പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പറവൂർ, ആലുവ എന്നീ താലൂക്കുകളിലായാണ് 101.62 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. പുത്തൻവേലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. ചെങ്ങമനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. പാറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല എറണാകുളം
താലൂക്ക് പറവൂർ,ആലുവ
വിസ്തീര്ണ്ണം 101.62 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 126,834
പുരുഷന്മാർ 62,696
സ്ത്രീകൾ 64,138
ജനസാന്ദ്രത 1248
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1023
സാക്ഷരത 90.72%

വിലാസംതിരുത്തുക

പാറക്കടവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കുറുമശ്ശേരി-683579
ഫോൺ : 0484-2473031
ഇമെയിൽ : bdoparakadavu@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക