"വിക്കിപീഡിയ:നയങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

* '''ചട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യമെന്താണെന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക.''' ഉപയോക്താക്കൾ സാമാന്യബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. ചട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യമെന്താണെന്നത് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാതിരിക്കുക.
* '''വിഷയത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയും അനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക''' നയമോ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമോ സംബന്ധിച്ച താളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ താളിന്റെ ഉദ്ദേശവും വ്യാപ്തിയും വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുക. ഇതിനു പുറത്തേയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മറ്റൊന്നിലേയ്ക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറുന്നുവെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു നയത്തിൽ മറ്റൊന്നിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും പ്രസ്താവിക്കുക
* '''ആവശ്യത്തിലധികം ലിങ്കുകൾകണ്ണികൾ ചേർക്കാതിരിക്കുക''' മറ്റു നയങ്ങളിലേയ്ക്കോ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലേയ്ക്കോ ഉപന്യാസങ്ങളിലേയ്ക്കോ ലേഖനങ്ങളിലേയ്ക്കോ കണ്ണികൾ ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴോ സന്ദർഭം വ്യക്തമാക്കേണ്ടപ്പോഴോ മാത്രമായിരിക്കണം. മറ്റൊരു പേജിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ താളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത്വം കുറയ്ക്കാനിടയാക്കും. കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുള്ള മറ്റു താളുകൾക്ക് പ്രാമാണികത്വമുള്ളതെപ്പൊഴെന്നും ഇല്ലാത്തതെപ്പോഴെന്നും വ്യക്തമാക്കുക.
* '''പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.''' "എ" ശരിയാണ് എന്നും "എ" ശരിയല്ല എന്നും ഒരേസമയം സമൂഹത്തിന് തീരുമാനിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. താളുകൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്നു കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാകും വിധം ഈ താളുകളെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വൈരുദ്ധ്യമുള്ള എല്ലാ താളുകളും സമൂഹ‌ത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് വ്യക്തമാകും വിധം തിരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ <u>ഒരു</u> സംവാദം താളിൽ നടത്തുക. ചർച്ചയി‌ൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം വൈരുദ്ദ്യമുള്ള എല്ലാ താളുകളുടെയും സംവാദം താളിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണം; ഇല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തലുകൾ വീണ്ടും പരസ്പരവിരുദ്ധമായി തുടർന്നേയ്ക്കാം.
 
== പേരിടൽ ==
27,465

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1750594" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്