"വിക്കിപീഡിയ:മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Administrators may revoke the rollback feature or issue a block in response to a persistent failure to explain reverts, regardless of the means used. However, they should allow the editor an opportunity to explain their use of rollback before taking any action – there may be justification of which the administrator is not aware (such as reversion of a banned user). Similarly, editors who edit war may lose the privilege regardless of the means used to edit war. Administrators who persistently misuse rollback may have their administrator access revoked.
 
== റോൾബാക്കിനുള്ള അപേക്ഷ ==
== Requesting rollback ==
റോൾബാക്ക് സൗകര്യത്തിന് [[വിക്കിപീഡിയ:അനുമതിയ്ക്കായുള്ള നിർദ്ദേശം/മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ]] എന്ന താളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയോ സജീവരായ [[Wikipedia:Administrators|കാര്യനിർവാഹകരോട്]] ചോദിച്ചോ ഈ അവകാശം ലഭിക്കും. മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം നൽകാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ഏതു കാര്യനിർവാഹകനും [[Special:UserRights|ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം]] താൾ വഴി സാധിക്കും.
 
To request rollback, ask at '''[[Wikipedia:Requests for permissions/Rollback]]''' or ask one of the administrators listed [[:Category:Wikipedia administrators willing to grant rollback requests|here]]. Any [[Wikipedia:Administrators|administrator]] may grant or revoke rollback, using the [[Special:UserRights|user rights page]].
 
While there is no fixed requirement, a request is unlikely to be successful without a contribution history that demonstrates an ability to distinguish well-intentioned edits with minor issues from unconstructive vandalism.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1001789" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്