"വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത (ഗ്രന്ഥശാലകൾ)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

+ 25 വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തനപാരമ്പര്യമുള്ളവ
(ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ശ്രദ്ധേയത)
 
(+ 25 വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തനപാരമ്പര്യമുള്ളവ)
കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ ശ്രദ്ധേയത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കാം. താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ചുള്ള താൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ വരാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം.
 
* ശ്രദ്ധേയമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ഗ്രന്ഥശാല
* 25 വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തനപാരമ്പര്യമുള്ളവ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1512971" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്