"യൂദാ ശ്ലീഹാ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
==നൊവെന==
മിശിഹായുദെ സ്നെഹിതനും വിസ്വസ്ത ദസനുമയ വി.യൂദാസ്ലീഹയെ എറ്റവും കഷ്റ്റപ്പെദുന്ന എനിക്കുവെന്ദി അപെക്ഷിക്ക്നമെ. യാതൊരു സഹയവും ഫലസിധിയും ഇല്ലതെ വരുന്ന സന്ധർഭതിൽ അറ്റവും ത്വരിതവും ഗൊചരവുമായ സഹയം ചെയുന്നതിനു അങെക്കു വിസ്സെഷ വിധിയായി കിട്ടിറ്റിരികുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ അങു ഉപയൊഗിക്കനമെ. എന്റെ എല്ല ആവസ്യങലെക്കലും വിസിഷ്യ (ആവസ്യ്ം പരയുക) അങെ സഹായം ഞൻ അപെക്ഷികുന്നു. ഭഗ്യപെട്ട യൂദാസ്ലീഹയെ, അങെ അനുഗ്രഹതെ ഞാൻ സധാ ഒർക്കുമെന്നും, അങെ സ്തുതികലെ ലൊകമെങുംലോകമെങും അരിയിക്കുമെന്നും ഞാൻ വാഗ്താനം ചെയുന്നു.
ആമ്മെൻ.
 
9

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1762247" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്