"വിക്കിപീഡിയ:മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

താങ്കൾക്ക് റോൾബാക്ക് ലഭിച്ചുട്ടെണ്ടിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം [[വിക്കിപീഡിയ:മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ/പരീക്ഷണം|ഈ താളിൽ]] നടത്തി നോക്കാം.
 
== ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ==
== Additional tools ==
It is also possible to use rollback with an explanatory edit summary (instead of the default or standard generic edit summary). Various editing tools let you do this; for example, see this [[Wikipedia:Cleaning up vandalism/Tools#Rollback tools|list of tools]]. To do it manually, copy the URL of the rollback link, paste it into your browser's address bar, and append <code>&summary=</code> followed by your desired summary to the end of the URL.
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1001893" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്