"കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

200 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (വിക്കിവത്കരണം)
 
 
കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ അംഗങ്ങളായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനായാണ്സംഘടനയാണ് '''കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ''' അഥവാ കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.
 
1829 ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയാണ് കേരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. സ്വാതിതിരുന്നാൾ[[സ്വാതിതിരുനാൾ]] തിരുവതാംകൂർതിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് രാജ കുടുബാംഗങ്ങൾക്ക്രാജകുടുബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ലൈബ്രറി പിന്നീട് ഒരു പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. രാജഇതിനെത്തുടർന്നു്, ഭരണകാലത്ത്രാജഭരണകാലത്ത് നിരവധിഅവരുടെ ഗ്രന്ഥശാലകൾപ്രോത്സാഹനവും ഉയർന്നുപിൽക്കാലത്തു് വന്നതിനോടൊപ്പംപുരോഗമനചിന്താഗതിക്കാരായ പുരോഗമനജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിക്കാരായപരിശ്രമവും ജനങ്ങളുടെമൂലം, പരിശ്രമത്താലുംകേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം നിരവധി ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഉയർന്നു വന്നുസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി.
 
[[പി.എൻ.പണിക്കർ]] എന്ന ക്രാന്തദർശിയായ മനുഷ്യന്റെ അക്ഷീണ പ്രയത്നത്താൽ 1945 ൽ1945ൽ [[അമ്പലപ്പുഴ]] [[പി.കെ.മെമ്മൊറിയൽമെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാലയിൽഗ്രന്ഥശാല]]യിൽ തിരുവതാംകൂറിലെതിരുവിതാംകൂറിലെ 47 ഗ്രന്ഥശാലകൾ ചേർന്നു രൂപം നൽകിയ അഖില തിരുവതാംകൂർതിരുവിതാംകൂർ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘംഗ്രന്ഥശാലാസംഘം ആണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘംഗ്രന്ഥശാലാസംഘം ആയി മാറിയത്... ആ കാലയളവിൽ നൂറിലധികം ഗ്രന്ഥശാലകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പങ്കെടുത്തില്ല. ശ്രീ. പി.എൻ.പണിക്കരെ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. 19481948ൽ അഖില തിരുവതാംകൂർ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. അതെഅതേ വർഷം തന്നെ 'ഗ്രന്ഥാലോകം' മാസിക മുഖപത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1950 സ്ഥാപനം 1950-ൽ തിരു-കൊച്ചി ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘംഗ്രന്ഥശാലാസംഘം ആയും കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോടെസംസ്ഥാനരൂപീകരണത്തോടെ കേരള ഗ്രന്ഥശാലാഗ്രന്ഥശാലാസംഘം സംഘംആയും ആയിരൂപാന്തരം മാറുകയും ചെയ്തുപ്രാപിച്ചു.
 
1975 -സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിന്സാക്ഷരതാപ്രവർത്തനത്തിന് യുനസ്കോയുടെ[[യുനെസ്കോ]]യുടെ '[[ക്രൂപ്സ്കായ]]' അവാർഡ് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിന് ലഭിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽരാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാൽ 1977 -ൽ കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘംഗ്രന്ഥശാലാസംഘം ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു. 1989 ലെ1989ലെ [[കേരള പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറീസ് ആക്ട്]] പ്രകാരം 1991 ൽ1991ൽ കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘംഗ്രന്ഥശാലാസംഘം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ആയി മാറി. അംഗ ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ഭരണകർത്താക്കളായി.
 
നിലവിൽ 63 താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലുകളും 14 ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലുകളും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും നിലവിലുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് ഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ആണ്.
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ വിലാസം:
::കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ,
 
<br>::കുറവൻകോണം,
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ,
<br>::കവടിയാർ പി.ഓ.,
<br>കുറവൻകോണം,
<br>::തിരുവനന്തപുരം - 695 003
<br>കവടിയാർ പി.ഓ.,
::ഫോൺ നമ്പർ : 0471 2438802
<br>തിരുവനന്തപുരം - 695 003
ഫോൺ നമ്പർ : 0471 2438802
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1578271" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്