"മീഡിയവിക്കി:Common.js" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

6,283 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
mwCustomEditButtons നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടില്ല.
(ജെക്വെറിയുടെ കുക്കി പ്ലഗിൻ സ്വതേ ലോഡ് ആകുമെന്നതിനാൽ അധികപ്പറ്റായ കുക്കി ഹെൽപർ ഫങ്ഷനുകൾ നിക...)
(mwCustomEditButtons നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടില്ല.)
});
}
 
 
/**<pre><nowiki>*/
/** Extra toolbar options ******************************************************
*
* Description: UNDOCUMENTED
* Maintainers: [[User:MarkS]]?, [[User:Voice of All]], [[User:R. Koot]]
*/
//This is a modified copy of a script by User:MarkS for extra features added by User:Voice of All.
// This is based on the original code on Wikipedia:Tools/Editing tools
// To disable this script, add <code>mwCustomEditButtons = [];<code> to [[Special:Mypage/monobook.js]]
if (mwCustomEditButtons) {
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Button_redirect.png",
"speedTip": "തിരിച്ചുവിടൽ",
"tagOpen": "#തിരിച്ചുവിടുക [[",
"tagClose": "]]",
"sampleText": "എത്തിച്ചേരേണ്ട താൾ"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c9/Button_strike.png",
"speedTip": "വെട്ടുക",
"tagOpen": "<s>",
"tagClose": "</s>",
"sampleText": "വെട്ടിക്കളയേണ്ട എഴുത്ത്"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/13/Button_enter.png",
"speedTip": "Line break",
"tagOpen": "<br />",
"tagClose": "",
"sampleText": ""
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png",
"speedTip": "സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്",
"tagOpen": "<sup>",
"tagClose": "</sup>",
"sampleText": "സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്ത്"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png",
"speedTip": "സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്",
"tagOpen": "<sub>",
"tagClose": "</sub>",
"sampleText": "സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്ത്"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Button_small.png",
"speedTip": "ചെറുതാക്കുക",
"tagOpen": "<small>",
"tagClose": "</small>",
"sampleText": "ചെറുതാക്കേണ്ട എഴുത്ത്"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Button_hide_comment.png",
"speedTip": "മറച്ചുവെയ്ക്കേണ്ട എഴുത്ത്",
"tagOpen": "<!-- ",
"tagClose": " -->",
"sampleText": "കുറിപ്പ്"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/12/Button_gallery.png",
"speedTip": "ചിത്രശാല ചേർക്കുക",
"tagOpen": "\n<gallery>\n",
"tagClose": "\n</gallery>",
"sampleText": "Image:Example.jpg|അടിക്കുറിപ്പ്1\nImage:Example.jpg|അടിക്കുറിപ്പ്2"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/Button_blockquote.png",
"speedTip": "Insert block of quoted text",
"tagOpen": "<blockquote>\n",
"tagClose": "\n</blockquote>",
"sampleText": "Block quote"
};
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/60/Button_insert_table.png",
"speedTip": "പട്ടിക ചേർക്കുക",
"tagOpen": '{| class="wikitable"\n|-\n',
"tagClose": "\n|}",
"sampleText": "! തലക്കുറി 1\n! തലക്കുറി 2\n! തലക്കുറി 3\n|-\n| വരി 1, കളം 1\n| വരി 1, കളം 2\n| വരി 1, കളം 3\n|-\n| വരി 2, കളം 1\n| വരി 2, കളം 2\n| വരി 2, കളം 3"
};
 
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Button_subst.png",
"speedTip": "സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷൻ (subst) ചേർക്കുക",
"tagOpen": "{{ബദൽ:",
"tagClose": "}}",
"sampleText": "സ്വാഗതം"
};
 
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Button_reflink.png",
"speedTip": "അവലംബം നൽകാൻ",
"tagOpen": "<ref>",
"tagClose": "</ref>",
"sampleText": "അവലംബം"
};
 
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Button_cite_book.png",
"speedTip": "പുസ്തകസ്രോതസ്സ്",
"tagOpen": "{{cite book ",
"tagClose": "\n| last= \n| first= \n| authorlink= \n| coauthors= \n| editor= \n| others= \n| title= \n| origdate= \n| origyear= \n| origmonth= \n| url= \n| format= \n| accessdate= \n| accessyear= \n| accessmonth= \n| edition= \n| series= \n| date= \n| year= \n| month= \n| publisher= \n| location= \n| language= \n| isbn= \n| oclc= \n| doi= \n| id= \n| pages= \n| chapter= \n| chapterurl= \n| quote= \n}}",
"sampleText": ""
};
 
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Button_cite_news.png",
"speedTip": "വാർത്താസ്രോതസ്സ്",
"tagOpen": "{{cite news ",
"tagClose": "\n| first = \n| last = \n| authorlink = \n| author = \n| coauthors = \n| title = \n| url = \n| format = \n| work = \n| publisher = \n| pages = \n| page = \n| date = \n| accessdate = \n| language = \n}}",
"sampleText": ""
};
 
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
"imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Button_cite_web.png",
"speedTip": "വെബ്ബ്സ്രോതസ്സ്",
"tagOpen": "{{cite web ",
"tagClose": "\n| url = \n| title = \n| accessdate = \n| accessmonthday = \n| accessyear = \n| author = \n| last = \n| first = \n| authorlink = \n| coauthors = \n| date = \n| year = \n| month = \n| format = \n| work = \n| publisher = \n| pages = \n| language = \n| archiveurl = \n| archivedate = \n| quote = \n}}",
"sampleText": ""
};
}
/*</nowiki></pre>*/
 
 
15,522

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1376245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്