"മീഡിയവിക്കി:Gadget-refToolbar.js" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

250 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
Bot: Security fix: protocol-relative URLs per https://meta.wikimedia.org/?oldid=3197161 (questions?).
(ചെ.) (Bot: Security fix: protocol-relative URLs per https://meta.wikimedia.org/?oldid=3197161 (questions?).)
}
 
importScriptURImw.loader.load('http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Mr.Z-man/refToolbar_2.0/base.js&action=raw&ctype=text/javascript');
if (wgServer == "https://secure.wikimedia.org") {
 
importScriptURI("https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/w/index.php?title=User:Mr.Z-man/refToolbar_2.0/base.js&action=raw&ctype=text/javascript");
} else {
importScriptURI('http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Mr.Z-man/refToolbar_2.0/base.js&action=raw&ctype=text/javascript');
}
// only load on edit, unless its a user JS/CSS page
if ((wgAction == 'edit' || wgAction == 'submit') && !((wgNamespaceNumber == 2 || wgNamespaceNumber == 4) &&
module: 'cite-toolbar-namedrefs'
},
icon: 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Nuvola_clipboard_lined.svg/22px-Nuvola_clipboard_lined.svg.png',
section: 'cites',
group: 'namedrefs',
module: 'cite-toolbar-errorcheck'
},
icon: 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Nuvola_apps_korganizer-NO.png/22px-Nuvola_apps_korganizer-NO.png',
section: 'cites',
group: 'errorcheck',
init: function() {},
html: '<div id="cite-namedref-loading">'+
'<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Loading.gif/Loading.gif" />'+
'&nbsp;'+mw.usability.getMsg('cite-loading')+'</div>',
dialog: {
id: 'citetoolbar-namedrefs',
html: '<div id="cite-namedref-loading">'+
'<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Loading.gif/Loading.gif" />'+
'&nbsp;'+mw.usability.getMsg('cite-loading')+'</div>',
init: function() {},
return false;
}
var url = 'http://toolserver.org/~alexz/ref/lookup.php?';
url+=autotype+'='+encodeURIComponent(id);
url+='&template='+encodeURIComponent(tem);
var th1 = $j('<th style="width:60%; font-size:110%" />').html(mw.usability.getMsg('cite-err-report-heading'));
var th2 = $j('<th style="text-align:right; width:40%" />');
im = $j('<img />').attr('src', 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Gtk-stop.svg/20px-Gtk-stop.svg.png');
im.attr('alt', mw.usability.getMsg('cite-err-report-close')).attr('title', mw.usability.getMsg('cite-err-report-close'));
var ad = $j('<a id="cite-err-check-close" />').attr('href', '#');
58

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1281307" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്