"മീഡിയവിക്കി:Common.js" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,174 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
ജെക്വെറിയുടെ കുക്കി പ്ലഗിൻ സ്വതേ ലോഡ് ആകുമെന്നതിനാൽ അധികപ്പറ്റായ കുക്കി ഹെൽപർ ഫങ്ഷനുകൾ നിക...
(MLW2 പദ്ധതി അവസാനിച്ചതിനാൽ importScript('User:Sreejithk2000/MLW2-Update.js'); എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്തു)
(ജെക്വെറിയുടെ കുക്കി പ്ലഗിൻ സ്വതേ ലോഡ് ആകുമെന്നതിനാൽ അധികപ്പറ്റായ കുക്കി ഹെൽപർ ഫങ്ഷനുകൾ നിക...)
var NavigationBarShowDefault = 1;
//Honor the User Preferences
if ( getCookie$.cookie('WikipediaPreferencesShowNav') != 'true' ) {
NavigationBarShowDefault = 0;
} else {
// END Dynamic Navigation Bars
// ======================
/* </pre> */
 
 
/*
==Cookies==
<pre> */
//Cookie helpers
//===========
function setCookie(cookieName, cookieValue) {
var today = new Date();
var expire = new Date();
var nDays = 30;
expire.setTime( today.getTime() + (3600000 * 24 * nDays) );
document.cookie = cookieName + "=" + escape(cookieValue)
+ ";path=/w"
+ ";expires="+expire.toGMTString();
document.cookie = cookieName + "=" + escape(cookieValue)
+ ";path=/wiki"
+ ";expires="+expire.toGMTString();
}
 
function getCookie(cookieName) {
var start = document.cookie.indexOf( cookieName + "=" );
if ( start == -1 ) return "";
var len = start + cookieName.length + 1;
if ( ( !start ) &&
( cookieName != document.cookie.substring( 0, cookieName.length ) ) )
{
return "";
}
var end = document.cookie.indexOf( ";", len );
if ( end == -1 ) end = document.cookie.length;
return unescape( document.cookie.substring( len, end ) );
}
 
function deleteCookie(cookieName) {
if ( getCookie(cookieName) ) {
document.cookie = cookieName + "=" + ";path=/w" +
";expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT";
document.cookie = cookieName + "=" + ";path=/wiki" +
";expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT";
}
}
/* </pre> */
 
if($('#editpage-specialchars').length>0) {
/* default subset from cookie */
var s = parseInt( getCookie$.cookie('edittoolscharsubset') );
if ( isNaN(s) ) s = 0;
var $menu = $('<select />')
}
});
setCookie$.cookie('edittoolscharsubset', selectedIndex);
$(this).data('previousSelectedIndex', selectedIndex);
}
15,522

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1376154" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്