"കീഴ്ത്താടിയെല്ല്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3,881 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
തർജ്ജമ
(':''ഈ താൾ മനുഷ്യന്റെ താടിയെല്ലിനെക്കുറിച്ചാണ്. ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
(തർജ്ജമ)
GrayPage = 172 |
Image = Gray176.png |
Caption = മാൻഡിബിൾ, വശത്തുനിന്നുള്ളവെളിയിലെ പ്രതലത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച. |
Image2 = Gray177.png |
Caption2 = മാൻഡിബിൾ, വശത്തന്നിന്നുള്ളഉള്ളിലെ പ്രതലത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച |
Precursor = ഒന്നാമത്തെ [[ബ്രാങ്കിയൽ ആർച്ച്]]<ref>{{EmbryologyUNC|hednk|023}}</ref> |
Origins = |
==ഭാഗങ്ങൾ==
മാൻഡിബിളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:
* ''ബോഡി''(ശരീരം)'' എന്നു വിളിക്കുന്ന വളഞ്ഞ തിരശ്ചീനമായുള്ള ഒരു ഭാഗം.
* ''റാമസുകൾ'' എന്നു വിളിക്കുന്ന ലംബമായുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ. ഇവ ഏകദേശം ലംബകോണിലാണ് ബോഡിയോഡ് ചേരുന്നത്.
* ''ആൽവിയോളാർ പ്രോസസ്സുകളിലാണ്'' കീഴ്ത്താടിയിലെ പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ബോഡിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായാണ് കാണുക.
* ''കോൺഡൈലോയ്ഡ് പ്രോസസ്സ്'' റാമസിന്റെ മുകൾഭാഗത്തിന്റെ പിൻ പകുതിയിൽ നിന്ന് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭാഗം. [[ടെമ്പറോമാൻഡിബുലാർ സന്ധി]] വഴി [[ടെമ്പറൽ അസ്ഥി|ടെമ്പറൽ അസ്ഥിയിലേക്ക്]] മാൻഡിബിൾ യോജിക്കുന്നത് റാമസിലൂടെയാണ്.
* ''കോൺഡൈലോയ്ഡ് പ്രോസസ്സ്'' [[Condyloid process|Condyle]], superior (upper) and posterior projection from the ramus, which makes the [[temporomandibular joint]] with the [[temporal bone]]
* ''കോറനോയ്ഡ് പ്രോസസ്സ്'' റാമസിന്റെ മുകൾഭാഗത്തിന്റെ മുൻ പകുതിയിൽ നിന്ന് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. [[ടെമ്പറാലിസ് പേശി]] മാൻഡിബിളിനോട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
* [[Coronoid process of the mandible|Coronoid process]], superior and anterior projection from the ramus. This provides attachment to the [[temporalis muscle]]
 
==ഫൊറാമനുകൾ (ദ്വാരങ്ങൾ)==
==Foramina (singular = foramen)==
* ''മാൻഡിബുളാർ ഫൊറാമൻ'' എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ താടിയെല്ലിലുണ്ട്. മാൻഡിബിളിന്റെ റാമസ് എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഉൾ (മീഡിയൽ) പ്രതലത്തിലായി കാണപ്പെടുന്നു. റാമസ് ബോഡിയോട് ചേരുന്ന കോണിന്റെ മുകളിലായാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം.
* [[Mandibular foramen]], paired, in the inner (medial) aspect of the mandible, superior to the mandibular angle in the middle of the ramus.
* ''മെന്റൽ ഫൊറാമൻ'' എന്നുപേരുള്ള രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളുമുണ്ട്. ബോഡിയുടെ പിൻ വശത്തായി ''മെന്റൽ പ്രൊട്രൂബറൻസ്'' എന്ന തള്ളിച്ചയിൽ നിന്ന് ഇരുവശത്തേയ്ക്കും മാറിയാണ് ഇവയുടെ സ്ഥാനം.
* Mental foramen, paired, lateral to the mental protuberance on the body of mandible.
 
==നാഡികൾ==
==Nerves==
[[File:Panoramicfilm.JPG|450px|thumb|right|മാൻഡിബിളിന്റെ പനോരമിക് എക്സ്-റേ ഫോട്ടോ.
[[File:Panoramicfilm.JPG|450px|thumb|right|A panoramic radiographic reveals the mandible, including the heads and necks of the [[mandibular condyles]], the [[coronoid process]]es of the mandible, as well as the [[nasal antrum]] and the [[maxillary sinus]]es.]]
[[ഇൻഫീരിയർ ആൽവിയോളാർ നാഡി]], [[ട്രൈജമിനൽ നാഡി|ട്രൈജമിനൽ നാഡിയുടെ]] (അഞ്ചാമത് കപാല നാഡി) ശാഘയാണ്. ഇത് മാൻഡിബുളാർ ഫൊറാമനിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് പല്ലുകളിലെത്തുന്നു. പല്ലുകൾക്ക് സംവേദനശേഷി നൽകുന്നത് ഇവയാണ്. മെന്റൽ ഫൊറാമനിൽ വച്ച് ഈ നാഡി ഇൻസിസീവ് നാഡി, മെന്റൽ നാഡി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു. ഇൻസിസീവ് നാഡി മുന്നിലുള്ള പല്ലുകളിലെത്തുന്നു. മെന്റൽ നാഡി ഫൊറാമൻ മാഗ്നത്തിലൂടെ പുറത്തുകടന്ന് കീഴ്ച്ചുണ്ടിന് ഇന്ദ്രിയ സംവേദനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
[[Inferior alveolar nerve]], branch of the mandibular division of Trigeminal (V) nerve, enters the mandibular foramen and runs forward in the mandibular canal, supplying sensation to the teeth. At the mental foramen the nerve divides into two terminal branches: incisive and mental nerves. The incisive nerve runs forward in the mandible and supplies the anterior teeth. The mental nerve exits the mental foramen and supplies sensation to the lower lip.
 
== Articulationsസന്ധികൾ ==
മാൻഡിബിൾ ഇരുവശത്തെയും ടെമ്പറൽ അസ്ഥികളുമായി ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലാർ സന്ധി വഴി യോജിക്കുന്നു.
The mandible articulates with the ''two'' [[temporal bone]]s at the [[temporomandibular joint]]s.
 
== രോഗാവസ്ഥകൾ ==
== Pathologies ==
One fifth of [[faceമുഖം|facialമുഖത്തിനേൽക്കുന്ന]] അഞ്ചിലൊന്ന് [[injuryപരിക്ക്|injuriesപരിക്കുകളും]] involve mandibularമാൻഡിബിളിന് [[fractureഒടിവ്|ഒടിവുണ്ടാക്കും]].<ref>{{cite journal |author=Levin L, Zadik Y, Peleg K, Bigman G, Givon A, Lin S |title=Incidence and severity of maxillofacial injuries during the Second Lebanon War among Israeli soldiers and civilians|journal= J Oral Maxillofac Surg |volume=66 |issue=8 |pages=1630–3 |year=2008 |month=August |pmid=18634951 |doi= 10.1016/j.joms.2007.11.028|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WKF-4T0F864-K&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e05fa24fcd1ba3f710eea659d919b6eb|accessdate=2008-07-16}}</ref> Mandibularമാൻഡിബിളിന്റെ fracturesഒടിവുകൾ areസാധാരണയായി often accompanied by a 'twin fracture' on the [[contralateral]]ഇരുവശത്തുമായി (opposite)ഇരട്ടപ്പൊട്ടലായാണ് sideകാണപ്പെടുന്നത്.
 
===കാരണങ്ങൽ===
===Etiology===
[[File:Mandbular fractures.png|right|250px|thumb|Frequency by location]]
*Motor vehicle accident (MVA)വാഹനാപകടങ്ങൾ &ndash; 40%
*Assaultആക്രമണം &ndash; 40%
*Fallവീഴ്ച്ച &ndash; 10%
*Sportകായിക വിനോദങ്ങൾ &ndash; 5%
*Otherമറ്റുള്ളവ &ndash; 5%
 
===Locationസ്ഥാനം===
*Condyleകോണ്ടൈൽ &ndash; 30%
*Angleകോൺ &ndash; 25%
*Bodyബോഡി &ndash; 25%
*ബോഡിയുടെ മദ്ധ്യത്തുള്ള സിംഫൈസിസ് &ndash; 15%
*Symphesis &ndash; 15%
*Ramusറാമസ് &ndash; 3%
*Coronoidകോറനോയ്ഡ് processപ്രോസസ് &ndash; 2%
 
സന്ധിയിലെ ഡിസ്-ലൊക്കേഷൻ മൂലം മുന്നിലേക്കോ താഴേയ്ക്കോ മാൻഡിബിളിന് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ പിന്നിലേക്ക് സ്ഥാനചലനം അപൂർവ്വമായേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ.
The mandible may be dislocated anteriorly (to the front) and inferiorly (downwards) but very rarely posteriorly (backwards).
 
==ചിത്രശാല==
==Additional images==
<center><gallery>
File:Mandible2.jpg|Mandibleമാൻഡിബിൾ
File:Mandible.jpg|Lateralവലതു viewവശത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച
File:Human jawbone front.jpg|Frontമുൻഭാഗം
File:Mandibule.jpg|Mandibleമാൻഡിബിൾ
File:Gray181.png|Gray181.png
File:Illu facial bones.jpg|Facialമുഖത്തിലെ bonesഅസ്ഥികൾ
File:Gray188.png|കപാലത്തിന്റെ വശത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച.
File:Gray188.png|Side view of the skull.
File:Gray190.png|കപാലത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച.
File:Gray190.png|The skull from the front.
File:Gray558.png|കഴുത്തിലെ സിരകൾ, മുന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച്ച.
File:Gray558.png|The veins of the neck, viewed from in front.
File:HumanMandibleLeft.svg|Leftമാൻഡിബിളിന്റെ Humanഇടതുവശത്തുനിന്നുള്ള Mandibleകാഴ്ച്ച
File:Temporomandibular joint.jpg|Mandibleമാൻഡിബിൾ ടെമ്പറൽ അസ്ഥിയുമായി ചേരുന്ന സന്ധി.
</gallery></center>
 
== ഇവയും കാണുക ==
== See also ==
*[[Bone#Terminology|Bone terminology]]
*[[Terms for anatomical location]]
*[[Simian shelf]]
 
==അവലംബം==
==References==
{{Reflist}}
 
==പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ==
==External links==
{{Commonscat|Human anatomy, mandible}}
* {{SUNYAnatomyLabs|34|st|02|03}} – "Oral Cavity: Bones"
27,486

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1310293" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്