"സംവാദം:ക്രോണിക് ഒബ്‌സ്ട്രക്ടീവ് പൾമൊണറി ഡിസീസ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

 
:സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ തർജ്ജമ എന്നതു് കണ്ടെത്തലല്ല, ഉചിതമായ പദത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണു്. അതിനായി [[WP:TT]] പോലുള്ള പദ്ധതികളും വിക്കിപീഡിയക്കകത്തുണ്ടു്. [[വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്|'''"കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്"''']] എന്നതിന്റെ ദുരുപയോഗമാണു് ഇവിടെ പ്രിൻസ്‌മാത്യു നടത്തി അതിനെ സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ തർജ്ജമയ്ക്കെതിരായ തരത്തിലുള്ള നയമാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതുവഴി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ അപമാനം വരുത്തിവെക്കുന്നതും. ഇതിൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഒരു ചർച്ച [[വിക്കിപീഡിയ_സംവാദം:കണ്ടെത്തലുകൾ_അരുത്]] എന്നിടത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു് . നയപരമായ ചർച്ചയായതിനാൽ അവിടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. - [[ഉപയോക്താവ്:AniVar|അനിവർ അരവിന്ദ്]] ([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:AniVar|സംവാദം]]) 07:51, 3 ജൂൺ 2013 (UTC)
::അനിവാർ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്തത്. ഈ വിഷയത്തിൽ സുദീർഘമായ ഒരു ചർച്ച ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങിവച്ചത് [[വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്_(നയരൂപീകരണം)#.E0.B4.B2.E0.B5.87.E0.B4.96.E0.B4.A8.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.A4.E0.B4.BF.E0.B4.A8.E0.B5.8D.E0.B4.B1.E0.B5.86_.E0.B4.AA.E0.B5.87.E0.B4.B0.E0.B4.BF.E0.B4.A8.E0.B5.81.E0.B4.82_.E0.B4.B5.E0.B5.87.E0.B4.A3.E0.B4.82_.E0.B4.85.E0.B4.B5.E0.B4.B2.E0.B4.82.E0.B4.AC.E0.B4.82|ഇവിടെ]] നടക്കുന്നുണ്ട്. "ഈ നയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഉണ്ട്. വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്#എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം കാണുക. പുതിയ പദങ്ങൾ, പഴയകാര്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തലുകളാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവി‌ച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഉപയോക്താക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ." എന്നതും ഈ നയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും." എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്മിൻ ആണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ മുകളിൽ അപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ദുരുപയോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനു മുൻപ് ആ ചർച്ച കൂടി ഒന്നു കാണൂ.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1771573" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്