"വിക്കിപീഡിയ:അപ്‌ലോഡ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
* [{{fullurl:Special:Upload|wpUploadDescription={{Film+cover+fur%0A+|Article+++++++++++=+%0A+|Use+++++++++++++++=+%3C!--Choose:+Infobox+/+Header+/+Section+/+Other+--%3E+%0A%3C!--+ADDITIONAL+INFORMATION+--%3E+%0A+|Name++++++++++++++=+%0A+|Distributor+++++++=+%0A+|Publisher+++++++++=+%0A+|Type++++++++++++++=+%0A+|Website+++++++++++=+%0A+|Owner+++++++++++++=+%0A+|Commentary++++++++=+%0A%3C!--+OVERRIDE+FIELDS+--%3E+%0A+|Description+++++++=+%0A+|Source++++++++++++=+%0A+|Portion+++++++++++=+%0A+|Low_resolution++++=+%0A+|Purpose+++++++++++=+%3C!--+Must+be+specified+if+Use+is+not+Infobox+/+Header+/+Section+/+Artist+--%3E%0A+|Replaceability++++=+%0A+|other_information+=+%0A+}}}} '''പുറം ചട്ടകൾ'''] - <small>(ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഡി.വി.ഡി, സി.ഡി, വീഡിയോ കാസറ്റ് മുതലായവയുടെ പുറംചട്ട)</small>
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=ml&wpUploadDescription={{Film+poster+fur%0A+|Article+++++++++++=+%0A+|Use+++++++++++++++=+%3C!--Choose:+Infobox+/+Header+/+Section+/+Other+--%3E+%0A%3C!--+ADDITIONAL+INFORMATION+--%3E+%0A+|Name++++++++++++++=+%0A+|Distributor+++++++=+%0A+|Publisher+++++++++=+%0A+|Type++++++++++++++=+%0A+|Website+++++++++++=+%0A+|Owner+++++++++++++=+%0A+|Commentary++++++++=+%0A%3C!--+OVERRIDE+FIELDS+--%3E+%0A+|Description+++++++=+%0A+|Source++++++++++++=+%0A+|Portion+++++++++++=+%0A+|Low_resolution++++=+%0A+|Purpose+++++++++++=+%3C!--+Must+be+specified+if+Use+is+not+Infobox+/+Header+/+Section+/+Artist+--%3E%0A+|Replaceability++++=+%0A+|other_information+=+%0A+}}}} '''ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ''']
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=ml-nonfree&wpUploadDescription={{Album+cover+fur%0A+|Article+++++++++++=+%0A+|Use+++++++++++++++=+%3C!--Choose:+Infobox+/+Header+/+Section+/+Other+--%3E+%0A%3C!--+ADDITIONAL+INFORMATION+--%3E+%0A+|Name++++++++++++++=+%0A+|Artist++++++++++++=+%0A+|Label+++++++++++++=+%0A+|Graphic+Label+++++=+%0A+|Item++++++++++++++=+%0A+|Type++++++++++++++=+%0A+|Website+++++++++++=+%0A+|Owner+++++++++++++=+%0A+|Commentary++++++++=+%0A%3C!--+OVERRIDE+FIELDS+--%3E+%0A+|Description+++++++=+%0A+|Source++++++++++++=+%0A+|Portion+++++++++++=+%0A+|Low_resolution++++=+%0A+|Purpose+++++++++++=+%3C!--+Must+be+specified+if+Use+is+not+Infobox+/+Header+/+Section+/+Artist+--%3E%0A+|Replaceability++++=+%0A+|other_information+=+%0A+}}}} '''സംഗീത സംബന്ധിയായ പുറചട്ട'''] - <small>(മ്യൂസിക് ആൽബത്തിന്റേയോ ചലച്ചിത്രസംഗീതത്തിന്റെ സി.ഡിയുടേയോ പുറംചട്ട)</small>
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=ml-nonfree&wpUploadDescription={{Book+cover+fur%0A+|Article+++++++++++=+%0A+|Use+++++++++++++++=+%3C!--Choose:+Infobox+/+Header+/+Section+/+Author+/+Other+--%3E+%0A%3C!--+ADDITIONAL+INFORMATION+--%3E+%0A+|Title+++++++++++++=+%0A+|Author++++++++++++=+%0A+|Publisher+++++++++=+%0A+|Cover_artist++++++=+%0A+|Website+++++++++++=+%0A+|Owner+++++++++++++=+%0A+|Commentary++++++++=+%0A+|Year++++++++++++++=+%0A+%3C!--+OVERRIDE+FIELDS+--%3E+%0A+|Description+++++++=+%0A+|Source++++++++++++=+%0A+|Portion+++++++++++=+%0A+|Low_resolution++++=+%0A+|Purpose+++++++++++=+%3C!--+Must+be+specified+if+Use+is+not+Infobox+/+Header+/+Section+/+Author+--%3E%0A+|Replaceability++++=+%0A+|other_information+=+%0A+}}}} '''പുസ്തക സംബന്ധിയായ പുറംചട്ട'''] - <small>പുസ്തകങ്ങളുടേയോ വാരികകളുടേയോ മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടേയോ പുറംചട്ട.</small>
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=ml-nonfree&wpUploadDescription={{Logo+fur%0A+|Article+++++++++++=+%0A+|Use+++++++++++++++=+%3C!--Choose:+Infobox+/+Org+/+Brand+/+Product+/+Other+--%3E+%0A%3C!--+ADDITIONAL+INFORMATION+--%3E+%0A+|Used+for++++++++++=+%0A+|Owner+++++++++++++=+%0A+|Website+++++++++++=+%0A+|History+++++++++++=+%0A+|Commentary++++++++=+%0A+%3C!--+OVERRIDE+FIELDS+--%3E+%0A+|Description+++++++=+%0A+|Source++++++++++++=+%0A+|Portion+++++++++++=+%0A+|Low_resolution++++=+%0A+|Purpose+++++++++++=+%3C!--+Must+be+specified+if+Use+is+not+Infobox+/+Org+/+Brand+/+Product+--%3E%0A+|Replaceability++++=+%0A+|other_information+=+%0A+}}}} '''ലോഗോ'''] - <small>(സംഘടന, ഉൽപന്നം, വ്യവസായം എന്നിവയുടെ ലോഗോ)</small>
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=ml-nonfree&wpUploadDescription={{ന്യായോപയോഗ%20ഉപപത്തി%0A+|ലേഖനം=+%0A+|വിവരണം=+%0A+|ഉറവിടം=+%0A+|ഖണ്ഡിക=+%0A+|കുറഞ്ഞ+റെസല്യൂഷനാണോ=+%0A+|ലക്ഷ്യം=+%0A+|പകരം+ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്=+%0A+|മറ്റു+വിവരങ്ങൾ=+%0A}}}} '''മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലുള്ള ന്യായോപയോഗ പ്രമാണങ്ങൾ''']
* [{{fullurl:Special:Upload|uselang=unknown&wpUploadDescription={{വിവരങ്ങൾ%0A|വിവരണം=%0A|ഉറവിടം=%0A|തിയ്യതി=%0A|സ്ഥലം=%0A|രചയിതാവ്=%0A|അനുമതി=%20{{പകർപ്പവകാശം%20അറിയില്ല}}%0A}}}} '''പകർപ്പവകാശത്തെപ്പറ്റി അറിയില്ല.'''] - <small>(പകർപ്പവകാശം, ഉറവിടം, ന്യായോപയോഗം, എന്നീ നയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായം [[വിക്കിപീഡിയ:പകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ|പകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ]] എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്.)</small>
<div style="display: none" id="newusers">
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1412300" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്