പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

ചിറകില്ലാത്തതും സസ്തനികളുടെ ശരീരത്തിൽ പരാദങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രാണി വർഗം ആണ് പേൻ.

Phthiraptera
Fahrenholzia pinnata.JPG
Light micrograph of Fahrenholzia pinnata
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Subclass:
Infraclass:
Superorder:
Order:
Phthiraptera

Haeckel, 1896
Suborders

Anoplura
Rhyncophthirina
Ischnocera
Amblycera

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പേൻ&oldid=1908329" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്