കർണ്ണാട്ടിക് സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു എം. എം. ദണ്ഡപാണിദേശികർ (ജ; 27, 1908 – മ: ജൂൺ 26, 1972).സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്യശിക്ഷണം മാണിക്ക ദേശികർ,കുംഭകോണം രാജമാണിക്കംപിള്ള എന്നിവരിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു.അണ്ണാമലൈ സർവ്വകലാശാലയിൽ സംഗീതവിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്നു ദേശികർ. എസ്. എസ്. വാസൻ സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ച നന്ദനാർ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലും ദേശികർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബഹുമതിതിരുത്തുക

  • സംഗീതകലാശിഖാമണി

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദണ്ഡപാണി_ദേശികർ&oldid=3634464" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്