"ഫലകം:United States topic" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,058 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  9 വർഷം മുമ്പ്
update; the nowrap and nbsp are not needed as it is done on all links in navbox lists from style sheet
(ചെ.) (redir bypass)
imported>One Ton Depot
(update; the nowrap and nbsp are not needed as it is done on all links in navbox lists from style sheet)
{{Navbox
| name = {{{name|United States topic}}}
| state = {{{state|<noinclude>no</noinclude>autocollapse}}}
| navbar= {{{navbar|Tnavbar}}}
| title={{#if:{{{title|}}}
| {{{title}}}
| [[{{{prefix|}}} {{#if:{{{prefix|}}} |{{#if:{{{suffix|}}} | |the}} }} United States{{{suffix|}}}]]<!--
-->}}
| image = {{{image|}}}
| titlestyle = {{{titlestyle|}}}
| bodystyle = {{{bodystyle|}}}
| abovestyle = {{{abovestyle|}}}
| belowstyle = {{{belowstyle|}}}
| groupstyle = {{{groupstyle|}}}
| liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole--> {{{liststyle|}}}
| evenstyle = background:transparent;<noinclude><!--Avoid Navbox default of background:#f7f7f7; for even numbered list parameters, since this template may display list1,list3,etc. For same reason, don't pass-through values for evenstyle or oddstyle.--></noinclude>
 
| above = {{{above|}}}
 
| group1 = {{{group1|[[U.S. state|States]]}}}
| list1 = {{nowrapflatlist begin}}<!--|
-->* [[{{{prefix|}}} Alabama {{{suffix|}}}|Alabama]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Alaska {{{suffix|}}}|Alaska]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Arizona {{{suffix|}}}|Arizona]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Arkansas {{{suffix|}}}|Arkansas]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} California {{{suffix|}}}|California]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Colorado {{{suffix|}}}|Colorado]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Connecticut {{{suffix|}}}|Connecticut]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Delaware {{{suffix|}}}|Delaware]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Florida {{{suffix|}}}|Florida]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} {{{GA|Georgia (U.S. state)}}} {{{suffix|}}}|Georgia]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Hawaii {{{suffix|}}}|Hawaii]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Idaho {{{suffix|}}}|Idaho]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Illinois {{{suffix|}}}|Illinois]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Indiana {{{suffix|}}}|Indiana]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Iowa {{{suffix|}}}|Iowa]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Kansas {{{suffix|}}}|Kansas]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Kentucky {{{suffix|}}}|Kentucky]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Louisiana {{{suffix|}}}|Louisiana]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Maine {{{suffix|}}}|Maine]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Maryland {{{suffix|}}}|Maryland]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Massachusetts {{{suffix|}}}|Massachusetts]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Michigan {{{suffix|}}}|Michigan]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Minnesota {{{suffix|}}}|Minnesota]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Mississippi {{{suffix|}}}|Mississippi]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Missouri {{{suffix|}}}|Missouri]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Montana {{{suffix|}}}|Montana]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Nebraska {{{suffix|}}}|Nebraska]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Nevada {{{suffix|}}}|Nevada]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} New Hampshire {{{suffix|}}}|New&nbsp; Hampshire]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} New Jersey {{{suffix|}}}|New&nbsp; Jersey]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} New Mexico {{{suffix|}}}|New&nbsp; Mexico]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} {{{NY|New York}}} {{{suffix|}}}|New&nbsp; York]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} North Carolina {{{suffix|}}}|North&nbsp; Carolina]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} North Dakota {{{suffix|}}}|North&nbsp; Dakota]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Ohio {{{suffix|}}}|Ohio]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Oklahoma {{{suffix|}}}|Oklahoma]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Oregon {{{suffix|}}}|Oregon]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Pennsylvania {{{suffix|}}}|Pennsylvania]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Rhode Island {{{suffix|}}}|Rhode&nbsp; Island]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} South Carolina {{{suffix|}}}|South&nbsp; Carolina]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} South Dakota {{{suffix|}}}|South&nbsp; Dakota]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Tennessee {{{suffix|}}}|Tennessee]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Texas {{{suffix|}}}|Texas]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Utah {{{suffix|}}}|Utah]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Vermont {{{suffix|}}}|Vermont]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Virginia {{{suffix|}}}|Virginia]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} {{{WA|Washington (state)}}} {{{suffix|}}}|Washington]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} West Virginia {{{suffix|}}}|West&nbsp; Virginia]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Wisconsin {{{suffix|}}}|Wisconsin]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Wyoming {{{suffix|}}}|Wyoming]]<!--
}}
-->{{nowrap end}}
 
| group2 = {{#if:{{{exclude-wdc|}}} | |{{nowrap| [[Federal district]]}} }}
| list2 = {{#if:{{{exclude-wdc|}}} | |{{nowrap| [[{{{prefix|}}} {{{DC|Washington, D.C.}}} {{{suffix|}}}|Washington, D.C. <small>(District of Columbia)</small>]]}} }}
 
| group3 = {{#if:{{{exclude-ter|}}} | |{{nowrap| [[Insular area]]s}} }}
| list3 = {{#if:{{{exclude-ter|}}} |<!--
-->| {{nowrapflatlist begin}}<!--|
-->* [[{{{prefix|}}} American Samoa {{{suffix|}}}|American&nbsp; Samoa]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Guam {{{suffix|}}}|Guam]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} {{#if:{{{prefix|}}} | {{#if:{{{suffix|}}} | |the}} }} Northern Mariana Islands {{{suffix|}}}|Northern&nbsp; Mariana&nbsp; Islands]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Puerto Rico {{{suffix|}}}|Puerto&nbsp; Rico ]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} {{#if:{{{prefix|}}} |{{#if:{{{suffix|}}} | |the}} }} United States Virgin Islands {{{suffix|}}}|U.S.&nbsp; Virgin&nbsp; Islands]]<!--
-->{{nowrap end}}<!--
-->}}
 
| group4 = {{#if:{{{exclude-isl|}}} | |{{nowrap| [[United States Minor Outlying Islands|Outlying islands]]}} }}
| list4 = {{#if:{{{exclude-isl|}}} |<!--
-->| {{nowrapflatlist begin}}<!--|
-->* [[{{{prefix|}}} Bajo Nuevo Bank{{{suffix|}}}|Bajo&nbsp; Nuevo&nbsp; Bank]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Baker Island{{{suffix|}}}|Baker&nbsp; Island]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Howland Island{{{suffix|}}}|Howland&nbsp; Island]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Jarvis Island{{{suffix|}}}|Jarvis&nbsp; Island]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Johnston Atoll{{{suffix|}}}|Johnston&nbsp; Atoll]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Kingman Reef{{{suffix|}}}|Kingman&nbsp; Reef]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Midway Atoll{{{suffix|}}}|Midway&nbsp; Atoll]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Navassa Island{{{suffix|}}}|Navassa&nbsp; Island]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Palmyra Atoll{{{suffix|}}}|Palmyra&nbsp; Atoll]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Serranilla Bank{{{suffix|}}}|Serranilla&nbsp; Bank]]{{·w}} <!--
-->* [[{{{prefix|}}} Wake Island{{{suffix|}}}|Wake&nbsp; Island]]<!--
-->{{nowrap end}}<!--
-->}}
 
| group5 = {{{group5|}}}
| list5 = {{{list5|}}}
 
| below = {{{below|}}}
}}<noinclude>
 
{{documentation}}
<!-- Add cats and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1136735" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്