"പ്ലാസ്റ്റിക്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,789 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
129.143.71.39 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1910140 നീക്കം ചെയ്യുന്നു
(ചെ.) (129.143.71.39 (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള...)
(ചെ.) (129.143.71.39 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1910140 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
=== ഉപയോഗ മേഖലകൾ ===
 
==== എഞ്ചിനിയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ====
Kurdische Sprache
താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ,സർവ്വസാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ (commodity plastics)നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് വില കൂടിയ പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുളള എഞ്ചിനിയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ.
von Wladik Carkin
ഭാരവാഹന ക്ഷമതയുളള ( load bearing) ഉരുപ്പടികൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ ബലം, കാഠിന്യം, ആഘാതപ്രതിരോധനം എന്നീ ഗുണവിശേഷങ്ങളുളളവയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ.·
 
ഏകകങ്ങളുടെ ഘടന, ശൃംഖലകളുടെ ഘടന, ദൈർഘ്യം, അവക്കിടയിലുളള കുരുക്കുകൾ ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷരൂപത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പോളി എത്തിലീനിൻറെ നീളം കുറഞ്ഞ ശൃംഖലകളടങ്ങിയ LLDPE, LDPE എന്നിവ പാക്കിംഗിനു ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈർഘ്യമേറിയ ശൃംഖലകളടങ്ങിയ HDPE, ശൃംഖലകൾക്കിടയിലുളള കുരുക്കുകളാൽ വല പോലുളള ഘടന പ്രാപിക്കുന്ന UHMWPE എന്നിവ എഞ്ചിനിയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.
 
[http://--[[പ്രത്യേകം:സംഭാവനകൾ/129.143.71.39|129.143.71.39]] 13:07, 28 ജനുവരി 2014 (UTC)'''====%20എഞ്ചിനിയറിംഗ്%20പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ%20====താരതമ്യേന%20വില%20കുറഞ്ഞ,സർവ്വസാധാരണ%20പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ%20(comm
odity%20plastics)നിന്ന്%20വിഭിന്നമാണ്%20വില%20കൂടിയ%20പ്രത്യേക%20സ്വഭാവ%20സവിശേഷതകളുളള%20എഞ്ചിനിയറിംഗ്%20പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ.%20ഭാരവാഹന%20ക്ഷമതയുളള%20(%20load%20bearing)%20%20ഉരുപ്പടികൾ%20പൂർണ്ണമായോ%20ഭാഗികമായോ%20നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ%20ബലം,%20കാഠിന്യം,%20ആഘാതപ്രതിരോധനം%20എന്നീ%20%20ഗുണവിശേഷങ്ങളുളളവയാണ്%20ഈ%20ഇനത്തിൽ.·%20ഏകകങ്ങളുടെ%20ഘടന,%20ശൃംഖലകളുടെ%20ഘടന,%20ദൈർഘ്യം,%20അവക്കിടയിലുളള%20കുരുക്കുകൾ%20%20ഇതെല്ലാം%20പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ%20ഗുണങ്ങളെ%20പ്രത്യക്ഷരൂപത്തിൽ%20സ്വാധീനിക്കുന്നു.%20ഉദാഹരണത്തിന്%20പോളി%20എത്തിലീനിൻറെ%20നീളം%20കുറഞ്ഞ%20ശൃംഖലകളടങ്ങിയ%20LLDPE,%20LDPE%20എന്നിവ%20പാക്കിംഗിനു%20%20ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ,%20ദൈർഘ്യമേറിയ%20ശൃംഖലകളടങ്ങിയ%20HDPE,%20ശൃംഖലകൾക്കിടയിലുളള%20കുരുക്കുകളാൽ%20%20വല%20പോലുളള%20ഘടന%20പ്രാപിക്കുന്ന%20%20%20UHMWPE%20%20എന്നിവ%20%20എഞ്ചിനിയറിംഗ്%20പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ%20വിത്തിൽ%20പെടുന്നു.'''''ചെരിച്ചുള്ള%20എഴുത്ത്'' --[[പ്രത്യേകം:സംഭാവനകൾ/129.143.71.39|129.143.71.39]] 13:07, 28 ജനുവരി 2014 (UTC)'''==== എഞ്ചിനിയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ====താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ,സർവ്വസാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ (commodity plastics)നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് വില കൂടിയ പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുളള എഞ്ചിനിയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ. ഭാരവാഹന ക്ഷമതയുളള ( load bearing) ഉരുപ്പടികൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ ബലം, കാഠിന്യം, ആഘാതപ്രതിരോധനം എന്നീ ഗുണവിശേഷങ്ങളുളളവയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ.· ഏകകങ്ങളുടെ ഘടന, ശൃംഖലകളുടെ ഘടന, ദൈർഘ്യം, അവക്കിടയിലുളള കുരുക്കുകൾ ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷരൂപത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പോളി എത്തിലീനിൻറെ നീളം കുറഞ്ഞ ശൃംഖലകളടങ്ങിയ LLDPE, LDPE എന്നിവ പാക്കിംഗിനു ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈർഘ്യമേറിയ ശൃംഖലകളടങ്ങിയ HDPE, ശൃംഖലകൾക്കിടയിലുളള കുരുക്കുകളാൽ വല പോലുളള ഘടന പ്രാപിക്കുന്ന UHMWPE എന്നിവ എഞ്ചിനിയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ വിത്തിൽ പെടുന്നു.'''''ചെരിച്ചുള്ള എഴുത്ത്'']<big><big>വലിയ എഴുത്ത്</big><small><sup>ചെറിയ എഴുത്ത്</sup><sub>സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്ത്</sub>ĉěǣ</small></big>
 
==== പാക്കേജിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ====
സാധാരണയായി തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് പാക്കിംഗിനുപയോഗിക്കാറ്.
14,571

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1913871" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്