ഫ്രാൻസിനും സ്പെയിനിനും ഇടയിലുള്ള പൈനീറിയൻ മലനിരകളിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന വംശനാശം സംഭവിച്ച മലയാടാണ്‌ പൈറീനിയൻ ഐബക്സ്. ഭീകരമായ വേട്ടയാണ് ഇതിന്റെ വംശനാശത്തിന് കാരണം. പൈനീറിയൻ ആടിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ കൊമ്പും സൌന്ദര്യവുമായിരുന്നു.

പൈറീനിയൻ ഐബക്സ്
Pyrenean Ibex.png
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
Subspecies:
C. p. pyrenaica
Trinomial name
Capra pyrenaica pyrenaica
Capra pyrenaica pyrenaica

31” ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു കഴുത്തു വരെ. ഇതിനെ കൊമ്പിന് 102 സെ.മീ. വരെ ഉയരമുണ്ട്. മലയടിവാരങ്ങളിൽ തോക്കുകളുടെ കടന്നുവരവിന് മുമ്പ് 1400 എണ്ണം വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വംശനാശം വന്ന വർഷം കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിലും 1850നു ശേഷം ഈ സുന്ദരൻ മലയാടിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല[1] .

പൈനീറിയൻ ഐബക്സ് എന്നു ധരിച്ച് ഇതിന്റെ ഉപവർഗ്ഗത്തിൽ ചിലതിനെ സ്പെയിനിലെ കാഴ്ച് ബംഗ്ലാവിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടു പോലും, ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട അവസാനത്തേത് എന്ന പറയുന്ന സീലിയ(celia) എന്ന പെൺ പൈറീനിയൻ ഐബക്സ് 2006 ജനുവരി 6ന് ഒരു മരം വീണ് മരിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. നാം കൊന്നൊടുക്കിയവർ ,പേജ് നം.40 Payaswini 2006 October Edition, Published By:O. JAYARAJAN (Deputy Conservetor , Social Forestry , Govt.of Kerala, Kannur District, Kerala

മറ്റ് ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൈറീനിയൻ_ഐബക്സ്&oldid=3661235" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്