലുകളേ ഉള്ളൂ :-) -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 13:03, 13 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%97%E0%B5%8B%E0%B4%AC%E0%B4%BF_%E0%B4%AE%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%AE%E0%B4%BF&curid=60251&diff=490691&oldid=458090 ഈ മാറ്റം] തിരിക്കേണ്ടി വരും ഗോബി മരുഭൂമി മംഗോളിയയിലും ചൈനയിലും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ്, മരുഭൂമികള്‍മരുഭൂമികൾ എന്ന മാതൃവര്‍ഗ്ഗംമാതൃവർഗ്ഗം അവിടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ? --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 09:51, 11 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
എനിക്ക് എന്റെ പേരും, ലോഗിന്‍ലോഗിൻ നെയിമും മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. അതു സാധ്യമാണോ? മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്.--[[ഉപയോക്താവ്:Anoop menon|Anoop menon]] 13:19, 13 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== ചിരഞ്ജീവി - മാറ്റം ==
 
[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%BF_%28%E0%B4%9A%E0%B4%B2%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B4%9F%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%29&curid=48096&diff=481307&oldid=476587 ചിരഞ്ജീവി പേജില്‍പേജിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം]. ഈ മാറ്റം വരുത്താന്‍വരുത്താൻ കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലില്‍ചാനലിൽ ചിരഞ്ജീവിയുടെ പ്രജാരാജ്യത്തിനെ കുറിചു ചര്‍ച്ചചർച്ച ചെയ്തപ്പോള്‍ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണിത്. - [[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Saj2009|Saj2009]] 18:15, 14 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009
 
==ചാവറയച്ചൻ==
==ചാവറയച്ചന്‍==
ആ തിരുത്തലിനു വിധേയമായ ഭാഗം ഞാന്‍ഞാൻ ഒന്നു മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അധികപ്പറ്റെന്ന് എനിക്കു തോന്നിയത് ഞാന്‍ഞാൻ നീക്കി. 400 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മാമ്മോദീസാത്തൊട്ടിക്കൊന്നും ആ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ ഉള്ളതേ അവിടെ വേണ്ടൂ എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഇനി നോക്കി തീരുമാനിക്കാം.[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 16:26, 16 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== വൈദികർ ==
== വൈദികര്‍ ==
 
ഡണ്‍ഡൺ :-) --[[ഉപയോക്താവ്:Sidharthan|സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍സിദ്ധാർത്ഥൻ]] 16:33, 16 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ==
യുദ്ധങ്ങള്‍യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം ആഭ്യന്തരയുദ്ധം താളിന് ചേരുമോ? വിവിധതരം യുദ്ധങ്ങള്‍യുദ്ധങ്ങൾ എന്നായാലോ?--[[ഉപയോക്താവ്:Abhishek Jacob|അഭി]] 17:51, 16 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== ആണവചില്ല് ==
 
ആണവചില്ലുകളെ തിരിച്ചുവിടുന്ന താങ്കളുടെ പ്രവര്‍ത്തികൊള്ളാംപ്രവർത്തികൊള്ളാം. ആണവതലക്കെട്ടുകള്‍ആണവതലക്കെട്ടുകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ:([[:വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:നയതന്ത്രജ്ഞർ]] ആണവനാണ്‌.) ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിക്കിപീഡിയ എന്തെങ്കിലും നയം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലേഖനങ്ങളില്‍നിന്നുംലേഖനങ്ങളിൽനിന്നും തലക്കെട്ടുകളില്‍നിന്നുംതലക്കെട്ടുകളിൽനിന്നും ആണവന്മാരെ പൂര്‍ണമായുംപൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ്‌ എന്റെ അഭിപ്രായം. രണ്ടു രീതികള്‍രീതികൾ നിലനില്‍ക്കുന്നത്നിലനിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അതിന്‌ ബോട്ടുകള്‍ബോട്ടുകൾ സഹായിക്കില്ലേ?--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 10:26, 17 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:സന്തോഷിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു. യൂണികോഡിന്റെ വിവരക്കേടുകള്‍ക്കനുസരിച്ച്വിവരക്കേടുകൾക്കനുസരിച്ച് തുള്ളണോ? ഇന്‍ബില്‍റ്റ്ഇൻബിൽറ്റ് 5.0 ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാന്‍ഞാൻ തുള്ളില്ല. എക്സ്പ്ലോറര്‍എക്സ്പ്ലോറർ മാറ്റുന്നതുവരെ തുള്ളില്ല (ഞാന്‍ഞാൻ മോസില്ലനാങ്കിലും). ഗൂഗിള്‍ഗൂഗിൾ മാറുന്നതുവരെയും. യൂണികോഡ് 5-ന്‌ എന്താണ്‌ തകരാറെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കുഴപ്പം തിരുത്താനല്ലേ പുതിയ പതിപ്പുകള്‍പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങേണ്ടത്? കുഴപ്പം വരുത്താനാണോ? (യൂണികോഡിന്‌ മലയാളത്തെക്കുറിച്ചെന്തറിയാം?ചില്ല് എന്ന സങ്കല്പനത്തെത്തന്നെ തെറ്റായി ധരിപ്പിച്ചത് യൂണീകോഡാണ്‌) ഇതിന്‌ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് യൂണീകോഡാണ്‌. പ്രശ്നങ്ങള്‍പ്രശ്നങ്ങൾ യൂനികോഡിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്‌ വേണ്ടത്. രേഫബിന്ദുവിനെക്കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനാണ്‌കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ്‌ ഇതിനിടയില്‍ഇതിനിടയിൽ സിബുവിന്റെ [http://unicode.org/consortium/utc-minutes/UTC-118-200902.html പ്ലാന്‍പ്ലാൻ]! അതോടെ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് കുത്തുപാളയെടുക്കും.
 
മലയാളംവിക്കിയുടെ ബ്യൂറോക്രസിയും വിധേയമനോഭാവവും മറ്റേതു വിക്കിയെക്കാളും അധികമാണ്‌. അബദ്ധം വരുത്തിവെക്കുന്ന 5.1-നെ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒന്നും വരാനില്ല. ഇന്ന് വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം പഴയ യൂണികോഡാണ്‌. നെറ്റില്‍ത്തന്നെനെറ്റിൽത്തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം പഴയതാണ്‌. ബ്ലോഗുകളുടെ കാര്യം പ്രസക്തമല്ലെന്നല്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂണികോഡ് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ തലക്കെട്ടുകളിലെങ്കിലും പഴയ രീതി തുടരണം. വിക്കിപീഡിയയാണ്‌ മലയാളം വെബ് സം‌രംഭങ്ങളില്‍സം‌രംഭങ്ങളിൽ മുഖ്യം. 5.3-ല്‍ യൂണികോഡിനെക്കൊണ്ട് ആണവന്മാരെ ഒഴിവാക്കിച്ചാല്‍ഒഴിവാക്കിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ നടന്നാല്‍നടന്നാൽ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചുവരിക ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഇതൊക്കെ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്‌--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 12:46, 17 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
ഇങ്ങനെയും കൊള്ളാം:
;മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു് ഒരു സ്റ്റാന്‍ഡേഡ്സ്റ്റാൻഡേഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും(ഇതു വളരെ വിഷമം പിടിച്ചതാണു്) അതു് വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരികയും ആണു് പരിഹാരം എന്നാണു്. യൂണിക്കോഡ് ഭാഷയെ മുഴുവന്‍മുഴുവൻ നിര്‍വചിക്കുമെന്നുംനിർവചിക്കുമെന്നും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവര്‍അവർ പരിഹരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നതു മണ്ടത്തരമാണു്. യൂണിക്കോഡിന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളിലും മലയാളികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം പോലുമില്ല. തീരുമാനങ്ങളില്‍തീരുമാനങ്ങളിൽ മലയാളികളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുമില്ല. ---Santhosh.thottingal 12:39, 6 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)[http://ml.wikipedia.org/wiki/വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്_(സാങ്കേതികം)#യൂണികോഡ്_5.1.0 ]
--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 13:12, 17 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== നന്ദി ==
 
സിസോപ്പ് നാമനിര്‍ദ്ദേശത്തിനുംനാമനിർദ്ദേശത്തിനും ആശംസകള്‍ക്കുംആശംസകൾക്കും നന്ദി. പുതിയ സിസോപ്പ് പുതിയ യൂസറെപ്പോലൊക്കെയാണ്‌. എനിക്കൊരു സിസോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയല്‍ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണം (കാര്യമായിട്ടാണ്‌). ഈമെയില്‍ഈമെയിൽ വഴി അയച്ചുതന്നാല്‍അയച്ചുതന്നാൽ മതി :-). -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 03:53, 18 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:അധ്യാപകന്‍അധ്യാപകൻ ശരിയും അദ്ധ്യാപകന്‍അദ്ധ്യാപകൻ തെറ്റും ആണെന്നാണ്‌ ഞാന്‍ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ തിരുത്തിയതാണ്‌. ഗൂഗിള്‍ഗൂഗിൾ സര്‍ച്ച്സർച്ച് ചെയ്തപ്പോള്‍ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും കണ്ടിരുന്നു. മഷിത്തണ്ടില്‍മഷിത്തണ്ടിൽ നോക്കാനുള്ള നല്ലബുദ്ധി ഇപ്പോഴേ തോന്നീള്ളൂ :-(. അവിടെ അദ്ധ്യാപകന്‍അദ്ധ്യാപകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തല്‍ക്കാലംതൽക്കാലം റിവര്‍ട്ട്റിവർട്ട് ചെയ്യുന്നു -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 13:06, 18 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== കിങ് ഫുസ് ==
 
പാചക വാതക ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടുകൂടി ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എന്നതില്‍എന്നതിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.‌[[ഉപയോക്താവ്:Pp.pp238|Pp.pp238]]
 
== കിങ് ഫ്യുസ് ==
 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണു,വീടിയോയില്‍വീടിയോയിൽ കമ്പനിയുടെ പേരും കാണിക്കുന്നുണ്ടു.[[ഉപയോക്താവ്:Pp.pp238|Pp.pp238]] 13:51, 18 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ==
മൂന്നാമത്തെ നിര്‍ദ്ദേശമാണ്നിർദ്ദേശമാണ് അനുയോജ്യമായി തോന്നിയത്. മറുപടി വൈകിയതില്‍വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക :)--[[ഉപയോക്താവ്:Abhishek Jacob|അഭി]] 18:37, 18 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== കിങ് ഫ്യുസ് ==
 
ഇപ്പോൾ കിങ് ഫ്യുസിന്റെ മനോരമയുടെ ലിങ്ക് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നു കണ്ട് നോക്കുക.എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ.[[ഉപയോക്താവ്:Pp.pp238|Pp.pp238]] 12:00, 19 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==ടോൾസ്റ്റോയ്==
==ടോള്‍സ്റ്റോയ്==
എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 07:43, 20 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:എനിക്ക് രണ്ടും ശരിയായി കാണാന്‍കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 17:35, 20 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==ജ.ഇ==
[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%9C%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%86_%E0%B4%87%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%BF_%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3&curid=16627&diff=496424&oldid=469738 തിരുത്ത്] വിലയിരുത്തി, അബുല്‍അബുൽ അഅ് ലാ എന്നതാണ്‌ ശരി. തലക്കെട്ട് മാറ്റം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ലോഗൗട്ട് ആയതറിയാതെ ഞാന്‍ഞാൻ തന്നെ നടത്തിയ മാറ്റമാണ്‌. പിന്നെ, എനിക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍നിർദേശങ്ങൾ നല്‍‍കുന്നതിന്‌നൽ‍കുന്നതിന്‌ നന്ദി..വിക്കിയിലെ നവസാക്ഷരനാണേ. അബദ്ധങ്ങള്‍അബദ്ധങ്ങൾ തിരുത്തിത്തരണം.[[ഉപയോക്താവ്:Irshadpp|Irshadpp]] 15:53, 20 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== ആറന്മുള കണ്ണാടി ==
 
ആറന്മുള കണ്ണാടിയെ ക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ഞാൻ ഒരു ലേഖനമെഴുതി.അത് എങ്ങനെയോ മയ്ക്കപ്പെട്ടു. അത് വീണ്ടും എഴുതി ചേര്‍ക്കാന്‍ചേർക്കാൻ ഞാന്‍ഞാൻ എന്താണ്‌ ചെയ്യേണ്ടത്-ഗായത്രി--[[ഉപയോക്താവ്:Gayathri|Gayathri]] 16:17, 20 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
==വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രം==
[[:വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രം]], [[:വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഫ്രാന്‍സിന്റെഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രം]] ഇവയില്‍ഇവയിൽ ഒരെണ്ണം നീക്കം ചെയ്യാമോ?--[[ഉപയോക്താവ്:ShajiA|ഷാജി]] 20:44, 20 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:{{done}} --[[ഉപയോക്താവ്:Vssun|Vssun]] 06:35, 21 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==വിത്തുപുര==
കുറേ കാലമായില്ലേ പുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ വിത്തുപുര ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനും കൂടട്ടെ? ഒരു മാര്‍ഗ്ഗരേഖമാർഗ്ഗരേഖ തന്നാല്‍തന്നാൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം (i mean, ഏതൊക്കെ ലേഖനം ചേര്‍ക്കാംചേർക്കാം, എന്താണ്‌ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഇത്യാദി) -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 06:47, 21 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:സഹായം വേണം. ഐ ആര്‍ആർ സിയില്‍സിയിൽ വരാമോ? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 06:00, 22 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== [[:പ്രമാണം:Amjad.jpg]] ==
 
Hi, I uploaded [[:പ്രമാണം:Amjad.jpg]] to Commons at [[:പ്രമാണം:Amjad Ali Khan.jpg]]. Can you check if I transferred all the info correctly and if yes, delete the first file? Thank you. [[ഉപയോക്താവ്:Hekerui|Hekerui]] 08:29, 22 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:Thank you! [[ഉപയോക്താവ്:Hekerui|Hekerui]] 12:55, 22 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
''"മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ കോമ്മണ്‍സിലേക്ക്കോമ്മൺസിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അതുവഴി [http://toolserver.org/~daniel/WikiSense/CheckUsage.php?i=Amjad_Ali_Khan.jpg&w=_100000#end നിരവധി വിക്കിപീഡിയകളില്‍വിക്കിപീഡിയകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു]. "'' ഇങ്ങനെ ആദ്യമായാണോ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയമാണ്.--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 13:31, 22 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
 
==അല്‍അൽ ജാമിഅ:==
തല്‍ക്കാലംതൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്‌ നല്ലത്. സൈറ്റുകളില്‍സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വെറുതെ പകര്‍ത്തലല്ലല്ലോപകർത്തലല്ലല്ലോ ലേഖനമെഴുത്ത്. ആരെങ്കിലും ഗൗരവത്തോടെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കില്‍തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം.
ആശംസകളോടെ [[ഉപയോക്താവ്:Irshadpp|Irshadpp]] 15:38, 22 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
== സു.മം ==
ഞാന്‍ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്‌. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഒരു വഴിക്കാക്കാന്‍വഴിക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.--[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 16:38, 22 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
[[ഉ:lee2008]] [[ഉ:Georgekutty]]യുടെ താളില്‍താളിൽ ഒരു സംവാദമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ''....... പുറത്ത് ഹിപ്പോക്രസി അകത്ത്'' എന്നാണ്‌ തിരുത്തലിന്‌ ചുരുക്കരൂപം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 11:14, 23 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
:വിത്തുപുര കൊട്ടയ്ക്ക് പ്രധാനതാളിലേക്കിടുകയാണോ? രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള വകുപ്പ് വിത്തുപുരയിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍ഞാൻ :-) -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 13:43, 24 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
:അഞ്ചാന്ന് വിചാരിച്ചതോണ്ടാണ്‌ നേരത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇനി ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ കാണുമ്പോള്‍കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോസ്സസ്സ് ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ നോക്കാം -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 13:48, 24 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== Commons ==
 
Hi, I transferred more pictures to Commons, could you check them and please add any information I didn't translate to the files? The original files are: [[:പ്രമാണം:Manjari.jpg]], [[:പ്രമാണം:Innocent.jpg]], [[:പ്രമാണം:Vineeth sreenivasan.jpg]], [[:പ്രമാണം:Sivamani 2009.jpg]], [[:പ്രമാണം:Nedumudi venu2007.jpg]], [[:പ്രമാണം:Manoj k jayan2007.jpg]], [[:പ്രമാണം:Harisree2007.jpg]], [[:പ്രമാണം:Bharath Mammootty 2007.jpg]], [[:പ്രമാണം:Padmapriya 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Nedumudi venu.jpg]], [[:പ്രമാണം:Mukesh 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Madhu 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Jayasurya 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Jayaram 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Gopika 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Dileep 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Bhavana 2008.jpg]], [[:പ്രമാണം:Amma meeting.jpg]], [[:പ്രമാണം:കുഞ്ചാക്കൊ ബോബന്‍ബോബൻ.jpg]], and [[:പ്രമാണം:മലയാള സിനിമാ നടന്‍നടൻ കുഞ്ചാക്കൊ ബോബന്‍ബോബൻ.jpg]]. I also transferred [[:പ്രമാണം:Prithviraj 2008.jpg]], can you help me identify the person? I can't read the description. Thank you! [[ഉപയോക്താവ്:Hekerui|Hekerui]] 14:08, 24 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:Thanks! I wondered whether it is really him, because he looks old on the picture, not 27. I think you can delete the local duplicates now, they are replaced in the articles. [[ഉപയോക്താവ്:Hekerui|Hekerui]] 14:21, 24 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
Doing the above images one by one..--[[ഉപയോക്താവ്:Vssun|Vssun]] 14:33, 24 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== ചിത്രം ==
 
എന്റെ പിഴ. പുന:സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് --[[ഉപയോക്താവ്:Anoopan|Anoopan&#124; അനൂപന്‍അനൂപൻ]] 14:24, 24 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
== ഗോവ ==
ഗോവ എന്ന പേജിന്റെ alignment മാറിയിരിക്കുന്നു.ഒന്നു നോക്കാമോ??{{unsigned|Jayeshj}}
== അന്റോണിയസ് പയസ് ==
 
മുന്‍പ്മുൻപ് നിങ്ങളുടെ പേര് അന്റോണിയസ് പയസ് എന്നായിരുന്നോ [http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:Vssun&curid=7071&diff=502916&oldid=497391]. ഹ..ഹ ;-) --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 05:29, 27 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== പള്ളിയറകൾ ==
== പള്ളിയറകള്‍ ==
ഇതിലെ വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുമ്പൊരിക്കല്‍മുമ്പൊരിക്കൽ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. പകര്‍പ്പവകാശമാണ്പകർപ്പവകാശമാണ് പ്രശനമെങ്കില്‍പ്രശനമെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന്. വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണു പ്രശ്‌നമെങ്കില്‍പ്രശ്‌നമെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുന്നതാവില്ലേ ഭംഗി?{{unsigned|Rajeshodayanchal}}
 
==Antonin le Pieux==
== Re: വീരേന്ദ്രകുമാർ ==
 
എന്റെ തെറ്റാണ്, എന്തുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആ തിരുത്തല്‍തിരുത്തൽ നടത്തിയതെന്ന് ഓര്‍മ്മഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല... ശ്രദ്ധക്കുറവു മൂലം സംഭവിച്ചതാവാം [[ഉപയോക്താവ്:Deepugn|ദീപു &#91;deepu&#93;]] 03:26, 28 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== പട്ടിക ==
 
മാഷേ.. തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ നവംബറിലെ പട്ടിക ഒന്ന് ശരിയാക്കാമോ? അതില്‍അതിൽ ഫലകമാണോ ചേര്‍ക്കാറുള്ളത്ചേർക്കാറുള്ളത്? ഒരു കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്.--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 12:45, 29 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==Urgent==
[[Schoolwiki:സഹായമേശ]] കാണൂ. എന്താണ്‌ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈമെയില്‍ഈമെയിൽ അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവാരുന്നു -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 14:31, 29 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
ഉഗാണ്ടയുടെ കാര്യം യാതൃശ്ചികമായിരുന്നു. --[[ഉപയോക്താവ്:Babug|babug**]] 05:37, 30 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
:ഇന്നലെ സ്കൂള്‍വിക്കിസ്കൂൾവിക്കി തിരഞ്ഞ് ആരോ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്‌. വെറുതെ മെയില്‍മെയിൽ ചെയ്തു :-(. പിന്നെ [[സ്കൂള്‍വിക്കിസ്കൂൾവിക്കി]] ഒന്ന് നോക്കാമോ? ആദ്യത്തെ വാചകം അത്ര ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല. വര്‍ഗ്ഗീകരണത്തിന്‌വർഗ്ഗീകരണത്തിന്‌ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവരും -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 09:07, 30 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:ആദ്യവാചകം നീക്കിയത് നന്നായി. ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗവും മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്തവാർത്ത അതേപോലെ തട്ടിയ മാതിരിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിലനിര്‍ത്താമോനിലനിർത്താമോ? -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 09:29, 30 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
== അമ്പലമേട് ഫാക്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ഹൈസ്കൂൾ ==
 
[[അമ്പലമേട് ഫാക്ട് ഹൈസ്കൂള്‍ഹൈസ്കൂൾ]] ഞാന്‍ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയമാണ്. സ്കൂള്‍സ്കൂൾ ഒഴിവാക്കാന്‍ഒഴിവാക്കാൻ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ. നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന്നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പത്രങ്ങളിലോ മറ്റോ വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍വാർത്തകൾ അല്ലാതെ ശ്രദ്ദേയത എങ്ങിനെ തെളിയിക്കാം? --[[ഉപയോക്താവ്:Sreejithk2000|ശ്രീജിത്ത് കെ]] 16:15, 30 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 
==etc. etc==
പുതിയ ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ വ്രുന്ന വഴിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ ചൂലിന്റെ കാര്യം : uneasy lies the head that wears the crown എന്നല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാന്‍മിണ്ടാതിരിക്കാൻ നിര്‍വ്വാഹമില്ലല്ലോനിർവ്വാഹമില്ലല്ലോ -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 11:21, 31 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
:Obtuse triangle പുനസ്ഥാപിക്കാനാണോ? വിഷമഭുജത്രികോണത്തെപ്പറ്റി താളില്ലല്ലോ. ഞാന്‍ഞാൻ തന്നെ പണ്ട് തെറ്റായ റീഡയറക്റ്റ് നല്‍കിയതായിരുന്നുനൽകിയതായിരുന്നു -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 08:46, 1 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
:ഇപ്പം മനസ്സിലായി. ഞാനെന്തൊരു പൊട്ടനാ. വെറുതെയല്ല എനിക്ക് വട്ടാന്ന് നാട്ടുകാര്‌ പറയുന്നത് :-). തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന്‌ നന്ദി -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 09:00, 1 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ താള്‍താൾ ==
മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം കാണാന്‍കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു താളിന്റെ അല്ല, പൊതുവില്‍പൊതുവിൽ അങ്ങിനെ കാണാന്‍കാണാൻ എന്താണ് മാര്‍ഗ്ഗംമാർഗ്ഗം എന്നറിയാന്‍എന്നറിയാൻ താത്പര്യം ഉണ്ട് --[[ഉപയോക്താവ്:Sreejithk2000|ശ്രീജിത്ത് കെ]] 19:54, 2 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
==[[:പ്രമാണം:Birthdaymatch.png‎]]==
നേരത്തേ നല്‍കിയിരുന്നല്ലോനൽകിയിരുന്നല്ലോ. വിവരണം എന്ന ഫലകത്തിന്റെ പരമാമീറ്ററുകള്‍പരമാമീറ്ററുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിപ്പോയെന്നുമാത്രം, മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 08:47, 3 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
 
ഒരു താളിലേക്ക് കണ്ണി നല്‍കിയിട്ടുള്ളനൽകിയിട്ടുള്ള താളുകള്‍താളുകൾ [[പ്രത്യേകം:കണ്ണികളെന്തെല്ലാം]] വഴി കിട്ടുമെന്നറിയാം, ഒരു താളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവിടലുകളുടെ മാത്രം പട്ടിക ലഭിക്കുവാന്‍ലഭിക്കുവാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാമോ? --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 06:17, 5 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== [[:File:Mohanlal Onam.JPG]] ==
 
Hi, I commented on the deletion discussion. Regards [[ഉപയോക്താവ്:Hekerui|Hekerui]] 17:37, 5 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
86.96.229.xxx ഈ ഐ.പി. റേഞ്ചിനെ താല്‍ക്കാലികമായിതാൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞാലോ? --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 11:38, 7 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
ഐ.പി. നീക്കം ചെയ്ത സമയം ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടില്ലേ? ഇതിപ്പോ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ? ആശ്ചര്യം --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 11:45, 7 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== ജബല്‍ജബൽ ഹഫീത് ==
 
<br>പ്രിയ സുനില്‍സുനിൽ,</br>
[http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B4%AC%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D_%E0%B4%B9%E0%B4%AB%E0%B5%80%E0%B4%A4%E0%B5%8D ഈ താളിലെ] ഇന്‍ഫൊബോക്സ്ഇൻഫൊബോക്സ് ശരിയാക്കുമോ. പറ്റുമെങ്കില്‍പറ്റുമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ആ രണ്ട് ചിത്രംകൂടി ചേര്‍ക്കണേചേർക്കണേ--[[ഉപയോക്താവ്:Vicharam|വിചാരം]] 18:49, 7 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി ==
 
ഇപ്പോ ശരിയായെന്ന് കരുതുന്നു. Infobox Indian Jurisdiction ഫലകത്തില്‍ഫലകത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല, ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി താളിലെ താളിലെ ഉപയോഗത്തിലെ എന്തോ പിഴവാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി താളില്‍താളിൽ നിന്നും പകര്‍ത്തിയെടുത്തപ്പോള്‍പകർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ശരിയായി, എന്നാലും ഫലകത്തിലും എന്തോ ഒരു പിഴവുണ്ട്? (മുന്‍പ്മുൻപ് മാറ്റങ്ങള്‍മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് ഫലകം പുതുക്കാനായിരുന്നു) --[[ഉപയോക്താവ്:Junaidpv|ജുനൈദ്]] <small>([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv|സം‌വാദം]])</small> 04:09, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
==പള്ളിയുടെ പേര്==
സഭാതര്‍ക്കവുമായിസഭാതർക്കവുമായി ബന്ധമുള്ള തിരുത്തല്‍തിരുത്തൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ തര്‍ക്കത്തെക്കുറിച്ച്തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കാര്യമായ അറിവൊന്നുമില്ല. ഈ [http://www.syrianchurch.org/ch/PerumbavurChurch.htmലിങ്കില്‍htmലിങ്കിൽ] പള്ളിയുടെ 1997-ലെ renovation-ന്റെ സമയത്ത് സ്ഥാപിച്ച ശിലാഫലകം കാണാം. അതില്‍അതിൽ യാക്കോബായ സൂറിയാനി പള്ളി എന്നാണ്. സാധാരണ, "ബാവാക്കക്ഷി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പള്ളി എന്നാണ് അതിന്റെ സൂചന എന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പോള്‍അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തിരുത്തല്‍തിരുത്തൽ റിവേര്‍ട്ട്റിവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും.[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 10:28, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
==സുന്നി==
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുനില്‍സുനിൽ. മുസ്ലിംകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതും മുസ്ലിംകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാന്തരവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മില്‍തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല -- [[User:Razimantv|റസിമാൻ]] <font color=green>[[User talk:Razimantv|ടി വി]]</font> 15:18, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
വലിയ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ്‌ ഉത്തമം.[[ഉപയോക്താവ്:Irshadpp|Irshadpp]] 15:26, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
::ജബല്‍ജബൽ ഹഫീതില്‍ഹഫീതിൽ ചിത്രങ്ങല്‍ചിത്രങ്ങൽ ചേര്‍ത്തതിന്‌ചേർത്തതിന്‌ നന്ദി.--[[ഉപയോക്താവ്:Vicharam|വിചാരം]] 15:37, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== പുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി. ==
 
ആദ്യമേ ശലഭത്തിനു നന്ദി പറയുന്നു. മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ,അതിന്റെ manufacturing process ഒക്കെ പ്രതിപാദിച്ച് ഒരു ലേഖനംതുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.പക്ഷേ മദ്യം എന്ന ലേഖനം മുൻപ് നീക്കം ചെയ്തതായി കാണുന്നു.... ഒന്നു സംവദിക്കാമോ????--[[ഉപയോക്താവ്:Jayeshj|Jayeshj]] 18:05, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== പെരുമ്പാവൂർ ==
== പെരുമ്പാവൂര്‍ ==
 
പ്രസ്തുത പള്ളിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും തിരുത്ത് സഭാതര്‍ക്കവുമായിസഭാതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് controversial ആണ്. ഒരുപക്ഷേ പള്ളിയുടെ കൈവശാവകാശം യാക്കോബായ ഓര്‍ത്തഡോക്സ്ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗക്കാരില്‍വിഭാഗക്കാരിൽ ആര്‍ക്ക്ആർക്ക് എന്നതില്‍എന്നതിൽ തര്‍ക്കമുണ്ടാവാംതർക്കമുണ്ടാവാം. --[[ഉപയോക്താവ്:Jacob.jose|ജേക്കബ്]] 19:13, 8 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== പ്രമാണം:Dataone.jpg ==
 
ഈ അനുമതിപത്രം യോജ്യമായിരിക്കും. --[[ഉപയോക്താവ്:Lijorijo|Lijo]] 10:43, 10 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
==[[നജ്റാന്‍നജ്റാൻ]]==
സുഹൃത്തെ, ഈ ലേഖനത്തില്‍ലേഖനത്തിൽ ഒരു ചിത്രം ചേര്‍ത്തിരുന്നുചേർത്തിരുന്നു(പ്രമാണം:Najran musium entrance.jpg). അത് പക്ഷെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമോ.[[ഉപയോക്താവ്:Irshadpp|Irshadpp]] 21:18, 11 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== റഫറൻസ് ==
== റഫറന്‍സ് ==
 
{{tl|ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി മെട്രോ പാതകള്‍പാതകൾ}} ലെ റഫറന്‍സിനുറഫറൻസിനു കുഴപ്പമില്ല. ആ പേരിലുള്ള റഫറന്‍സ്റഫറൻസ് പ്രധാനപേജില്‍പ്രധാനപേജിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്‍ഫൊബോക്സില്‍ഇൻഫൊബോക്സിൽ. അത് കൊണ്ടാണ് അതില്‍അതിൽ കൊടുക്കാഞ്ഞത്. പ്രധാനപേജില്‍പ്രധാനപേജിൽ കുഴപ്പമില്ല. --[[user:rameshng|Rameshng]]:::<sup>[[User talk:rameshng|Buzz me :)]]</sup> 15:58, 13 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
:[[ന്യൂ ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി]], [[ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി]] എന്നിവടങ്ങളില്‍എന്നിവടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. {{tl|ഡെല്‍ഹിഡെൽഹി മെട്രോ പാതകള്‍പാതകൾ}} എന്നതില്‍എന്നതിൽ തന്നെ റഫറന്‍സ്റഫറൻസ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്--[[user:rameshng|Rameshng]]:::<sup>[[User talk:rameshng|Buzz me :)]]</sup> 09:33, 14 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടും ഞാന്‍ഞാൻ ഏടുത്തതാണ്. അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല.[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 11:08, 14 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
സുനില്‍സുനിൽ, കൊന്തയുടെ പടങ്ങള്‍പടങ്ങൾ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ ശരിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ.[[ഉപയോക്താവ്:Georgekutty|Georgekutty]] 11:19, 14 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
== മായ്ക്കലിസം ==
സുനില്‍സുനിൽ, വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ ഒറ്റ വരി എന്ന കാരണത്താല്‍കാരണത്താൽ മായ്ക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഒന്നുമില്ലാത്തതിലും ഭേദമല്ലേ ഒറ്റ വരി? ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയെപ്പോലെ മലയാളം വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ സജീവര്‍സജീവർ കുറവായതിനാല്‍കുറവായതിനാൽ വിക്കിനയങ്ങളെ എടുത്തുപെരുമാറേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വരിയുമില്ലാതെ അമ്പതിനായിരം തികയ്ക്കുന്ന ഹിന്ദിവിക്കിയെപ്പോലെയാകുന്നില്ല. നീര്‍മറിയെക്കുറിച്ച്നീർമറിയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി അന്വേഷിക്കാന്‍അന്വേഷിക്കാൻ നല്ല തിരക്കു കാരണം പറ്റിയില്ല. (മലയാളവിജ്ഞാനകോശങ്ങളില്‍മലയാളവിജ്ഞാനകോശങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. മറ്റുള്ളവയിലും. നെറ്റില്‍നെറ്റിൽ ഭിന്നമായ നിര്‍വചനങ്ങള്‍നിർവചനങ്ങൾ കണ്ടു.) ഇനി ഇപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. --[[ഉപയോക്താവ്:Thachan.makan|തച്ചന്റെ മകന്‍മകൻ]] 12:25, 14 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== ചിത്രം ==
 
ഇത്ര നാളായും മറുപടി കണ്ടില്ല. ഈ ആഴ്ക റിമൈന്‍ഡര്‍റിമൈൻഡർ അയച്ചിട്ടുന്റു. തിങ്കളാഴ്ക വരെ കാത്തിട്ടു നീക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. --[[ഉപയോക്താവ്:Jyothis|ജ്യോതിസ്]] 15:01, 14 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
== പ്രമാണം ശാസ്ത്രവണ്ടി 2009 ==
 
ഉറവിടം ചേര്‍ത്തുചേർത്തു. മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എടുത്തതാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ http://ksspnewss.blogspot.com/2009/10/blog-post_30.html ഇവിടെ കാണാം. ഇനിയും ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മാച്ചേക്കൂ. അപ്പോള്‍അപ്പോൾ പുതിയ ചിത്രം തരാം. --[[ഉപയോക്താവ്:Neon|Neon.]] 07:20, 15 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== copyright of images ==
 
ഞാന്‍ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പിക്കാസയിലുള്ള ഒരു ഉപയോക്താവ് എടുത്ത ചിത്രമാണ്. അപ്പോള് ഇതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പകറ്പ്പവകാശമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? --[[ഉപയോക്താവ്:Lijorijo|Lijo]] 15:00, 22 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== LV flag ==
 
Hi! have You (VsBot) got a LV wiki flag? If not, do it ASAP, please! --[[ഉപയോക്താവ്:Kikos|Kikos]] 15:11, 25 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== സോളാർ പാനൽ ==
== സോളാര്‍ പാനല്‍ ==
ഒരു ലേഖനത്തിന്‌ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയെ അവലംബമാക്കാമോ?? {{unsigned|Jayeshj}}
 
== തിരുത്ത് ==
 
എനിക്കുറപ്പില്ല. എന്റെ അറിവില്‍അറിവിൽ കൃഷ്ണയ്യര്‍കൃഷ്ണയ്യർ ബ്രണ്ണന്‍ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നുവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. റഫറന്‍സുകള്‍റഫറൻസുകൾ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. ശ്രമിക്കാം. അതു വരെ ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയില്‍രീതിയിൽ കിടക്കട്ടെ--[[ഉപയോക്താവ്:Anoopan|Anoopan&#124; അനൂപന്‍അനൂപൻ]] 15:05, 26 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
==കുളയട്ട==
[[കുളയട്ട]]യുടെ ടാക്സോബോക്സ് നോക്കൂ... പേരില്ല.. ---[[ഉപയോക്താവ്:Anee jose|AneeshJose]] 07:05, 28 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
{{ശരി}} ശരിയാക്കി. --[[ഉപയോക്താവ്:Vssun|Vssun]] 07:11, 28 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== ബോട്ട് ==
 
റസിമാൻ ശരിയാക്കി ;-), ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം. കാറ്റഗറി ചേർക്കൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാലാണ് അതുപയോഗിക്കാതിരുന്നത്--[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സം‌വാദം]]</font> 00:59, 29 നവംബര്‍നവംബർ 2009 (UTC)
 
== ഫലകം:Coord / prettyurl ==
 
ഫലകങ്ങള്‍ഫലകങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത്‌ പ്രദര്‍ശികുന്നുപ്രദർശികുന്നു (overlap)
[[കോഴിക്കോട്]] താള്‍താൾ കാണുക [[ഉപയോക്താവ്:Dpkpm007]]
 
== പ്രമാണം:1100182570 icon.jpg നീക്കം ച്ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്. ==
 
പ്രമാണം നീക്കുക.ഒരു സൈറ്റില്‍സൈറ്റിൽ നിന്നു സേവ് ചെയ്തതാണു.പകര്‍പ്പവകാശത്തിനെപകർപ്പവകാശത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു.--[[ഉപയോക്താവ്:അനീഷ്|അനീഷ്]] 16:10, 5 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 
==നന്ദി==
ഇവിടെ വിട്ടു പോകാന്‍പോകാൻ മനസില്ല, നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. വരാന്‍വരാൻ സാധിക്കാത്തത്.
 
സസ്നേഹം --[[User:Jigesh|<font face="Rage Italic" size="3" style="color:#000000;color:black"><i>Jigesh</i></font>]] <sup><span style="font-family:Italic;color:black">[[user_talk:jigesh|<font face="Rage Italic" size="3" style="color:#000000;color:red">talk</font>]]</span></sup> 05:04, 6 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2009 (UTC)
== കടുവ ==
പഗ് മാര്‍ക്ക്മാർക്ക് എന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണ്‌...പൊതുസഞ്ചയത്തിനു വിടാന്‍വിടാൻ മറന്നു പോയി...ഇനി എങ്ങനാ അതു ചേര്‍ക്കുന്നെചേർക്കുന്നെ....??--[[ഉപയോക്താവ്:Jayeshj|Jayeshj]] 14:35, 8 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 
== വര ==
 
[[ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Otheruses4]]--[[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സം‌വാദം]]</font> 02:09, 9 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2009 (UTC)
 
== നീലത്താമര പോസ്റ്റര്‍പോസ്റ്റർ ==
 
[[:പ്രമാണം:NeelathamaraPoster.jpg]] ഈ പോസ്റ്ററൊന്ന് വിശധാമയി പരിശോധിക്കാമോ? ഞാന്‍ഞാൻ തന്നെ അപ്ലോഡിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതില്‍ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ?--[[User:Subeesh Balan|'''<span style="color:#000080">S</span>u<span style="color:#0000FF">b</span><span style="color:#4169E1">e</span><span style="color:#1E90FF">e</span><span style="color:#87CEEB">s</span><span style="color:#87CEEB">h</span>''']] [[User talk:Subeesh Balan|<sup>Talk‍</sup>]] 13:58, 9 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2009 (UTC)
58

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1917878" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്